Progress in Plant Protection

Pathogens decreasing decorative values of rhododendron (Rhododendron L.) flowers

Patogeny obniżające walory dekoracyjne kwiatów różanecznika (Rhododendron L.) 

Małgorzata Żołna, e-mail: gosia_zolna@interia.pl

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Katedra Ochrony Roślin, Al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków, Polska

Barbara Kierpiec

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Katedra Ochrony Roślin, Al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków, Polska

Maria Kowalik

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Katedra Ochrony Roślin, Al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków, Polska
Streszczenie

Rhododendron (Rhododendron L.) is a valuable plant in modern gardens. The health of flowers, colour, size and shape are assessed in breeding programmes. The pathogenic organisms which damage flowers, cause changes in colour, spots and necroses, and lead to lowering its ornamental value, dying, accelerated fading and falling. The research were carried out in 2010–2011 on the ornamental plant collection of the University of Agriculture in Krakow. The symptoms of rot and necrosis were diagnosed on flowers of ten new-bred taxons of rhododendron. Over 500 colonies of fungi belonging to 24 species were isolated from infected flowers. Numerous colonies of: A. alternata, E. purpurascens, P. sydowiana and P. truncata. Colonies of Botrytis cinerea, Chaetomium globosum, Fusarium avenaceum, F. culmorum, Mortierella hyalina, M. isabellina, Phoma eupyrena, Sclerotinia sclerotiorum, Trichoderma koningii, T. viride and others were isolated in a smaller number. 

 

Różanecznik (Rhododendron L.) jest cenioną rośliną we współczesnych ogrodach. W pracach hodowlanych oceniana jest barwa, wielkość, kształt kwiatów i ich zdrowotność. Organizmy chorobotwórcze wywołujące zmianę barwy, plamistości i nekrozy, prowadzą do obniżenia walorów dekoracyjnych kwiatów, ich zamierania, przyspieszonego przekwitania i opadania. W badaniach prowadzonych w latach 2010–2011, w kolekcji roślin ozdobnych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, na kwiatach dziesięciu nowo wyhodowanych taksonów różanecznika, rozpoznano objawy chorobowe typu zgnilizn i nekroz. Z porażonych kwiatów wyizolowano ponad 500 kolonii grzybów, należących do 24 gatunków. Licznie wyodrębniono kolonie grzybów: Alternaria alternata, Epicoccum purpurascens, Pestalotia sydowiana i P. truncata. W mniejszej liczbie wyodrębniono kolonie: Botrytis cinerea, Chaetomium globosum, Fusarium avenaceum, F. culmorum, Mortierella hyalina, M. isabellina, Phoma eupyrena, Sclerotinia sclerotiorum, Trichoderma koningii, T. viride i inne. 

Słowa kluczowe
rhododendron; new taxons; flowers; fungi; różanecznik; nowe taksony; kwiaty; grzyby  
Progress in Plant Protection (2012) 52: 1074-1077
Data pierwszej publikacji on-line: 2012-12-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-186
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy