Progress in Plant Protection

First report on Phytophthora spp. and Pythium litorale occurrence in Beskid's rivers (of the Ukrainian Carpathians)

Pierwsze doniesienie o występowaniu Phytophthora spp. i Pythium litorale w rzekach Beskidu Ukraińskich Karpat 

Iryna Matsiakh, e-mail: iramatsah@ukr.net

National Forestry University of Ukraine , O. Kobulaynska st. 1, 79005 Lviv , Ukraina

Volodymyr Kramarets

National Forestry University of Ukraine , O. Kobulaynska st. 1, 79005 Lviv , Ukraina

Leszek B. Orlikowski

Instytut Ogrodnictwa, Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice , Polska

Aleksandra Trzewik

Instytut Ogrodnictwa, Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice , Polska
Streszczenie

Occurrence of Phytophthora species in the rivers Stryj and Yasenytsya and in the lake situated in the National Park of „Skoliwski Beskidy” in Ukraina was studied. Detection of the pathogen was carried out in October and November in 2011. Baiting technique with rhododendron leaf baits cultivar Nova Zembla was used for microorganisms isolation from water. Species were identified on the basis of their morphological features and using molecular methods. Studies showed the occurrence of the species Phytophthora gonapodyides, P. lacustris and Pythium litorale in analyzed water sources. In the laboratory conditions the pathogenicity of obtained isolates to rhododendron was determined. This has been the first report of Phytophthora species in water sources in the Ukraine. 

 

Badano występowanie Phytophthora spp. w rzekach Stryj i Yasenytsya oraz jeziorze zlokalizowanym w Parku Narodowym „Skoliwski Beskidy” na Ukrainie. Detekcja miała miejsce na przełomie października i listopada 2011 roku. Do izolacji mikroorganizmów z wody zastosowano liście pułapkowe różanecznika odmiana Nova Zembla. Identyfikację wykrytych gatunków przeprowadzono na podstawie ich cech morfologicznych i przy użyciu metod molekularnych. Badania wykazały występowanie: Phytophthora gonapodyides, P. lacustris oraz Pythium litorale w analizowanych źródłach wody. W warunkach laboratoryjnych określono patogeniczność otrzymanych izolatów względem różanecznika. Jest to pierwsze doniesienie o występowaniu gatunków Phytophthora w rzekach i zbiorniku wodnym na Ukrainie. 

Słowa kluczowe
Phytophthora species; water sources; baiting technique; detection; identification; pathogenicity; źródła wody; detekcja; identyfikacja; patogeniczność
Progress in Plant Protection (2012) 52: 1200-1203
Data pierwszej publikacji on-line: 2012-12-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-206
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy