Progress in Plant Protection

Accumulation of zearalenone in winter wheat grain in the artificial inoculation conditions

Akumulacja zearalenonu w ziarnie pszenicy ozimej w warunkach sztucznej inokulacji 

Agnieszka Waśkiewicz, e-mail: agat@up.poznan.pl

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Chemii , Wojska Polskiego 75, 60‐625 Poznań , Polska

Romuald Gwiazdowski, e-mail: R.Gwiazdowski@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań , Polska

Monika Beszterda, e-mail: monika.beszterda@up.poznan.pl

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Chemii , Wojska Polskiego 75, 60‐625 Poznań , Polska

Krzysztof Kubiak, e-mail: K.Kubiak@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań , Polska

Halina Wiśniewska, e-mail: hwis@igr.poznan.pl

Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk , Strzeszyńska 34, 60‐479 Poznań , Polska

Tadeusz Praczyk, e-mail: T.Praczyk@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań , Polska

Piotr Goliński, e-mail: piotrg@up.poznan.pl

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Chemii , Wojska Polskiego 75, 60‐625 Poznań , Polska
Streszczenie

Fusarium culmorum have traditionally been associated with temperate cereals, since these fungi require somewhat lower temperatures for growth and mycotoxin production as compared to the aflatoxigenic Aspergillus species. The aim of the experiment was to determine, using chromatography analysis (HPLC – High Performance Liquid Chromatography), the concentration of secondary metabolite – zearalenone (ZEA) in grain of different cultivars of winter wheat inoculated with F. culmorum (isolate KF 350). There were statistically significant differences in the degrees of contamination zearalenone in analyzed grains of winter wheat. The highest mean content of ZEA was found in grain of Kris (734.45 ng/g) and Zyta (154.35 ng/g) cultivars. 

 

Grzyby strzępkowe gatunku Fusarium culmorum powszechnie kojarzone są z kolonizacją zbóż uprawianych w klimacie umiarkowanym, ze względu na niższe wymagania temperaturowe dla wzrostu i produkcji mikotoksyn w porównaniu z syntetyzującymi aflatoksyny grzybami z rodzaju Aspergillus. Celem przeprowadzonego doświadczenia była chromatograficzna (HPLC – High Performance Liquid Chromatography) analiza stężenia metabolitu wtórnego – zearalenonu (ZEA) w ziarnie różnych odmian pszenicy ozimej inokulowanych F. culmorum (izolat KF 350). Stwierdzono, że badane odmiany pszenicy ozimej były istotnie zróżnicowane pod kątem zawartości zearalenonu. Najwyższe średnie stężenie toksyny odnotowano w odmianach: Kris (734,45 ng/g) oraz Zyta (154,35 ng/g). 

Słowa kluczowe

winter wheat; Fusarium culmorum; zearalenone; HPLC; pszenica ozima; zearalenon

Progress in Plant Protection (2012) 52: 1070-1073
Data pierwszej publikacji on-line: 2012-12-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-185
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy