Progress in Plant Protection

Evaluation of damage to main crops caused by the most important agrophages in Poland in 2013

Ocena uszkodzeń spowodowanych przez najważniejsze agrofagi głównych roślin uprawnych w Polsce w roku 2013 

Felicyta Walczak, e-mail: f.walczak@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań , Polska

Andrzej Bandyk

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Magdalena Jakubowska

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Kamila Roik

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Anna Tratwal

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Beata Wielopolan

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Jan Złotkowski

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Inspektorzy Wojewódzkich Inspektoratów PIORiN, e-mail: gi@piorin.gov.pl

Główny Inspektorat Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa , Młynarska 42, 01-171 Warszawa , Polska
Streszczenie

The paper presents harmfulness estimation of the most important diseases and pests occurring in main agricultural and horticultural crops in Poland in 2013. Presented data are based on the results of field observations provided by the Plant Health and Seed Inspection Service Inspectors. In 2013 the increase of agrophages’ occurrence was recorded for the following species: Blumeria graminis (DC.) Speer, Puccinia recondita Rob. ex Desm. f. sp. tritici (Erikss.) C.O. Johnson, Fusarium spp., Molisia yallundae Wollwork et Spooner, Gaeumannomyces graminis (Sacc.) Arx et Olivier – on wheat, Fusarium spp. – on maize, Leptinotarsa decemlineata Say – on potato, Leptosphaeria spp. on winter rape, Pseudoperonospora cubensis (Berk. et Curt.) Rostovzev, Pseudomonas syringae pv. lachrymans (Sm. et B.) Young, Brevicoryne brassicae L., Chamaepsila rosae Fabr. – on vegetable crops, Monilinia laxa (Aderh. et Ruhl.) Honey, Hoplocampa spp., Cydia funebrana Tr., Botrytinia fuckeliana (De Bary) Whetzel. – in orchards comparing to 2012.

 

W pracy przedstawiono ocenę szkód spowodowanych przez najważniejsze choroby i szkodniki głównych roślin uprawnych w Polsce w roku 2013. Prezentowane dane oparte są na wynikach obserwacji terenowych, dostarczonych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa. W roku 2013 zwiększenie nasilenia występowania agrofagów w porównaniu z wynikami uzyskanymi w roku 2012 stwierdzono w przypadku: Blumeria graminis (DC.) Speer, Puccinia recondita Rob. ex Desm. f. sp. tritici (Erikss.) C.O. Johnson, Fusarium spp., Molisia yallundae Wollwork et Spooner, Gaeumannomyces graminis (Sacc.) Arx et Olivier: – na pszenicy, Fusarium spp. – na kukurydzy, Leptinotarsa decemlineata Say – na ziemniaku, Leptosphaeria spp. – na rzepaku ozimym, Pseudoperonospora cubensis (Berk. et Curt.) Rostovzev, Pseudomonas syringae pv. lachrymans (Sm. et B.) Young, Brevicoryne brassicae L., Chamaepsila rosae Fabr. – na warzywach oraz Monilinia laxa (Aderh. et Ruhl.) Honey, Hoplocampa spp., Cydia funebrana Tr., Botrytinia fuckeliana (De Bary) Whetzel. – w sadach. 

Słowa kluczowe
pests; diseases; harmfulness; evaluation;  szkodniki; choroby; szkodliwość; ocena 
Progress in Plant Protection (2014) 54: 491-514
Data pierwszej publikacji on-line: 2014-12-15 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2014-084
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy