Progress in Plant Protection

Phytophthora shoot rot – new disease of Mandevilla sanderi in Poland
Fytoftoroza – nowa choroba Mandevilla sanderi w Polsce 

Leszek B. Orlikowski, e-mail: leszek.orlikowski@inhort.pl

Instytut Ogrodnictwa, Konstytucji 3 Maja 1/3, 96‐100 Skierniewice , Polska

Magdalena Ptaszek

Instytut Ogrodnictwa, Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice , Polska
Streszczenie

Chlorosis of leaves, their necrosis and development of stem base rot were observed on about 7% of dipladenia grown in greenhouse conditions. Necrosis observed on the stem base of such plants spread upward and on the root system. Phytophthora niederhauserii was isolated from all analyzed, diseased plants as well as from substratum. In addition Botrytis cinerea, Fusarium avenaceum and F. solani were sporadically isolated from diseased plants as well. On dipladenia organs inoculated with P. nie-derhauserii necrosis spread about 6–8 mm/24 hrs. The obtained results are the first information reporting the occurrence of P. nie-derhauserii on dipladenia in Poland.


W uprawie szklarniowej dipladenii na około 7% roślin stwierdzono chlorozę liści, zgniliznę ogonków i blaszek liściowych, więdnięcie i stopniowe ich zamieranie. U nasady łodyg takich roślin występowała zgnilizna, rozszerzająca się ku górze oraz w kierunku korzeni. Ze wszystkich porażonych roślin będących przedmiotem badań oraz z podłoża izolowano głównie Phytophthora niederhauserii i sporadycznie Botrytis cinerea, Fusarium avenaceum i F. solani. Na zainokulowanych przez P. niederhauserii organach dipladenii nekroza rozwijała się około 6–8 mm na dobę. Uzyskane wyniki są pierwszymi danymi o występowaniu P. niederhauserii na dipladenii w Polsce. 


Słowa kluczowe
dipladenia; Phytophthora niederhauserii; symptoms; pathogenicity;  objawy chorobowe; patogeniczność
Referencje

Abad Z.G., Abad J.A., Cacciola S.O., Pane A., Faedda R., Moralejo E., Pérez-Sierra A., Abad-Campos P., Alvarez-Bernaola L.A., Bakonyi J., Józsa A., Herrero M.L., Burgess T.I., Cunnington J.H., Smith I.W., Balci Y., Blomquist C., Henricot B., Denton G., Spies C., Mcleod A., Belbahri L., Cooke D., Kageyama K., Uematsu S., Kurbetli I., Degirmenci K. 2014. Phytophthora niederhauserii sp. nov. a polyphagous species associated with ornamentals, fruit trees and native plants in 13 countries. Mycologia 106 (3): 431–437.

Cooke D.E.L., Drenth A., Duncan J.M., Wagels G., Brasier C.M. 2000. A molecular phylogeny of Phytophthora and related oomycetes. Fungal Genetics and Biology 30: 17–32.

Eltlbany N., Zsa-Zsa P., Castaneda-Ojeda M.P., Krogerrecklanfort E., Heuer H., Wohanka W., Ramos C., Smalla K. 2012. A new bacterial disease on Mandevilla sanderi, caused by Pseudomonas savastanoi; lessons learned for bacterial diversity studies. Applied and Environmental Microbiology 78 (23): 8492–8497.

Herrero M., de Cock A., Klemsdal S., Toppe B. 2008. Phytophthora taxon niederhauserii in greenhouse pot plants in Norway. Journal of Plant Pathology 90 (Suppl. 2), p. 192.

Kurbetli I., Degirmenci K. 2011. First report of Phytophthora taxon niederhauserii causing decline of almond in Turkey. New Disease Reports 23, p. 14.

Orlikowski L.B., Ptaszek M., Trzewik A., Orlikowska T. 2011. Przydatność pułapek liściowych do detekcji Phytophthora spp. z wody. Sylwan 155 (7): 493–499.

Orlikowski L.B., Szkuta G. 2001. Dieback of Pieris japonica caused by Phytophthora citrophthora. Acta Mycologica 36 (2): 251–256.

Paludan N., Heide M., Begtrup J., Borkhardt B. 1988. Viruses in Diplodenia sanderi. Acta Horticulturae 234: 53–60.

Ruhl G., Twieg E., Devries R., Levy L., Byrne J., Mollov D., Taylor N. 2011. First report of bacterial wilt in Mandevilla (= Dipladenia) splendens “Red Riding Hood” in the United States caused by Ralstonia solanacearum biovar 3. Plant Disease 95 (5), p. 614.

Sella L., Cosmi T., Giacomello F., Saccardi A., Favaron F. 2010. First report of Fusarium oxysporum on Diplodenia sp. in Italy. Journal of Plant Pathology 92 (2), p. 543.

White T.J., Bruns T., Lee S., Taylor J.W. 1990. Amplification and direct sequencing of fungal ribosomal RNA genes for phylogenetics. p. 315–322. In: “PCR Protocols: A Guide to Methods and Applications” (M.A. Innis, D.H. Gelfand, J.J. Sninsky, T.J. White, eds.). Academic Press, San Diego, California, USA, 482 pp.

Progress in Plant Protection (2015) 55: 263-266
Data pierwszej publikacji on-line: 2015-04-15 07:58:17
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2015-046
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy