Progress in Plant Protection

Influence of cultivation technology on the health of spring wheat

Wpływ technologii uprawy na zdrowotność pszenicy jarej 

Leszek Majchrzak, e-mail: leszmaj@up.poznan.pl

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Agronomii , Dojazd 11, 60-632 Poznań , Polska

Zuzanna Sawinska

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Agronomii , Dojazd 11, 60-632 Poznań, Polska

Grzegorz Skrzypczak

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Agronomii , Dojazd 11, 60-632 Poznań, Polska

Tomasz Piechota

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Agronomii , Dojazd 11, 60-632 Poznań, Polska
Streszczenie

The studies were conducted at the Research and Education Center Gorzyń, the branch Brody that belongs to the Poznań University of Life Sciences in the years 2011–2013. The aim of the study was to determine the severity of infection by pathogenic fungi on spring wheat depending on spring wheat cultivation technology: cover crop cultivation (without cover crop, sowing after skimming and direct drilling) and different tillage system (conventional, reduced tillage and direct drilling). The results revealed that the direct sowing caused higher infection of spring wheat by the stem base and root diseases. Higher infection of Fusarium spp. and Gaeumannomyces graminis was observed on the treatments without white mustard biomass each year of the study. Percentage of damage plants and the index of infection caused by pathogens of stem base diseases depended on the experimental factors of the studies. Higher infection was observed on the treatments without cover crop cultivation where spring wheat was cultivated in no-tillage technology.

 

Badania przeprowadzono w latach 2011–2013 w Zakładzie Doświadczalno-Dydaktycznym Gorzyń, filii Brody należącym do Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Ich celem była ocena stopnia porażenia pszenicy jarej przez grzyby chorobotwórcze w zależności od technologii uprawy pszenicy jarej: sposobu uprawy międzyplonu gorczycy białej (bez międzyplonu, wysiewanego po podorywce i siewie bezpośrednim) oraz sposobu uprawy pszenicy (tradycyjny, uproszczony i siew bezpośredni). Wykazano, że wykonanie siewu bezpośredniego przyczyniło się do większego porażenia pszenicy jarej przez choroby podstawy źdźbła i korzeni. W obiektach, w których nie pozostawiano biomasy z gorczycy białej, w każdym roku badań obserwowano wyższe porażenie zarówno fuzaryjną zgorzelą podstawy źdźbła, jak i zgorzelą podstawy źdźbła. Procent uszkodzeń roślin, jak i wartość indeksu porażenia przez grzyby powodujące zgorzel podstawy źdźbła uzależnione były od badanych czynników doświadczalnych. Wyższe porażenie obserwowano w obiektach bez uprawy międzyplonu, w których pszenicę jarą uprawiano w technologii bezorkowej. 

Słowa kluczowe
spring wheat; diseases; cover crop; tillage system; pszenica jara; choroby; międzyplon ścierniskowy; sposób uprawy  
Progress in Plant Protection (2014) 54: 456-461
Data pierwszej publikacji on-line: 2014-12-15 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2014-077
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy