Progress in Plant Protection

Morphometric and molecular analyses of the composition of potato cyst nematodes carried out by the State Plant Health and Seed Inspection Service during the years 2009–2013
Wyniki badań składu gatunkowego mątwików tworzących cysty na ziemniaku prowadzonych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa w latach 2009–2013 z zastosowaniem metody morfologiczno-metrycznej oraz testów molekularnych   

Witold Karnkowski, e-mail: cl-tor@piorin.gov.pl

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Centralne Laboratorium , Żwirki i Wigury 73, 87-100 Toruń , Polska

Janina Butrymowicz

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Centralne Laboratorium , Żwirki i Wigury 73, 87-100 Toruń , Polska

Marta Saldat

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Centralne Laboratorium , Żwirki i Wigury 73, 87-100 Toruń , Polska

Agata Kaczmarek

The James Hutton Institute, Dundee, DD2 5DA , Szkocja, Wielka Brytania
Streszczenie

Laboratories of the State Plant Health and Seed Inspection Service to assess the occurrence of the Potato Cyst Nematodes (Globodera rostochiensis and G. pallida) over the period 2009–2013, analysed 213,161 soil samples taken from fields on Polish territory. Viable cysts (ie. containing living eggs and juveniles) from Globodera genus were extracted from 951 soil samples (0.45%). The results of identification of cysts detected in 584 samples (61.41%) were verified using molecular methods. These cysts were preliminary identified to species G. rostochiensis – 547 samples, G. artemisiae – 35 samples and a mixture of two species G. rostochiensis and G. pallida in 1 sample, based on morphometric characters. The result of identification of cysts in one sample was vague. Molecular tests confirmed the results of identification based on morphometric characters. Similarly one of the tested cyst samples where identification results were unclear was finally identified by molecular tests to G. pallida. In addition, cysts detected in the soil attached to two samples of table potatoes originating from Cyprus, were identified to G. rostochiensis and G. pallida species by morphometric characters and with molecular tests.

 

Laboratoria Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w celu dokonania oceny występowania mątwików tworzących cysty na ziemniaku – Globodera rostochiensis i G. pallida, w latach 2009–2013, poddały analizom 213 161 próbek gleby pobranych z pól na terenie Polski. Cysty z rodzaju Globodera z żywą zawartością (tj. zawierające jaja i/lub osobniki młodociane) wyizolowano z 951 próbek (0,45%). Wyniki identyfikacji cyst wyizolowanych z 584 próbek (61,41%) potwierdzono z użyciem testów molekularnych. Cysty te wstępnie zidentyfikowano, z zastosowaniem metody mikroskopowej (morfologiczno-metrycznej), do gatunku G. rostochiensis – 547 próbek, G. artemisiae – 35 próbek oraz G. rostochiensis i G. pallida razem w 1 próbce. W jednym przypadku wynik identyfikacji na podstawie morfologii cyst był niejednoznaczny. Wyniki badań z zastosowaniem metod molekularnych potwierdziły wyniki identyfikacji morfometrycznej. W jednej próbce wynik identyfikacji morfometrycznej był niejednoznaczny, cysty ostatecznie zidentyfikowano do gatunku G. pallida. Ponadto identyfikacji z zastosowaniem metody morfologiczno-metrycznej oraz testów molekularnych poddano cysty wyizolowane z gleby osypanej z dwóch próbek ziemniaków jadalnych pochodzących z Cypru, identyfikując nicienie z obu próbek do gatunków G. rostochiensis i G. pallida.

Słowa kluczowe
Globodera rostochiensis; Globodera pallida; Globodera artemisiae; Poland; quarantine pest;  Polska; organizm kwarantannowy
Referencje

Brzeski M.W. 1998. Nematodes of Tylenchina in Poland and Temperate Europe. Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa, 398 pp.

Bulman S.R., Marshall J.W. 1997. Differentiation of Australasian potato cyst nematode (PCN) populations using the polymerase chain reaction (PCR). New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science 25 (2): 123–129.

Dobosz R., Budziszewska M., Nowaczyk K., Obrępalska-Stęplowska A. 2013. Diagnostyka nicieni pasożytów roślin objętych przepisami kwarantanny. Instrukcja rozpoznawania gatunków z rodzaju Globodera. Wyd. II. Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań, 24 ss.

Karnkowski W. 2006. Nicienie podlegające obowiązkowi zwalczania – wykrywanie i oznaczanie. GIORiN, Warszawa, 165 ss.

Karnkowski W., Dobosz R., Kaczmarek A., Obrępalska-Stęplowska A., Kierzek D. 2011. Wystąpienie mątwika agresywnego Globodera pallida (Stone, 1973) Behrenn 1975 (Nematoda: Heteroderidae) w dwóch przesyłkach ziemniaków jadalnych sprowadzonych do Polski z Cypru. [Occurence of the white potato cyst nematode Globodera pallida (Stone, 1973) Behrens, 1975 (Nematoda, Heteroderidae) in two consignments of table potatoes moved to Poland from Cyprus]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochrony Roślin 51 (4): 1545–1549.

Karnkowski W., Kaczmarek A., Dobosz R., Wieczorek P., Obrępalska-Stęplowska A. 2012. Wystąpienie mątwika agresywnego Globodera pallida (Stone, 1973) Behrens 1975 (Nematoda: Heteroderidae) na terytorium Polski. [Occurence of the white potato cyst nematode Globodera pallida (Stone, 1973) Behrens, 1975 (Nematoda, Heteroderidae) on the territory of Poland]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 52 (4): 1087–1092.

Kornobis S., Stefan K. 1991. Plant parasitic nematodes as pests of potatoes in Poland. Bulletin OEPP/EPPO Buletin 21 (1): 331–334.

OEPP/EPPO 2009. EPPO Standards. PM 7/40(2) Globodera rostochiensis and Globodera pallida. Bulletin OEPP/EPPO Bulletin 39 (3): 354–368.

OEPP/EPPO 2013. EPPO Standards. PM 7/40(3) Globodera rostochiensis and Globodera pallida. Bulletin OEPP/EPPO Bulletin 43 (1): 119–138.

Savotikov Yu.F., Smetnik A.I. 1995. Spravočnik po vreditelam bolezniam rastienij i sorniakam imiejuščim karantinnoje značenije dla territorii Rossijskoj Federacii. Arnika Nižni Novgorod, 232 ss.

Subbotin S.A., Mundo-Ocampo M., Baldwin G.B. 2010. Systematics of cyst nematodes (Nematoda: Heteroderinae). Nematology Monographs & Perspectives 8A: 107–177.

Thiéry M., Mugniéry D. 1996. Interspecific rDNA restriction fragment length polymorphism in Globodera species, parasites of solanaceous plants. Fundamental and Applied Nematology 19: 471–479.

Zouhar M., Rysanek O., Kocova M. 2000. Detection and differentiation of the potato cyst nematodes Globodera rostochiensis and Globodera pallida by PCR. Plant Protection Science 36: 81–84. 

Progress in Plant Protection (2015) 55: 255-262
Data pierwszej publikacji on-line: 2015-04-10 07:28:02
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2015-045
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy