Progress in Plant Protection

Causal agents of dieback of clematis (Clematis L.) leaves

Przyczyny zamierania liści powojnika (Clematis L.) 

Maria Kowalik, e-mail: m.kowalik@ogr.ur.krakow.pl

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Katedra Ochrony Roślin , Al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków, Polska

Klaudia Duda

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Katedra Ochrony Roślin , Al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków, Polska
Streszczenie

Dying clematis leaves were observed during a two-year study (2011–2012) conducted in the city of Krakow, Poland. The dying leaves showing symptoms of necrosis contained 46 fungi species. Alternaria alternata and Epicoccum nigrum dominated in the clematis phyllosphere. Arthinium phaeospermum, Boeremia exigua, Botrytis cinerea, Chaetomium globosum, Cladosporium cladosporioides, Fusarium oxysporum, Gibberella baccata, G. tricincta, Penicillium expansum, Pestalotiopsis sydowiana, Phoma glomerata, Ph. medicaginis, Pleurostomophora richardsiae and others occurred in large numbers. The dynamics of leaf colonization by fungi causing necrosis increased during the vegetation period. In November 2012, over 60% more of the fungous colonies were isolated in comparison with the number isolated in July. The most infected plants grew nearer to the acoustic screen. Kacper and Polish Spirit were the most infected cultivars, whereas Etoile Violette and Maidwell Hall were the least infected. The occurrence of fungi resulted in the considerable worsening of the decorative values of the plants.

 

W dwuletnich badaniach (2011–2012) prowadzonych na terenie miasta Krakowa stwierdzono zamieranie liści powojnika. Na zamierających liściach z symptomami nekrozy, bytowało 46 gatunków grzybów, wśród których dominowały Alternaria alternata i Epicoccum nigrum. Licznie wystąpiły: Arthinium phaeospermum, Boeremia exigua, Botrytis cinerea, Chaetomium globosum, Cladosporium cladosporioides, Fusarium oxysporum, Gibberella baccata, G. tricincta, Penicillium expansum, Pestalotiopsis sydowiana, Phoma glomerata, Ph. medicaginis, Pleurostomophora richardsiae i inne. Dynamika zasiedlania liści przez grzyby powodujące nekrozę rosła w okresie wegetacyjnym. W listopadzie 2012 roku z porażonych liści wyodrębniono o ponad 60% więcej kolonii grzybów niż w lipcu. Najsilniej porażone były powojniki rosnące przy ekranie akustycznym. Największemu porażeniu ulegały odmiany Kacper i Polish Spirit, a najmniejszemu Etoile Violette i Maidwell Hall. Grzyby bytujące na liściach powojnika w znacznym stopniu obniżyły walory dekoracyjne roślin. 

Słowa kluczowe
clematis; leaves; fungi; necrosis; decorative values; powojnik; liście; grzyby; nekroza; walory dekoracyjne
Progress in Plant Protection (2014) 54: 389-393
Data pierwszej publikacji on-line: 2014-12-15 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2014-065
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy