Progress in Plant Protection

Occurrence of fungal diseases on willow (Salix sp.) plantations of different age

Choroby wierzby krzewiastej (Salix sp.) na roślinach w różnym wieku 

Joanna Dłużniewska, e-mail: rrdluzni@cyf‐kr.edu.pl

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Katedra Ochrony Środowiska Rolniczego , Mickiewicza 21, 31‐120 Kraków, Polska
Streszczenie

The occurrence of stem and leaf diseases caused by pathogenic fungi was assessed on a shrot rotation willow plantation in Kraków. Willow bushes of different age (two, four – years) were cultivated on the plantation. The research was conducted in 2006–2007. Stem cancer caused by Cryptodiaporthe salicella as a willow shoot disease occurred with the higest frequency, while the most important leaf diseases were leaf spotting (Drepanopeziza spp.) and willow rust (Melampsora spp.). The oldest bushes of willow were most severely damaged by shoot and leaf diseases. Monitoring of willow diseases is a necessary strategy for the monitoring of sanitary conditions of willows grown as bioenergetic plants. 

 

Celem pracy była ocena występowania chorób na wierzbie uprawianej na plantacji obejmującej nasadzenia krzewów w różnym wieku. Badania prowadzono w latach 2006–2007. Stwierdzono, że na pędach badanej wierzby w istotnie największym nasileniu wystąpiło zamieranie wsteczne wywoływane przez Cryptodiaporthe salicella. Na liściach wierzby na istotnie najwyższym poziomie, zanotowano plamistość liści (Drepanopeziza spp.) i rdzę (Melampsora spp.). Choroby częściej obserwowano na krzewach starszych. Plantacje trwałe wierzby krzewiastej powinny być monitorowane pod kątem zagrożenia przez choroby liści i pędów. 

Słowa kluczowe
willow; diseases; age of plants; wierzba; choroby; wiek roślin  
Progress in Plant Protection (2012) 52: 988-990
Data pierwszej publikacji on-line: 2012-12-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-170
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy