Progress in Plant Protection

Effect of fungicidal protection on disease agents and improvement of biometric and yield parameters in maize
Wpływ ochrony fungicydowej na ograniczenie sprawców chorób oraz poprawę parametrów biometrycznych i plonowania kukurydzy  

Barbara Krzyzińska, e-mail: b.krzyzinska@ior.gliwice.pl

Instytut Ochrony Roślin-Państwowy Instytut Badawczy, Oddział Sośnicowice, Gliwicka 29, 44-153 Sośnicowice, Polska

Mariola Głazek, e-mail: m.glazek@ior.gliwice.pl

Instytut Ochrony Roślin-Państwowy Instytut Badawczy, Oddział Sośnicowice, Gliwicka 29, 44-153 Sośnicowice, Polska
Streszczenie

The studies conducted in 2008–2012 were designed to determine the optimal period of fungicide application and assess its effect on reducing the occurrence of fungal diseases and maize biometrics, including quantity and quality of grain yield. Strobilurin, benzimidazole and triazole fungicides were used in the study. The trials were conducted on maize cultivars of different maturity, i.e. length of active growth, and different susceptibility to diseases. The results indicate that maize leaves were best protected against fungal diseases by mixes of triazoles and strobilurins. The most effective timing for spraying maize crop with the mix of fungicides was at BBCH 39–51.

 

W latach 2008–2012 prowadzono badania w celu wyznaczenia optymalnego terminu ochrony fungicydowej i określenia jej wpływu na ograniczenie występowania sprawców chorób oraz na parametry biometryczne, plonowanie kukurydzy oraz jakość uzyskanego ziarna. W doświadczeniach zastosowano fungicydy z grupy: strobiluryn, benzymidazoli i triazoli. Przeprowadzono je na odmianach kukurydzy różniących się znacznie wczesnością, czyli długością wegetacji, a co za tym idzie wrażliwością na choroby. Uzyskane wyniki wskazują, że najlepszą efektywność działania fungicydów w ochronie liści kukurydzy przed sprawcami chorób przyniosło zastosowanie środków opartych na mieszaninie triazoli i strobiluryny. Najbardziej efektywnym terminem zwalczania chorób w uprawie kukurydzy było zastosowanie zabiegu opryskiwania w fazie rozwojowej rośliny uprawnej BBCH 39–51.

Słowa kluczowe
fungicides; maize; Exserohilum turcicum; pyraclostrobin; epoxiconazole; fungicydy; kukurydza;  piraklostrobina; epoksykonazol
Referencje

Below F.E., Duncan K.A., Uribelarrea M., Ruyle T.B. 2009. Occurrence and proposed cause of hollow husk in maize. Agronomy Journal 101: 237–242.

Blandino M., Galeazzi M., Savoia W., Reyneri A. 2012. Timing of azoxystrobin + propiconazole application on maize to control northern corn leaf blight and maximize grain yield. Field Crops Research 139: 20–29.

Bowen K.L., Pedersen W.L. 1988. Effects of propiconazole on Exserohilum turcicum in laboratory and field studies. Plant Disease 72: 847–850.

Bradley C.A., Ames K.A. 2010. Effect of foliar fungicides on corn with simulated hail damage. Plant Disease 94: 83–86.

Da Cunha J.P.A.R., da Silva L.L., Boller W., Rodrigues J.F. 2010. Aerial and ground fungicide application to corn for disease control. Revista Ciência Agronômica 41: 366–372.

Lejeune P., Bernier G. 1996. Effect of environment on the early steps of ear initiation in maze (Zea mays L.). Plant Cell Environment 19: 217–224.

Munkvold G.P., Doerge T., Bradley C. 2008. IPM is still alive for corn leaf diseases: Look before you spray. Proceedings of the 62nd Annual Corn & Sorghum Research Conference Chicago. [CD-ROM]. American Seed Trade Association, Alexandria, VA.

Munkvold G.P., Gorman D. 2006. Foliar fungicide use in corn. Crop Insights 16 (6): 1–6. Pioneer Hi-Bred, Johnston, IA. Munkvold G.P., Martinson C.A., Shriver J.M., Dixon P.M. 2001. Probabilities for profitable fungicide use against gray leaf spot in hybrid maize. Phytopathology 91: 477–484.

Nelson P.E., Desjardins A.E., Plattner R.D. 1993. Fumonisins, mycotoxins produced by Fusarium species: biology, chemistry, and significance. Annual Review of Phytopathology 31: 233–252.

Nelson K.A., Meinhardt C.G. 2011. Foliar boron and pyraclostrobin effects on corn. Agronomy Journal 103: 1352–1358.

Pataky J.K., Eastburn D.M. 1993. Comparing partial resistance to Puccinia sorghi and application of fungicides for controlling common rust on sweet corn. Phytopathology 83: 1046–1051.

Paul P.A., Madden L.V., Bradley C.A., Robertson A.E., Munkvold G.P., Shaner G., Wise K.A., Malvich D.K., Allen T.W., Grybauskas A., Vincelli P., Esker P. 2011. Meta-analysis of yield response of hybrid field corn to foliar fungicides in the U.S. Corn Belt. Phytopathology 101: 1122–1132.

Tekiela A. 2001. Najważniejsze choroby kukurydzy. Kukurydza rośliną przyszłości. Poradnik dla producentów. Agro Serwis: 29–31.

Tekiela A. 2005. Występowanie i szkodliwość drobnej plamistości liści kukurydzy [Aureobasidium zeae (Narita et Hiratsuka) J.N. Dingley] i żółtej plamistości liści kukurydzy (Trichometasphaeria tarcica Luttr.) na kukurydzy w południowo-wschodniej Polsce. [The occurrence and economic importance of eyespot [Aureobasidium zeae (Narita et Hiratsuka) J.N. Dingley] and leaf spot (Trichometasphaeria tarcica Luttr.) of maize diseases in south-eastern Poland]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 45 (1): 484–486.

Wegulo S.N., Martinson C.A., Rivera-C.J.M., Nutter F.W.Jr. 1997. Model for economic analysis of fungicide usage in hybridcorn seed production. Plant Disease 81: 415–422.

Wu Y.-X., von Tiedemann A. 2001. Physiological effects of azoxystrobin and epoxiconazole on senescence and the oxidative status of wheat. Pesticide Biochemistry and Physiology 71: 1–10. 

Progress in Plant Protection (2015) 55: 358-363
Data pierwszej publikacji on-line: 2015-05-27 13:21:40
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2015-061
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy