Progress in Plant Protection

Characteristics of winter wheat genotypes with different degree of resistance to Fusarium (Fusarium ssp.) in terms of resistance to powdery mildew (Blumeria graminis)

Charakterystyka genotypów pszenicy ozimej o zróżnicowanym stopniu odporności na Fusarium (Fusarium ssp.) pod kątem odporności na mączniaka prawdziwego (Blumeria graminis

Danuta Kurasiak-Popowska, e-mail: popowska@up.poznan.pl

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Genetyki i Hodowli Roślin , Dojazd 11, 60-632 Poznań , Polska

Jerzy Nawracała

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Genetyki i Hodowli Roślin , Dojazd 11, 60-632 Poznań , Polska

Zuzanna Sawinska

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Agronomii, Dojazd 11, 60-632 Poznań, Polska

Dorota Weigt

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Genetyki i Hodowli Roślin , Dojazd 11, 60-632 Poznań, Polska

Agnieszka Tomkowiak

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Genetyki i Hodowli Roślin , Dojazd 11, 60-632 Poznań, Polska
Streszczenie

The field experiment was carried out in 2010–2012 at the Experimental Station of the Department of Genetics and Plant Breeding, Poznań University of Life Sciences. The study was designed to evaluate the degree of infection by powdery mildew (Blumeria graminis) on 25 winter wheat genotypes characterized by high and varied resistance to Fusarium. On average, the lowest infection by powdery mildew, amounting to 4 degrees in a 9-degree scale was observed on the two registered Polish varieties (Ostroga and Natula), 4 genotypes from Austria, 2 from Hungary and one from Sweden, while the highest infection in the case of two Polish varieties – Muszelka and Sukces. Low FHB (Fusarium head blight) index was characterized by certain genotypes considered as resistant and three Polish varieties: Fregata, Sukces and Ostroga. Wheat genotypes poorly infected by Fusarium with the average or low susceptibility to powdery mildew were: Ertus, Fregata, 20816, Poros, Ostroga and Kubanskaya 122.

 

Doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 2010–2012 w Rolniczym Gospodarstwie Doświadczalnym Dłoń, na polu Stacji Doświadczalnej Katedry Genetyki i Hodowli Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Badania miały na celu ocenę stopnia porażenia przez mączniaka prawdziwego zbóż i traw (Blumeria graminis) 25 genotypów pszenicy ozimej charakteryzującej się wysoką, jak i zróżnicowaną odpornością na grzyby rodzaju Fusarium sp. Średnio najniższe porażenie przez mączniaka prawdziwego, wynoszące do 4 stopni w skali 9-stopniowej, zaobserwowano w 2 zarejestrowanych odmianach polskich (Ostroga i Natula), w 4 genotypach z Austrii, 2 z Węgier i 1 ze Szwecji, natomiast najwyższe – w przypadku dwóch polskich odmian Muszelka i Sukces. Niskim indeksem fuzariozy kłosa cechowały się niektóre genotypy uznawane jako odporne oraz trzy polskie odmiany: Fregata, Sukces i Ostroga. Genotypami pszenicy ozimej słabo porażanymi przez fuzariozę kłosa, o jednocześnie średniej bądź niskiej podatności na mączniaka prawdziwego były: Ertus, Fregata, 20816, Poros, Ostroga i Kubanskaya 122. 

Słowa kluczowe
winter wheat; powdery mildew; Fusarium;  pszenica ozima; mączniak prawdziwy
Progress in Plant Protection (2014) 54: 462-466
Data pierwszej publikacji on-line: 2014-12-15 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2014-078
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy