Progress in Plant Protection

Possibilities of chitosan compositions used as seed dressing products

Możliwości wykorzystania kompozycji biopolimerowych jako zapraw nasiennych 

Leszek B. Orlikowski, e-mail: leszek.orlikowski@inhort.pl

Instytut Ogrodnictwa, Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice , Polska

Antoni Niekraszewicz

Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych , Skłodowskiej‐Curie 19/27, 90‐570 Łódź , Polska

Maria Wiśniewska‐Wrona

Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych , Skłodowskiej‐Curie 19/27, 90‐570 Łódź , Polska
Streszczenie

Six biopolimer compositions containing chitosan and Biochikol 020 PC as the standard product, applied at concentrations of 1 and 2%, were used as 30 min seed dressing treatment of Viola wittrockiana, Brassica oleracea and Impatiens walleriana. All compositions stimulated the germination of seeds, and development of seedlings as well as increased seedling healthiness. The effectiveness of the tested compositions was related to their concentrations and plant species. 

 

Sześć kompozycji biopolimerowych zawierających chitozan oraz Biochikol 020 PC (2% chitozanu) jako środek standardowy, użyto w stężeniach 1 i 2% do zaprawiania nasion: bratka, kapusty i niecierpka. Kompozycje biopolimerowe stymulowały kiełkowanie nasion, rozwój siewek oraz istotnie zwiększały ich zdrowotność. Skuteczność działania badanych kompozycji związana była z ich składem chemicznym, użytym stężeniem oraz gatunkiem rośliny. 

Słowa kluczowe
seeds; biopolimer compositions; healthiness; germination; development; nasiona; kompozycje biopolimerowe; zdrowotność; kiełkowanie; rozwój
Progress in Plant Protection (2012) 52: 1033-1037
Data pierwszej publikacji on-line: 2012-12-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-178
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy