Progress in Plant Protection

Fungal and fungus‐like pathogens reducing decorative value of chosen leafy bushes in home‐gardens in Krosno

Patogeny grzybowe i grzybopodobne obniżające wartość dekoracyjną wybranych krzewów liściastych w ogrodach przydomowych Krosna 

Małgorzata Nadziakiewicz, e-mail: mnadziak@interia.pl

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Katedra Ochrony Roślin, Al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków, Polska

Jacek Nawrocki

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Katedra Ochrony Roślin, Al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków, Polska

Halina Kurzawińska

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Katedra Ochrony Roślin, Al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków, Polska
Streszczenie

Fungal diseases present a serious problem in reducing a decorative value of home garden leafy bushes. The aim of three‐year observations, on health condition, of selected leafy bushes in gardens was to determinate the cause of their increasing morbidity. It was found that barberry was infected with powdery mildew caused by Erysiphe berberidis. Phytophthora disease on rhododendron was caused by fungus‐like organism from the genus Phytophthora. Infected japonica rhododendrons showed the symptoms of powdery mildew caused by the fungus Erysiphe azalea. Spirea bushes were infected with bacteria Erwinia spp. especially in the periods with a high humidity. The symptoms of black spots caused by fungus Diplocarpon rosae were recorded on roses. Conditions of bushes were recorded with damage indicators. To high density of plants and draft deficiency in gardens showed to be the most important causes of bad plants’ condition. Differences occurred in three years period showed the necessity of chemical protection of Rhododendron japonica and Rosa spp. Observations showed the importance of proper selection of plant’s cultivar and species to grow them in good conditions. 

 

Trzyletnia obserwacja zdrowotności wybranych krzewów liściastych w ogrodach przydomowych miała na celu zidentyfikowanie przyczyn ich zwiększonej zachorowalności. Na berberysie wystąpił mączniak prawdziwy powodowany przez Erysiphe berberidis. Zgorzele na różanecznikach powodowane były przez organizmy grzybopodobne rodzaju Phytophthora. Na rododendronach japońskich były objawy mączniaka prawdziwego wywołanego przez grzyb Erysiphe azalea. Krzewom tawuły w okresach wyższej wilgotności zagrażały bakterie rodzaju Erwinia. Na różach pojawiły się objawy czarnej plamistości róży wywołanej przez grzyb Diplocarpon rosae. Porównania ubytku dekoracyjności dokonano za pomocą wskaźnika uwzględniającego stopień uszkodzenia liści, całej rośliny oraz jednogatunkowej grupy. Zbytnie zagęszczenie i słaby przewiew były najistotniejszymi przyczynami złego stanu roślin. Rododendron japonica i Rosa okazały się gatunkami wymagającymi ochrony chemicznej. Spirea japonica odmiana Goldmound charakteryzowała się dużą tolerancją na infekcje powodowane przez mikozy. Obserwacje wykazały, że istotnym warunkiem zdrowotności jest właściwy dobór gatunków i odmian roślin. 

Słowa kluczowe
powdery mildew; phytophthora; black spots; attraction decreasing; mączniak prawdziwy; fytoftoroza; czarna plamistość; ubytek dekoracyjności  
Progress in Plant Protection (2012) 52: 1027-1032
Data pierwszej publikacji on-line: 2012-12-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-177
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy