Progress in Plant Protection

Sanitary state of winter rye grown in the conventional and organic systems

Zdrowotność żyta ozimego uprawianego w systemie konwencjonalnym i ekologicznym 

Tomasz P. Kurowski, e-mail: kurowski@uwm.edu.pl

Uniwersytet Warmińsko‐Mazurski w Olsztynie Katedra Fitopatologii i Entomologii , Prawocheńskiego 17, 10‐721 Olsztyn , Polska

Marta Damszel

Uniwersytet Warmińsko‐Mazurski w Olsztynie Katedra Fitopatologii i Entomologii , Prawocheńskiego 17, 10‐721 Olsztyn, Polska

Urszula Wysocka

Uniwersytet Warmińsko‐Mazurski w Olsztynie Katedra Fitopatologii i Entomologii , Prawocheńskiego 17, 10-721 Olsztyn, Polska

Tadeusz Sadowski

Uniwersytet Warmińsko‐Mazurski w Olsztynie Katedra Systemów Rolniczych , Plac Łódzki 3, 10‐718 Olsztyn , Polska

Bogumił Rychcik

Uniwersytet Warmińsko‐Mazurski w Olsztynie Katedra Systemów Rolniczych , Plac Łódzki 3, 10‐718 Olsztyn, Polska
Streszczenie

Winter rye cultivar Warko was grown in 2004–2006 in experimental plots in Bałcyny (NE Poland). The first two years of conducting the experiment referred to a period of converting the conventional production system to organic. Organic crop production started in 2006. The obtained results revealed, that the average root rot infection index was higher in the conventional farming system (12.6%) than in the organic system (11.8%). In contrast to the data on the severity of stem base diseases: fusarium foot rot (33.1; 22.7% in the organic and conventional systems, respectively). The symptoms of leaf blotch (Rhynchosporium secalis) and brown rust were observed on winter rye leaves in all years of the study. The incidence of rye scald was higher in the conventional farming system, where the average infection index reached 61.3%, as compared in the organic system with to 52.3%. The level of leaf infection with Puccinia recondita was comparable both in the organic and conventional system (17.7 and 16.3%, respectively). 

 

Żyto ozime odmiany Warko uprawiano w latach 2004–2006 na poletkach doświadczalnych w Bałcynach. Dwa lata badań (2004–2005) stanowiły okres przestawiania produkcji na uprawę metodami ekologicznymi, a kolejny zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem był już uprawą w systemie ekologicznym. Średni indeks porażenia korzeni w okresie badań był wyższy w konwencjonalnym systemie gospodarowania (12,6%) niż w ekologicznym (11,8%). Odwrotnie przedstawiało się nasilenie chorób fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła (odpowiednio 33,1 i 22,7% w systemie ekologicznym i konwencjonalnym). We wszystkich latach obserwacji na liściach żyta ozimego notowano występowanie rynchosporiozy zbóż oraz rdzy brunatnej. Rhynchosporium secalis występował w wyższym nasileniu w uprawie konwencjonalnej, gdzie średni indeks porażenia żyta ozimego wyniósł 61,3%, a w ekologicznym 52,3%. Porażenie aparatu asymilacyjnego żyta przez Puccinia recondita uprawianego w systemie o profilu ekologicznym i konwencjonalnym kształtowało się na zbliżonym poziomie (odpowiednio 17,7 i 16,3%). 

Słowa kluczowe

winter rye; health status; conventional system; organic system; żyto ozime; system konwencjonalny; system ekologiczny; zdrowotność  

Progress in Plant Protection (2012) 52: 1188-1192
Data pierwszej publikacji on-line: 2012-12-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-204
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy