Progress in Plant Protection

Occurrence of the pathogenic bacteria Pantoea agglomerans in soybean cultivation
Występowanie bakterii fitopatogenicznej Pantoea agglomerans w uprawie soi  

Wołodymyr Patyka

Instytut Mikrobiologii i Wirusologii im. D.K. Zabołotnogo Państwowej Akademii Nauk Ukrainy , Akademika Zabolotnogo 154 , 03680 Kijów, Ukraina

Tetiana Gnatiuk

Instytut Mikrobiologii i Wirusologii im. D.K. Zabołotnogo Państwowej Akademii Nauk Ukrainy , Akademika Zabolotnogo 154 , 03680 Kijów, Ukraina

Natalia Zhytkevych

Instytut Mikrobiologii i Wirusologii im. D.K. Zabołotnogo Państwowej Akademii Nauk Ukrainy , Akademika Zabolotnogo 154 , 03680 Kijów, Ukraina

Antonina Kalinichenko, e-mail: akalinichenko@uni.opole.pl

Uniwersytet Opolski, Katedra Inżynierii Procesowej , Dmowskiego 7-9, 45-365 Opole , Polska

Krzysztof Frączek

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, Katedra Mikrobiologii , Al. Mickiewicza 24/28, 30-058 Kraków , Polska
Streszczenie

The results of monitoring of soybean crops in Ukraine revealed the occurrence of numerous pathogens. Along with the typical and common bacterial diseases of soybean, the facultative plant pathogen Pantoea agglomerans is becoming more active. In some years the pathogen is widespread and damaging, whereas in the others its development was restrained.

 

Monitorowanie występowania chorób bakteryjnych w uprawach soi na Ukrainie wykazało różnorodny skład gatunkowy czynników chorobotwórczych. Stwierdzono, że wraz z typowymi i powszechnymi chorobami bakteryjnymi soi aktywizuje się fakultatywny fitopatogen Pantoea agglomerans. W niektórych latach patogen występuje powszechnie i powoduje znaczące straty, w innych latach jego rozwój jest ograniczony.  

Słowa kluczowe
Pantoea agglomerans; phytopathogen; monitoring; biological properties;  fitopatogen; właściwości biologiczne
Referencje

Bergey’s Mannual of Systematic Bacteriology (BMSB). 2005. Vol. 2: The Proteobacteria (G. Garrity, D.J. Brenner, N.R. Krieg, J.R. Stanley, eds.). 2nd ed. Springer, N.Y., 1388 pp.

Dankevich L.A., Zytkevych N.V., Patyka V.F. 2010. Identifikacija patogiennyh dla soi sztammow Pantoea agglomerans s pomoszczju żirnokislotnogo sostawa kletok. W: Matieriały VII Mieżdunarodnoj Konferencii, Sowriemiennoie sostoianiie i perspiektiwy razwitija mikrobiologii i biotechnologii. Białoruś, Mińsk, 31.05–04.06.2010: 21–23.

Gerhardt D.T. 1983. Mietody obszczej baktieriologii. Mir, Moskwa, 563 pp.

Gorlenko M.V. 1966. Baktierialnyie boliezni rastienij. Wyższa Szkoła, Moskwa, 300 pp.

Hvozdyak R.I., Pasichnik L.A., Yakovleva L.M., Moroz S.M., Lytvynchuk O.O., Zhytkevych N.V., Hodos S.F., Butsenko L.M., Dankevich L.A., Grynyk I.V., Patyka V.P. 2011. Fitopatogienni baktierii. Baktierialni chworobi roslin. NPP Interserwis, Kyjiw, 444 pp.

Iwanow A.V. 2001. Baktierialnyie zaboliewanija łuka i czesnoka w Riespublikie Moldowa i razrabotka schiemy оtbоrа ustojcziwych k nim form. Awtoreferat disertacji na soiskanie stepieni kandidata biologicieskich nauk. Moskwa, 16 pp.

Klement Z. 1963. Rapid detection pathogenicity of phytopathogenic Pseudomonas. Journal Nature 199 (4890): 299–300.

Kovacs N. 1956. Identification of Pseudomonas pyocyanea by the oxidase reaction. Journal Nature 178, p. 703.

Patyka V.P., Omelyanets T.G., Grynyk I.V., Petrychenko V.F. 2007. Ekologija mikroorganizmiw. Osnowa, Kijów, 186 pp.

Petrychenko V.F., Kornijchuk O.V., Pasichnik L.A., Butsenko L.M., Zhytkevych N.V., Hnatiuk T.T., Patyka V.P. 2013. Baktierialni chworobi silskogospodarskich roslin i piesticidi. Wisnik agrarnoi nauki 4 (13): 21–26.

Shkalykov V.A., Bukreev D.D., Gorbaczev I.V. 2004. Zaszczita rastienij ot boleznej. Kolos, Moskwa, 255 pp.

Vanneste J.L., Beer S.V. 1992. Role of antibiotic production by Erwinia herbicola Eh 252 in biological control of Erwinia amylovora. Journal of Bacteriology 174 (9): 2785–2786.

Volksch B., Nuske J., May R. 1996. Characterization of two epiphytic bacteria from soybean leaves with antagonistic activities against Pseudomonas syringae pv. glycinea. Journal of Basic Microbiology 36 (6): 453–462.

Zhytkevych N.V., Gnatiuk T.T., Petrychenko V.F., Patyka V.P. 2009. Diagnostika baktierialnich patogieniw soi. Miżwidomczij tiematicznij naukowij zbirnik: Kormi i Kormowirobnictvo 64: 62–69.

Zhytkevych N.V., Zhmurko L.G. 2005. Rozpowsiudszczenija baktierialnich zachworjuwan soi u Kniwskij obłasti. Visnik Odeskogo Nacionalnogo Universitetu 10 (7): 244–248.  

Progress in Plant Protection (2015) 55: 280-285
Data pierwszej publikacji on-line: 2015-04-16 08:32:21
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2015-049
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy