Progress in Plant Protection

The causal agents of spotting of ornamental gingers (Curcuma alismatifolia Gagnep.) and potential methods of their control
Przyczyny plamistości kurkumy (Curcuma alismatifolia Gagnep.) i możliwości ochrony  

Anna Jarecka Boncela, e-mail: Anna.Jarecka@inhort.pl

Instytut Ogrodnictwa , Konstytucji 3 Maja 1/3, 96‐100 Skierniewice , Polska
Streszczenie

The aim of this work was to determine the casual agents of leaf spotting occurring on Curcuma alismatifolia Gagnep and possible methods of thir control. Symptoms of dry brown spots were observed on the leaves, stems and lower side of perianth of C. alismatifolia growing in greenhouse conditions. Pathogenicity tests with isolates obtained from diseased plants. Showed that Acremonium sp. was the main cause of disease symptoms on turmeric. The fungicides such as piraklostrobin (Signum 33 WG), fenhexamid (Teldor 500 SC), tiofanat-methyl (Topsin 500 M) and grapefruit extract (Biosept Active), greatly inhibited the growth and development of Acremonium sp. An application of piraklostrobin at the concentration of 250 μg/cm³ completely inhibited the mycelium growth. Grapefruit extract, fenhexamid and tiofanat-methyl at the concentration of 250 μg/cm³ limited the mycelium growth in 70, 75, and 80% respectively. Preventiv and curative treatments of piraklostrobin, grapefruit extract, fenhexamid and tiofanat-methyl significantly reduced the development Acremonium sp.


Przedstawiono przyczyny plamistości liści Curcuma alismatifolia i możliwości ochrony. Na liściach, szypułach i łodygach C. alismatifolia rosnącej w szklarni obserwowano brązowe suche plamy. Testy chorobotwórczości wykazały, że główną przyczyną choroby kurkumy jest grzyb Acremonium sp. Badane fungicydy: piraklostrobina (Signum 33 WG), wyciąg z grejpfruta (Biosept Active), tiofanat-metylu (Topsin 500 M) i fenheksamid (Teldor 500 SC) silnie hamowały wzrost i rozwój Acremonium sp. Piraklostrobina w stężeniu 250 μg/cm³ całkowicie zahamowała wzrost grzybni. Wyciąg z grejpfruta, fenheksamid i tiofanat metylu w stężeniu 250 μg/cm³ ograniczał wzrost grzybni odpowiednio w 70, 75 i 80%. Piraklostrobina, wyciąg z grejpfruta, fenheksamid i tiofanat metylu zasto-sowane profilaktycznie i interwencyjnie ograniczały rozwój Acremonium sp.


Słowa kluczowe
Curcuma alismatifolia; control; Acremonium sp.; fungicides;  fungicydy
Referencje

Angioni A., Cabras P., Hellewin G., Pirsi F., Reniero F., Scirra M. 1998. Synthesis and inhibitory activity of 7-geranoxycoumarin against Penicillium species in citrus fruit. Phytochemistry 47: 1521–1525.

Arx J.A. von 1974. The Genera of Fungi Sporulating in Pure Culture. Cramer. Lehre, Vaduz, 315 pp.

Barnett H.L. 1960. Illustrated Genera of Imperfect Fungi. Burgess Publishing Company, Minn, 212 pp.

Caccioni D.R.L., Guizzardi M., Bindi D.M., Renda A., Ruberto G. 1998. Relationship between volatile component of citrus fruit essential oils and antimicrobial action on Penicillium digitatum and Penicillium italicum. International Journal Food Microbiology 43: 73–79.

Dakora F.D. 1995. Plant flavonoids: biological molecules for useful exploitation. Australian Journal of Plant Physiology 22: 87–99.

Ellis M.B. 1971. Dematiaceous Hyphomycetes. CAB International, Wallingford, UK: 354–357.

Esterio M.A., Auger J.G., Vazquez E., Reyes M., Scheelje F., Verhoeff K. 1992. Efficacy of grapefruit extract BC 1000 for control of Botrytis cinerea on table grapes in Chile. Procceding 10th International Botrytis Symposium Heraklion. Crete, Greece 10–15 September 1992, 545, 10: 211–214.

Grossmann K., Kwiatkowski J., Gaspar G. 1999. Regulation of phytohormone levels leaf senescence and transpiration by the strobilurin kresoxim-methyl in wheat (Triticum aestivum). Journal of Plant Physiology 154: 805–808.

Kućmierz J., Nawrocki J., Sojka A. 2013. Wpływ kilku preparatów biotechnicznych na ograniczenie wzrostu w warunkach in vitro grzybów izolowanych z chorych owoców borówki wysokiej (Vaccinum corymbiferum L.). [Influence of several biotechnical products on growth limitation of fungi isolated from infested fruits of blueberry (Vaccinum corymbiferum L.) in vitro conditions]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 53 (2): 347–350.

Orlikowski L., Skrzypczak Cz. 2001. Biopreparat z wyciągu z grejpfruta – postęp w biologicznej ochronie roślin przed chorobami. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, E, IX, Suppl.: 261–268.

Orlikowski L., Skrzypczak Cz., Jaworska-Marosz A. 2001. Influence of grapefruit extract on the growth and development of Botrytis spp. and grey mould development on lily and peony. Bulletin of the Polish Academy of Sciences Biological Sciences 49: 375–379.

Orlikowski L. 2001. Effect of grapefruit extract on development of Phytophthora cryptogea and control of foot rot of gerbera. Journal of Plant Protection Research 41 (3): 288–294.

Orlikowski L., Skrzypczak Cz., Wojdyła A., Jaworska-Marosz A. 2002. Wyciągi roślinne i mikroorganizmy w ochronie roślin przed chorobami. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie, 387, Sesja Naukowa, 82: 19–32.

Pięta D., Pastucha A., Patkowska E. 2004. Oddziaływanie biopreparatów na wzrost i rozwój niektórych grzybów chorobotwórczych dla roślin motylkowych. Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus 3 (2): 171–177.

Saniewska A. 2002. Aktywność antygrzybowa endogennych flawonoidów grejpfruta (Citrus paradise). Materiały Sympozjum Nauk „Fitopatologia polska w Europie”. Warszawa, 17–19 września 2002, 346, 62 ss.

Saniewska A. 2004. Antifungal activity of grapefruit (Citrus paradisi) endogenic flavonoids. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 496: 609–617.

Saniewska A., Jarecka A., Marasek A. 2005. Biopreparat Biosept 33 SL w ograniczaniu rozwoju rdzy malwy ogrodowej. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 504: 689–696.

Saniewska A., Jarecka A. 2006. Wpływ endogennych flawonoidów grejpfruta (Citrus paradisi Macf.) na wzrost i rozwój dwóch form specjalnych Fusarium oxysporum Schlecht. [Influence of grapefruit (Citrus paradisi Macf.) endogenic flavonoids on the growth and development of two special forms Fusarium oxysporum Schlecht.]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 46 (2): 517–520.

Woedtke T., Scluter B., Pfleger P., Lindequist U., Julich U.D. 1999. Aspects of the antimicrobial efficacy of grapefruit seed extract and its relation to preservative substances contained. Pharmacie 54 (6): 452–456.

Wojdyła A.T. 2007. Wpływ związków strobilurynowych na rozwój Puccinia horiana. [Influence of strobilurin compounds on the development of Puccinia horiana]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 47 (2): 366–370.

Wojdyła A.T. 2008a. Wpływ związków strobilurynowych na rozwój Melampsora epitea. [Influence of strobilurin compounds on the development of Melampsora epitea]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 48 (2): 548–551.

Wojdyła A.T. 2008b. Wpływ związków strobilurynowych na występowanie mączniaka prawdziwego róży (Sphaerotheca pannosa var. rosae). Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 529: 263–269.

Wojdyła A.T. 2009. Wpływ związków strobilurynowych na rozwój Diplocarpon rosae. [Influence of strobilurin compounds on the development of Diplocarpon rosae]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 49 (1): 301–304. 

Progress in Plant Protection (2015) 55: 249-254
Data pierwszej publikacji on-line: 2015-04-10 07:24:58
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2015-044
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy