Progress in Plant Protection

Efficacy assessment of selected fungicides in the control of wet bubble (Mycogone perniciosa) in white button mushroom (Agaricus bisporus)
Ocena skuteczności wybranych fungicydów w ochronie pieczarki (Agaricus bisporus) przed białą zgnilizną (Mycogone perniciosa

Joanna Szumigaj-Tarnowska, e-mail: joanna.tarnowska@inhort.pl

Instytut Ogrodnictwa Samodzielna Pracownia Grzybów Uprawnych , Konstytucji 3 Maja 1/3, 96‐100 Skierniewice , Polska

Zbigniew Uliński

Instytut Ogrodnictwa Samodzielna Pracownia Grzybów Uprawnych , Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice , Polska

Czesław Ślusarski

Instytut Ogrodnictwa Samodzielna Pracownia Grzybów Uprawnych , Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice , Polska
Streszczenie

Mycogone perniciosa is the fungal pathogen causing the wet bubble of white button mushroom (Agaricus bisporus). The main symptoms of disease are undifferentiated forms of mushroom tissue, cap spotting and development of amber liquid droplets on the distorted mushrooms. There is only one fungicide based on prochloraz-Mn available for the control of fungal diseases of white button mushroom. The aim of the study was to assess the effectiveness of chemical products such as prochloraz-Mn and imazalil, and natural fungicides obtained from plants (grapefruit extract and tea tree extract) in the control of wet bubble. The inoculum of M. perniciosa at different concentrations of spores was applied to the casing and then fungicide was added. The effectiveness of examined products was assessed on the basis of mushroom yield and severity of disease symptoms in the first and the second flushes. The products based on imazalil showed a high effectiveness, comparable with prochloraz-Mn efficacy, in both flushes at conidia concentration of 1.3 × 104 and 13 × 106 per m2 of casing. The natural fungicide based on a grapefruit extract was effective in reducing the wet bubble in the first flush, at conidia concentration of 1.3 × 104 per m2 of casing soil.

 

Mycogone perniciosa, grzyb patogeniczny, wywołuje białą zgniliznę pieczarki dwuzarodnikowej (Agaricus bisporus). Choroba objawia się powstawaniem dużych, nieregularnych, nabrzmiałych tworów z tkanki pieczarki, a także rozwojem bursztynowej zawiesiny na porażonych grzybach. Obecnie w ochronie pieczarki przed chorobami grzybowymi dostępny jest jeden preparat zawierający prochloraz-Mn. Celem badań była ocena skuteczności środków chemicznych (prochloraz-Mn oraz imazalil) i naturalnych z ekstraktów roślinnych (ekstrakt z grejpfruta oraz drzewa herbacianego) w ochronie pieczarki przed białą zgnilizną. Badania polegały na zainfekowaniu uprawy pieczarki zawiesiną makrokonidiów izolatów grzyba M. perniciosa o różnej koncentracji, a następnie zastosowaniu fungicydów. Skuteczność preparatów oceniano na podstawie zebranego plonu owocników, a także stopnia porażenia uprawy w pierwszym i drugim rzucie. Preparat zawierający imazalil wykazał wysoką skuteczność, porównywalną do prochlorazu-Mn, w I i II rzucie przy zainfekowaniu uprawy zarodnikami w liczbie 1,3 × 104 i 1,3 × 106 na m2 okrywy. Preparat z ekstraktu grejpfruta skutecznie ograniczył chorobę w I rzucie przy koncentracji zarodników 1,3 × 104 na m2 okrywy. 

Słowa kluczowe
wet bubble; Mycogone perniciosa; Agaricus bisporus; control; natural plant protection products; biała zgnilizna;  ochrona; naturalne preparaty roślinne
Referencje

Fletcher J.T., Drakes G.D., Talent C.J.W. 1975. The control of wet bubble disease of mushrooms caused by Mycogone perniciosa. Annals of Applied Biology 79 (1): 35–41.

Fletcher J.T., Hims M.J., Hall R.J. 1983. The control of bubble diseases and cobweb disease of mushrooms with prochloraz. Plant Pathology 32 (2): 123–131.

Fletcher J.T., Jaffe B., Muthumeenakshi S., Brown A.E., Wright D.M. 1995. Variations in isolates of Mycogone perniciosa and in disease symptoms in Agaricus bisporus. Plant Pathology 44 (1): 130–140.

Gea F.J., Tello J.C., Navarro M.-J. 2010. Efficacy and effects on yield of different fungicides for control of wet bubble disease of mushroom caused by the mycoparasite Mycogone perniciosa. Crop Protection 29 (9): 1021–1025.

Górski R., Frużyńska-Jóźwiak D., Andrzejak R., Sobieralski K., Siwulski M. 2006. The effect of selected preparations on in vitro growth of Trichoderma harzianum and Trichoderma atroviride found in garden mushroom (Agaricus bisporus) crop. Phytopathologia Polonica 42: 29–35.

Kouser S., Shah S. 2013. Isolation and identification of Mycogone perniciosa, causing wet bubble disease in Agaricus bisporus cultivation in Kashmir. African Journal of Agricultural Research 8 (38): 4804–4809.

Potoćnik I., Milijaševic S., Rekanović E., Todorović B., Stepanović M. 2008. Sensitivity of Verticillium fungicola var. fungicola, Mycogone perniciosa and Cladobotryum spp. to fungicides in Serbia. p. 615–627. In: Procceding of the 17th Congress of the International Society for Mushroom Science “Science and Cultivation of Edible and Medicinal Fungi: Mushroom Science XVII”. South Africa, Cape Town, 20–24 May 2008, 913 pp.

Romaine C.P., Royse D.J., Schlagnhaufer C. 2008. Emergence of benzimidazole-resistant green mould, Trichoderma aggressivum, on cultivated Agaricus bisporus in North America. Mushroom Science 17: 510–523.

Sharma S.R., Kumar S. 2000. Studies on wet bubble disease of white button mushroom (Agaricus bisporus) caused by Mycogone perniciosa. Mushroom Science 15: 569–575.

Szumigaj-Tarnowska J., Szczechura W., Uliński Z., Ślusarski Cz., Staniaszek M. 2013. Characterization of pathogenic isolates of Mycogone perniciosa derived from polish mushroom houses. 5th Congress of European Microbiologists. Germany, Leipzig, 21–25 July 2013, Program Book, 221 pp.

Szumigaj-Tarnowska J., Uliński Z., Ślusarski Cz. 2012. Ocena skuteczności preparatów biologicznych w ochronie pieczarki przed chorobami grzybowymi. [Assessment of effectiveness of biological agents in the control of fungal diseases of the white button mushrooms]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 52 (4): 963–968.

Ślusarski Cz., Uliński Z., Szumigaj-Tarnowska J. 2012a. Ocena występowania chorób i stanu sanitarnego w polskich pieczarkarniach. [A survey of the sanitary conditions and the occurrence of infectious diseases on Polish mushroom farms]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 52 (4): 1052–1057.

Ślusarski Cz., Uliński Z., Szumigaj-Tarnowska J., Miszczak A. 2012b. Wstępna ocena przydatności nowych środków do ochrony pieczarki dwuzarodnikowej przed chorobami. [Preliminary appraisal of the new preparations for protection of the white button mushroom against fungal diseases]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 52 (4): 1058–1063. 

Progress in Plant Protection (2015) 55: 107-113
Data pierwszej publikacji on-line: 2015-01-27 12:40:47
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2015-019
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy