Progress in Plant Protection

Efficacy of acaricide Ortus 05 SC in controlling plum rust mite (Vasates fockeui Nal. and Trt.) on cherry trees

Skuteczność akarycydu Ortus 05 SC w zwalczaniu szpeciela pordzewiacza śliwowego (Vasates fockeui Nal. i Trt.) na wiśni 

Małgorzata Sekrecka, e-mail: malgorzata.sekrecka@inhort.pl

Instytut Ogrodnictwa Oddział Sadownictwa, Pomologiczna 18, 96‐100 Skierniewice , Polska
Streszczenie

Field experiments were conducted in cherry orchards located in the central part of Poland during 2010–2011. The aim of these studies was to determine the effectiveness of acaricide Ortus 05 SC (fenpyroximate) in controlling plum rust mite in cherry orchards. The results showed that the tested product used at doses: 1.0, 1.25 and 1.0 l/ha with adjuvant Slippa in dose 0.2 l/ha was highly effective against plum rust mite. 

 

Badania polowe przeprowadzono w latach 2010–2011, w sadach wiśniowych zlokalizowanych w Polsce Centralnej. Celem ich było określenie skuteczności akarycydu Ortus 05 SC (fenpiroksymat) w zwalczaniu szpeciela pordzewiacza śliwowego. Stwierdzono, że badany preparat zastosowany w dawkach: 1,0; 1,5 oraz 1,0 l/ha z dodatkiem zwilżacza Slippa w dawce 0,2 l/ha był bardzo efektywny w zwalczaniu pordzewiacza śliwowego. 

Słowa kluczowe
fenpyroximate; plum rust mite; cherry orchard; fenpiroksymat; pordzewiacz śliwowy; sad wiśniowy  
Progress in Plant Protection (2012) 52: 1141-1144
Data pierwszej publikacji on-line: 2012-12-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-196
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy