Progress in Plant Protection

Effect of retardants on the content of selected macroelements in winter wheat cultivars

Wpływ retardantów na zawartość wybranych makroelementów u odmian pszenicy ozimej 

Edward Grzyś, e-mail: edward.grzys@up.wroc.pl

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Katedra Żywienia Roślin , Grunwaldzka 53, 50-357 Wrocław , Polska

Anna Demczuk

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Katedra Żywienia Roślin , Grunwaldzka 53, 50-357 Wrocław, Polska

Elżbieta Sacała

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Katedra Żywienia Roślin , Grunwaldzka 53, 50-357 Wrocław, Polska

Grzegorz Kulczycki

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Katedra Żywienia Roślin , Grunwaldzka 53, 50-357 Wrocław, Polska
Streszczenie

The two-year field experiments (2009–2010) were carried out to compare the reaction of 10 winter wheat cultivars to retardants chlormequat chloride (Antywylegacz płynny 675 SL) and trinexapac ethyl (Moddus 250 EC) used together. Retardants were applied at three growth phases: BBCH 31, 32, 37. The total amount of active ingredients per 1 ha was 2.17 kg of chlormequat chloride and 150 g trinexapac ethyl. During wheat vegetation at the shooting (BBCH 33), heading (BBCH 51) and flowering (BBCH 65) phases, the amount of selected nutrients (P, K, Ca, Mg), in dry weight of above-ground parts of wheat plants was estimated. During the shooting, heading and flowering phase there was no significant difference in the amount of P, K, Ca, Mg in dry weight of above-ground parts of winter on the plots treated with retardants, in comparison to the control samples. 

 

W dwuletnich doświadczeniach polowych (2009–2010) porównywano reakcję 10 odmian pszenicy ozimej na retardanty chlorek chloromekwatu (Antywylegacz płynny 675 SL) i trineksapak etylu (Moddus 250 EC) stosowanych łącznie, w trzech fazach wzrostu: BBCH 31, 32, 37. Ilość substancji aktywnych na 1 ha wynosiła 2,17 kg chlorku chloromekwatu i 150 g trineksapaku etylu. W trakcie wegetacji w fazie strzelania w źdźbło (BBCH 33), kłoszenia (BBCH 51) i kwitnienia (BBCH 65) oznaczano zawartość wybranych składników mineralnych (P, K, Ca, Mg) w suchej masie części nadziemnych roślin. Nie stwierdzono istotnych różnic w zawartości P, K, Ca i Mg w suchej masie części nadziemnych pszenicy ozimej w fazie strzelania w źdźbło, kłoszenia i kwitnienia na obiektach poddanych opryskom retardantami w porównaniu z obiektami kontrolnymi. 

Słowa kluczowe
retardants; winter wheat; cultivars; macroelements; retardanty; pszenica ozima; odmiany; makroelementy  
Progress in Plant Protection (2012) 52: 893-897
Data pierwszej publikacji on-line: 2012-12-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-153
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy