Progress in Plant Protection

Recenzja książki
Czerniakowski Z.W., Czerniakowski Z. 2012.
Szkodniki Ziół
Towarzystwo Naukowe w Rzeszowie, Katedra Agroekologii i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wydawnictwo Mitel, Rzeszów, 350 ss.
ISBN 978-83-7667-111-6 

Jerzy J. Lipa, e-mail: J.J.Lipa@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań , Polska
Streszczenie

Monografia pt. „Szkodniki Ziół” w istotny sposób wzbogaca polskie piśmiennictwo z zakresu ochrony roślin. Jej autorami są ojciec i syn, którzy uzupełnili polską literaturę kilkoma tomami dotyczącymi owadów będących szkodnikami drzewostanów leśnych, miejskich i parkowych. Ukazanie się drukiem monograficznego tomu pt. „Szkodniki Ziół” jest bardzo ambitne, zasadne i wysoce celowe. Do podjęcia się tego zadania niewątpliwie skłoniło autorów obserwowane od dłuższego czasu – a szczególnie w ostatnich latach – duże zainteresowanie tematyką ziół oraz ziołolecznictwem opinii publicznej oraz posiadaczy ogródków działkowych. Zainteresowanie to znalazło odbicie w opublikowaniu pokaźnej liczby leksykonów ziół oraz poradników ich uprawy. Zauważalne jest również w internecie między innymi w postaci sporej liczby haseł „zioła” na wielu portalach internetowych. Brak jest natomiast opracowań, zaleceń i poradników podejmujących tematykę występowania w uprawach ziół szkodliwych owadów, roztoczy oraz ślimaków, które masowo pojawiają się i uszkadzają lub niszczą rośliny i plony. 

Słowa kluczowe
szkodniki; zioła 
Progress in Plant Protection (2012) 52: 1229-1229
Data pierwszej publikacji on-line: 2012-12-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-211
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy