Progress in Plant Protection

Occurrence of Ostrinia nubilalis (Hbn.) on maize (Zea mays L.) in Poland in 2009–2012
Występowanie Ostrinia nubilalis (Hbn.) na kukurydzy (Zea mays L.) w Polsce w latach 2009–2012  

Paweł Bereś, e-mail: beresp@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - PIB, Terenowa Stacja Doświadczalna w Rzeszowie, Langiewicza 28, 35-101 Rzeszów, Polska

Tomasz Konefał, e-mail: t.konefal@piorin.gov.pl

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Centralne Laboratorium, Żwirki i Wigury 73, 87-100 Toruń, Polska
Streszczenie

The European corn borer (Ostrinia nubilalis Hbn.) has been reported in Poland since the 1850s, and has been causing damage in maize fields (Zea mays L.) since the 1950s. Initially, this pest was recorded only in the south-western part of Poland, but it spread to other regions as the cultivation of maize became more popular. The studies carried out in 2009–2012 demonstrated that the O. nubilalis larvae were found in all 16 provinces of Poland, causing damage to maize plants in 213–246 counties (out of all 380, i.e. 56.0–64.7%).

 

Omacnica prosowianka (Ostrinia nubilalis Hbn.) występuje na obszarze Polski od połowy XIX wieku, natomiast plantacje kukurydzy (Zea mays L.) uszkadza od lat 50. XX wieku. Początkowo szkodnik występował na kukurydzy jedynie w południowo-zachodniej części kraju, jednak wraz z rosnącym areałem uprawy tej rośliny rozprzestrzenił się na pozostałe regiony. Na podstawie badań wykonanych w latach 2009–2012, wykazano że omacnica prosowianka występowała we wszystkich 16 województwach w Polsce uszkadzając rośliny kukurydzy na obszarze 213–246 powiatów (na 380 istniejących), co stanowiło 56,0–64,7% wszystkich powiatów wyodrębnionych w kraju.  

Słowa kluczowe
Ostrinia nubilalis; Poland; occurrence; maize; Polska; występowanie; kukurydza
Referencje

Adamczewski K., Matysiak K. 2011. Kukurydza Zea mays L. s. 27–30. W: „Klucz do określania faz rozwojowych roślin jedno- i dwuliściennych w skali BBCH”. Wydanie III. Instytut Ochrony Roślin – PIB, Poznań, 132 ss.

Adamczyk J., Rogacki J., Cygert H. 2010. Postęp w hodowli kukurydzy w Polsce. [The progress in maize breeding in Poland]. Acta Scientiarum Polonorum, Agricultura 9 (4): 85–91.

Bereś P.K. 2012. Damage caused by Ostrinia nubilalis Hbn. to fodder maize (Zea mays L.), sweet maize (Zea mays var. saccharata [Sturtev.] L.H. Bailey) and sweet sorghum (Sorghum bicolor [L.] Moench) near Rzeszów (south-eastern Poland) in 2008–2010. Acta Scientiarum Polonorum, Agricultura 11 (3): 3–16.

Bereś P.K. 2013. Studium nad doskonaleniem integrowanej ochrony kukurydzy przed zachodnią kukurydzianą stonką korzeniową (Diabrotica virgifera virgifera LeConte) i omacnicą prosowianką (Ostrinia nubilalis Hbn.). Rozprawy Naukowe Instytutu Ochrony Roślin, Zeszyt 29, 183 ss.

Bereś P.K. 2014. Monitoring występowania i sygnalizacja terminów zwalczania omacnicy prosowianki (Ostrinia nubilalis Hbn.) w Polsce – stan obecny i perspektywy. [Monitoring of occurrence and notifying dates for European corn borer (Ostrinia nubilalis Hbn.) control measures in Poland – current situation and perspective]. Progress in Plant Protection 54 (3): 276–282.

Bereś P.K., Konefał T. 2010. Distribution range of the European corn borer (Ostrinia nubilalis Hbn.) on maize in 2004–2008 in Poland. Journal of Plant Protection Research 50 (3): 326–334.

Bode W.M., Calvin D.D. 1990. Yield loss relationships and economic injury levels for European corn borer populations (Lepidoptera: Pyralidae) infesting Pennsylvania field corn. Journal of Economic Entomology 83: 1595–1603.

Brindley T.A., Dicke F.F. 1963. Significant developments in European corn borer research. Annual Review of Entomology 8: 155–176.

Büttner F.O. 1880. Die Pommerschen insbesondere die Stettiner Microlepidopteren. Stettiner Entomologische Zeitung 41: 383–473.

CABI. 1951. Pyrausta nubilalis (Hb.) (European corn borer). Distribution maps of insect pests. Series A, Map No. 11. Wallingford, UK: CAB International, 2 pp.

CABI. 1991. Ostrinia nubilalis (Hübner) (= Pyrausta nubilalis Meyrick). Distribution maps of pests. Series A (Agricultural), Map No. 11 (second revision). Wallingford, UK: CAB International, 4 pp.

CABI. 2014. Ostrinia nubilalis datasheet. In: Invasive Species Compendium. Wallingford, UK: CAB International. http://www.cabi. org/isc/datasheet/46129 [Accessed: 09.01.2015].

Dicke F.F. 1932. Studies of host plants of the European corn borer, Pyrausta nubilalis Hübner, in southeastern Michigan. Journal of Economic Entomology 25: 368–378.

GUS. 2013. Wyniki produkcji roślinnej w 2012 r. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, 112 ss.

GUS. 2014. Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych w 2013 r. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, 84 ss.

Häni F., Popow G., Reinhard H., Schwarz A., Tanner K., Vorlet M. 1998. Ochrona roślin rolniczych w uprawie integrowanej. PWRiL, Warszawa, 133 ss.

Hudon M., LeRoux E., Harcourt D. 1989. Seventy years of European corn borer (Ostrinia nubilalis) research in North America. Agricultural Zoology Reviews 3: 53–96.

Hyde J., Martin M.A., Preckel P.V., Dobbins C.L., Edwards C.R. 2001. The economics of Bt corn: valuing protection from the European corn borer. Applied Economic Perspectives and Policy 21: 442–454.

Instrukcja. 2006. Instrukcja dla służby ochrony roślin z zakresu prognoz, sygnalizacji i rejestracji. Omacnica prosowianka (Ostrinia nubilalis Hbn.). Aneks do części II, tom I i II. Metody sygnalizacji prognozowania pojawu chorób i szkodników roślin (F. Walczak, red.). 1993. Instytut Ochrony Roślin, Poznań, 400 ss.

Jastrzębski A. 1999. Występowanie omacnicy prosowianki na chmielu. [The occurrence of European corn borer on hops]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 39 (2): 436–438.

Judenko E. 1938. Badania nad omacnicą prosowianką – Pyrausta nubilalis Hbn. w związku z jej żerowaniem na chmielu (Humulus lupulus L.) i prosie (Panicum miliaceum L.). [Research on the European corn borer – Pyrausta nubilalis Hbn. in connection with its feeding on hops (Humulus lupulus L.) and millet (Panicum miliaceum L.)]. Prace Wydziału Chorób i Szkodników Roślin PINGW w Bydgoszczy, Warszawa, 17: 19–122.

Kania C. 1961. Z badań nad omacnicą prosowianką – Pyrausta nubilalis (Hbn.) na kukurydzy w okolicach Wrocławia w latach 1956–1959. [Investigations on European corn borer – Pyrausta nubilalis (Hbn.) preying on maize in environs of Wrocław in 1956–1959]. Polskie Pismo Entomologiczne, Seria B, 3–4 (23–24): 165–181.

Kania C. 1966. Badania nad omacnicą prosowianką – Ostrinia nubilalis (Hbn.) (Lep., Pyralidae) na kukurydzy w warunkach południowo-zachodniej Polski. [Investigations on the European corn borer – Ostrinia nubilalis (Hbn.) (Lep., Pyralidae) on maize in conditions of south-west Poland]. Polskie Pismo Entomologiczne, Seria B, 3–4 (43–44): 191–243.

Księżak J. 2008. Regionalne zróżnicowanie uprawy kukurydzy w Polsce w latach 2000–2006. [The regional differentiation of maize cropping area in Poland within 2000–2006]. Acta Scientiarum Polonorum, Agricultura 7 (4): 47–60.

Lewis L.C. 1975. Natural regulation of crop pest in their indigenous ecosystem and Iowa agroecosystem: bioregulation of economic insect pest. Iowa State Journal of Research 56: 429–436.

Lisowicz F. 1995. Omacnica prosowianka – groźny szkodnik kukurydzy. Ochrona Roślin 5: 6–7.

Lisowicz F. 2001. The occurrence of economically important maize pests in south-eastern Poland. Journal of Plant Protection Research 41 (3): 250–255.

Lisowicz F., Tekiela A. 2004. Szkodniki i choroby kukurydzy oraz ich zwalczanie. s. 52–64. W: „Technologia produkcji kukurydzy” (A. Dubas, red.). Wieś Jutra, Warszawa, 133 ss.

Manson C.E., Rice M.E., Calvin D.D., Van Duyn J.W., Showers W.B., Hutchinson W.D., Witkowski J.F., Higgins R.A., Onstad W.D., Dively G.P. 1996. European corn borer – ecology and management. Ames: Iowa State University. North Central Regional Extension Publication 327, 57 pp.

Mazurek J. 2009. Omacnica prosowianka szkodnikiem młodych nasadzeń winorośli. [European corn borer as the pest of young vine plants]. Wirtualna Klinika Roślin, 6 ss. http://www.klinikaroslin.com/index.php/ochrona-winorosli/17-omacnica-prosowianka

Meissle M., Mouron P., Musa T., Bigler F., Pons X., Vasileiadis V.P., Otto S., Antichi D., Kiss J., Pálinkás Z., Dorner Z., Van der Weide R., Groten J., Czembor E., Adamczyk J., Thibord J.-B., Melander B., Cordsen Nielsen G., Poulsen R.T., Zimmermann O., Verschwele A., Oldenburg E. 2010. Pests, pesticide use and alternative options in European maize production: Current status and future prospects. Journal of Applied Entomology 134 (5): 357–375.

Mrówczyński M. 2013. Integrowana ochrona upraw rolniczych. Tom II. Zastosowanie integrowanej ochrony. PWRiL, Poznań, 286 ss.

Myers P., Espinosa R., Parr C.S., Jones T., Hammond G.S., Dewey T.A. 2014. The Animal Diversity Web (online). http://animal diversity.org

Poos F.W. 1927. Biology of the European corn borer (Pyrausta nubilalis Hübn.) and two closely related species in northern Ontario. Ohio Journal of Science 27 (2): 47–94.

Rebourg C., Chastanet M., Gouesnard B., Welcker C., Dubreuil P., Charcosset A. 2003 Maize introduction into Europe: the history reviewed in the light of molecular data. Theoretical and Applied Genetics 106: 895–903.

Saladini M.A., Blandino M., Reyneri A., Alma A. 2008. Impact of insecticide treatments on Ostrinia nubilalis (Hübner) (Lepidoptera: Crambidae) and their influence on the mycotoxin contamination of maize kernels. Pest Management Science 64 (11): 1170–1178.

Smith H.E. 1920. Broom corn, the probable host in which Pyrausta nubialis Hubn. Reached America. Journal of Economic Entomology 59: 915–921.

Sobek E.A., Munkvold G.P. 1999. European corn borer (Lepidoptera: Pyralidae) larvae as vectors of Fusarium moniliforme, causing kernel rot and symptomless infection of maize kernels. Journal of Economic Entomology 92 (3): 503–509.

Thompson W.R., Parker H.L. 1928. The European corn borer and its controlling factors in Europe. Technical Bulletin of United States Departament of Agriculture 59, p. 62.

Wałkowski W., Bubniewicz P. 2004. Omacnica prosowianka (Ostrinia nubilalis Hbn.) – ekspansywny szkodnik kukurydzy w Wielkopolsce. [European corn borer (Ostrinia nubilalis Hbn.) – an expansive pest of maize in Wielkopolska region]. Progress in Plant Protection/Postepy w Ochronie Roślin 44 (2): 1187–1190.

Warzecha R., Bereś P.K. 2008. Wzrastające zagrożenie upraw kukurydzy przez omacnicę prosowiankę i możliwości jej zwalczania metodami niechemicznymi – zagadnienia ekonomiczne. Wieś Jutra 1 (114): 43–45.

Wocke M.F. 1874. Verzeichniss der Falter Schlesiens. II. Microlepidoptera. Zeitschrift für Entomologie. Neue Folge, Breslau 4: 1–107.

Żebrawski T. 1860. Owady łuskoskrzydłe czyli motylowate z okolicy Krakowa. Kraków, Nakład Włodzimierza Hrabi Dzieduszyckiego IX, 354 ss.

Progress in Plant Protection (2015) 55: 296-304
Data pierwszej publikacji on-line: 2015-04-21 12:47:49
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2015-052
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy