Progress in Plant Protection

Fungicide sensitivity of Mycosphaerella graminicola (Septoria tritici) isolates
Wrażliwość na fungicydy izolatów Mycosphaerella graminicola (Septoria tritici)

Katarzyna Pieczul, e-mail: k.pieczul@iorpib.poznan.pl

IOR-PIB, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Ilona Świerczyńska, e-mail: i.swierczynska@iorpib.poznan.pl

IOR-PIB, Władysława Węgorka 20, 60-318 poznań, Polska
Streszczenie

Septoria blotch of wheat caused by Mycosphaerella graminicola (anamorph Septoria tritici) is one of the most serious disease of cereals in Poland. Fungicides from different chemical groups have been registered for the pathogen control. The aim of the study was to evaluate the sensitivity level of M. graminicola isolates to active substances of selected fungicides, used in the cereal crop protection. The study was performed under the laboratory condition, by analyzing the impact of active substances for M. graminicola colony linear growth inhibition. The fungicides such as triazoles, strobilurines, prochloraz, cyprodinil, and fenpropimorph greatly limited growth of M. graminicola isolates. Only thiophanate-methyl and carbendazim did not lessen growth of the tested isolates. The results indicate the possibility of effective control of septoria blotch of wheat by fungicides containing the tested active substances, except benzimidazole.

 

Grzyb Mycosphaerella graminicola (anamorfa Septoria tritici) wywołujący septoriozę paskowaną liści pszenicy należy w Polsce do najpoważniejszych patogenów zbóż. Do zwalczania choroby zarejestrowane zostały fungicydy, należące do różnych grup chemicznych. Celem badań była ocena wrażliwości izolatów M. graminicola na substancje czynne wybranych fungicydów, stosowanych w ochronie zbóż. Badania wykonano w warunkach laboratoryjnych, analizując wpływ w/w substancji na hamowanie wzrostu liniowego kolonii izolatów M. graminicola. Większość badanych substancji czynnych z grup: triazoli, strobiluryn, prochloraz, cyprodinil oraz fenpropimorf bardzo dobrze ograniczała wzrost badanych izolatów M. graminicola. Jedynie tiofanat metylu oraz karbendazym nie ograniczały wzrostu badanych izolatów. Wyniki wskazują na możliwość skutecznego ograniczania septoriozy paskowanej liści pszenicy większością fungicydów zawierających testowane substancje czynne z wyłączeniem benzimidazoli.

Słowa kluczowe
Mycosphaerella graminicola; sensitivity to fungicides; wrażliwość na fungicydy;

 

Referencje

Cools H.J., Mullins G.L., Fraaije B.A., Parker J.E., Kelly D.E., Lucas J.A., Kelly S.L. 2011. Impact in recently emerged sterol 14-demethylase (CTP51) variants of Mycosphaerella graminicola on azole fungicide sensitivity. Applied and Environmental Microbiology 77: 3830–3837.

Eriksen L., Munk L. 2003. The occurrence of Mycosphaerella graminicola and its anamorph Septoria tritici in winter wheat during the growing season. European Journal of Plant Pathology 109: 253–259.

Eyal Z. 1999. The Septoria tritici and Stagonospora nodorum blotch diseases of wheat. European Journal of Plant Pathology 105: 629–641.

Fraaije B.A., Lucas J.A., Clark W.S., Burnett F.J. 2003. QoI resistance development in populations of cereal pathogens in the UK. The BCPC International Congress – Crop Science and Technology 2: 689–694.

FRAC 2013. List of plant pathogen organisms resistant to disease control agents. Revised January 2013. Avaible from: www.frac.info [Accessed: 27.10.2014].

Głazek M., Sikora H. 1998. The occurrence of Septoria tritici and its teleomorph Mycosphaerella graminicola in the region of Upper Silesia in 1996. Journal of Plant Protection Research 38 (1): 23–29.

Griffin M.J., Fisher N. 1985. Laboratory studies on benzimidazole resistance in Septoria tritici. Bulletin OEPP/EPPO Bulletin 15: 505–512.

Leroux P., Albertini C., Gautier A., Gredt M., Walker A.S. 2007. Mutation in the CYP51 gene correlated with changes in sensitivity to sterol 14α-demethylation inhibitors in field isolates of Mycosphaerella graminicola. Pest Management Science 63: 688–698.

Leroux P., Walker A.S., Albertini C., Gredt M. 2006. Resistance to fungicides in French populations of Septoria tritici, the causal agent of wheat leaf blotch. Fungicide resistance: are we winning the battle but losing the war? Aspects of Applied Biology 78: 153–162.

Mavroeidi V.I., Shaw M.W. 2005. Sensitivity distributions and cross-resistance patterns of Mycosphaerella graminicola to fluquinconazole, prochloraz and azoxystrobin over a period of 9 years. Crop Protection 24: 259–266.

Mirzwa-Mróz E., Tvaruzek L., Zamorski C., Nowicki B. 2005. Research on the development of Mycosphaerella graminicola (Fuckel) Schroeter teleomorph on wheat leaves from Poland and Czech Republic. Acta Agrobotanica 58 (1): 59–65.

Stammler G., Carstensen M., Koch A., Semar M., Strobel D., Schlehuber S. 2008. Frequency of different CYP51-haplotypes of Mycosphaerella graminicola and their impact on epoxiconazole –sensitivity and field efficacy. Crop Protection 27: 1448–1456.

Stammler G., Taher K., Koch A., Haber J., Liebmann B., Bouagila A., Yahyaoui A., Nasraoui B. 2012. Sensitivity of Mycosphaerella graminicola isolates from Tunisia to epoxiconazole and pyraclostrobin. Crop Protection 34: 32–36.

Suffert F., Sache I., Lannou C. 2011. Early stages of Septoria tritici blotch epidemics of winter wheat: build-up, over seasoning, and release of primary inoculum. Plant Pathology 60: 166–177. 

Progress in Plant Protection (2015) 55: 316-320
Data pierwszej publikacji on-line: 2015-05-05 10:48:44
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2015-055
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy