Progress in Plant Protection

Characterization of nematodes isolated from cockchafer Melolontha sp. (Coleoptera: Scarabaeidae) grubs

Charakterystyka nicieni wyizolowanych z pędraków chrabąszcza Melolontha sp. (Coleoptera: Scarabaeidae) 

Anna Kreft, e-mail: kreft@kul.pl

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Konstantynów 1F, 20-708 Lublin , Polska

Waldemar Kazimierczak

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Konstantynów 1F, 20-708 Lublin , Polska

Alicja Sierpińska

Instytut Badawczy Leśnictwa , Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn , Polska

Henryk Skrzypek

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Konstantynów 1F, 20-708 Lublin , Polska

Anna Skrabucha

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Konstantynów 1F, 20-708 Lublin , Polska

Magdalena Dybała

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Konstantynów 1F, 20-708 Lublin , Polska

Monika Dźwierzyńska

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Konstantynów 1F, 20-708 Lublin , Polska
Streszczenie

The main aim of the research was characterization of nematode species isolated from Melolontha sp. larvae. European cockchafer grubs were collected from the forest territory of Krasnystaw, Kozienice, Opoczno, Brzeziny, from areas with different light conditions, humidity and temperatures. The isolated nematodes were described based on light and scanning electron microscopy, supplemented with SSU rDNA (ribosomal deoxyribonucleic acid) sequence data. The obtained results revealed that grubs were infected by the following nematode species: Diplogasteroides magnus, Koerneria sp. and Rhabditis sp. Most of the grubs infected by nematodes were collected on tree-covered areas, where the surface was shadowed and humidity was the highest. 

 

Celem badań była charakterystyka nicieni porażających pędraki chrabąszcza Melolontha sp. w warunkach naturalnych. Pędraki chrabąszcza były zebrane na terenie nadleśnictw Krasnystaw, Kozienice, Opoczno i Brzeziny, na powierzchniach różniących się warunkami świetlnymi, wilgotnościowymi i temperaturowymi. Identyfikację gatunków przeprowadzono metodą sekwencjonowania fragmentów DNA (deoxyribonucleic acid) oraz metodami morfologicznymi przy zastosowaniu skaningowego mikroskopu elektronowego i mikroskopu optycznego z kontrastem interferencyjno-różnicowym. Uzyskane wyniki wykazały, że pędraki były porażone przez Diplogasteroides magnus oraz Koerneria sp. i Rhabditis sp. Większość zainfekowanych przez nicienie pędraków została zebrana na powierzchniach zadrzewionych, czyli tam, gdzie powierzchnia gleby była dobrze ocieniona, a wilgotność najwyższa. 

Słowa kluczowe
Diplogasteroides magnus; Koerneria sp.; Rhabditis sp.; cockchafer; Melolontha sp.  
Progress in Plant Protection (2012) 52: 1093-1097
Data pierwszej publikacji on-line: 2012-12-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-189
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy