Progress in Plant Protection

Recenzja książki
Zimny Lesław 2014.
Leksykon przyrodniczy polsko-angielski
Polish-English Dictionary of Environmental Science
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław, 497 ss.
ISBN 978-83-7717-170-7 

Danuta Wolna, e-mail: d.wolna@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań , Polska

Jerzy J. Lipa, e-mail: J.J.Lipa@iorpib.poznan.pl

Streszczenie

Osoby korzystające z anglojęzycznej literatury z bardzo dużym zainteresowaniem i korzyściami przyjmą tę bardzo przydatną pozycję wydawniczą. Na 497 stronach leksykonu czytelnik znajdzie encyklopedyczne definicje wybranych 3724 specjalistycznych terminów występujących w literaturze naukowej i popularnonaukowej z dziedziny ekologii rolniczej, fitosocjologii, meteorologii, gleboznawstwa i nawożenia, melioracji, biologii, agrotechniki, żywienia i ochrony roślin, ochrony środowiska rolniczego, inżynierii i techniki rolniczej, łąkarstwa, ogrodnictwa oraz zootechniki i weterynarii. O wartości i przydatności publikacji świadczy aktualność wybranych haseł w słownictwie polskim oraz ich odpowiedników w języku angielskim. Terminy te, poza publikacjami naukowymi i upowszechnieniowymi, są często używane w aktach prawnych i innych dokumentach opracowywanych przez Komisje, Dyrektoriaty i Agencje Unii Europejskiej. Pojawienie się na rynku wydawniczym polsko-angielskiego słownika z zakresu szeroko rozumianej produkcji roślinnej i zwierzęcej, ułatwi pracę interpretatorom, tłumaczom oraz pracownikom resortu rolnictwa, w tym inspektorom ochrony roślin, weterynarii oraz ochrony środowiska odpowiedzialnym za prawidłowe wdrażanie dyrektyw unijnych. Książka zawiera określenia oraz zwroty z zakresu ochrony gleby i środowiska przyrodniczego, a także rolnictwa ekologicznego, które pojawiły się w literaturze fachowej w ostatnich latach, a których brak w dotychczasowych encyklopediach i leksykonach. 

Słowa kluczowe
leksykon; encyklopedia; polsko-angielski
Progress in Plant Protection (2014) 54: 515-515
Data pierwszej publikacji on-line: 2014-12-15 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2014-085
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy