Progress in Plant Protection

First record of chrysanthemum foliar nematode Aphelenchoides ritzemabosi (Schwarz 1911) Steiner & Buhrer 1932 (Nematoda: Aphelechoididae) in leaf buds of black currant (Ribes nigrum L.) in Poland

Pierwsze stwierdzenie węgorka chryzantemowca (Aphelenchoides ritzemabosi) (Schwarz 1911) Steiner & Buhrer 1932 (Nematoda: Aphelechoididae) w pąkach liściowych porzeczki czarnej (Ribes nigrum L.) w Polsce 

Aneta Chałańska, e-mail: aneta.chalanska@inhort.pl

Instytut Ogrodnictwa Pracownia Nematologii , Konstytucji 3 Maja 1/3, 96‐100 Skierniewice , Polska

Aleksandra Bogumił

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa , Słowackiego 17, 70-310 Szczecin , Polska

Katarzyna Machnicka

Instytut Ogrodnictwa Pracownia Nematologii , Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice , Polska

Magdalena Dzięgielewska

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa , Słowackiego 17, 70-310 Szczecin , Polska
Streszczenie

In 2007, specimens of chrysanthemum foliar nematode Aphelenchoides ritzemabosi (Schwarz 1911) Steiner & Buhrer 1932 were collected from leaf buds of black currant (Ribes nigrum L.). The taxonomic data of females collected from currants and females collected from Buddleja davidii L. were analyzed and most of the morphometric data were compared. The females collected from the black currant had a significantly longer throat glands, longer stylet and their excretory pore was located further away from the anterior end than in the females collected from the David butterfly bush.

 

W 2007 roku z pąków liściowych porzeczki czarnej (Ribes nigrum L.) zebrano osobniki węgorka chryzantemowca [Aphelenchoides ritzemabosi (Schwarz 1911) Steiner & Buhrer 1932]. Zestawiono cechy taksonomiczne samic zebranych z porzeczki czarnej i samic zebranych z budlei Dawida (Buddleja davidii L.). Większość cech taksonomicznych badanych osobników była porównywalna. Samice zebrane z porzeczki czarnej miały istotnie dłuższą gardziel z gruczołami, dłuższy sztylet, a ich otwór wydalniczy umiejscowiony był dalej od przodu ciała niż u samic zebranych z budlei. 

Progress in Plant Protection (2014) 54: 403-406
Data pierwszej publikacji on-line: 2014-12-15 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2014-068
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy