Progress in Plant Protection

Secondary weed infestation of maize cultivated in monoculture after single ploughing and manure fertilization after many-year no-tillage cultivation and direct seeding
Zachwaszczenie wtórne kukurydzy uprawianej w monokulturze po jednorazowej orce i nawożeniu obornikiem po wieloletniej uprawie bezorkowej i siewie bezpośrednim  

Piotr Szulc, e-mail: pszulc@up.poznan.pl

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Agronomii , Dojazd 11, 60-632 Poznań , Polska
Streszczenie

The field experiment was carried out in the years 2008–2012 at the Research and Education Unit in Swadzim, at present a part of the Poznań University of Life Sciences. The aim of the study was to analyze influence of ploughing and ploughing with simultaneous ploughing-in a full dose of manure, conducted only once after many years of reduced tillage and direct sowing, on secondary weed infestation of maize cultivated in many-year monoculture. It was demonstrated that interruption of many-year no-tillage cultivation system and direct sowing with one-time deep autumn ploughing with ploughing in a full dose of manure resulted in a significant increase in the number of weeds in the year of the measure. The number and fresh matter of weeds were affected by effectiveness of used herbicides and thermal and humidity conditions during vegetation seasons. Barnyard grass and couch grass were the most troublesome and long-lasting weed secondary infestation species in the maize monoculture.

 

Doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 2008–2012 na terenie Zakładu Doświadczalno-Dydaktycznego w Swadzimiu, należącego do Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Celem pracy było poznanie wpływu orki oraz orki z jednoczesnym przyoraniem pełnej dawki obornika, wykonanych jednorazowo po wieloletniej bezorkowej uprawie roli i siewie bezpośrednim na stan zachwaszczenia wtórnego kukurydzy uprawianej w wieloletniej monokulturze. Przerwanie wieloletniej uprawy bezorkowej i siewu bezpośredniego jednorazową głęboką orką jesienną z jednoczesnym przyoraniem obornika spowodowało istotny wzrost liczby chwastów w roku jej wykonania. Liczba oraz świeża masa chwastów kształtowane były skutecznością stosowanych herbicydów oraz przebiegiem warunków termiczno- wilgotnościowych w sezonach wegetacyjnych. Najbardziej uciążliwymi, długotrwale występującymi gatunkami chwastów zachwaszczenia wtórnego w monokulturze kukurydzy były chwastnica jednostronna i perz właściwy.

Słowa kluczowe
maize; no-tillage; monoculture; weeds; manure; mineral fertilization;  kukurydza; uprawa bezorkowa; monokultura; chwasty; obornik; nawożenie mineralne
Referencje

Blackshaw R., Larney F., Lindwall C., Watson P., Derksen D. 2001. Tillage intensity and crop rotation affect weed community dynamics in a winter wheat cropping system. Canadian Journal of Plant Science 81: 805–813.

Blevins R., Frye W. 1993. Conservation tillage: An ecological approach to soil management. Advances in Agronomy 51: 33–78.

Domaradzki K., Rola H. 2002. Wpływ długotrwałej uprawy roślin zbożowych na dynamikę zachwaszczenia pola. [The influence of long-term cultivation of cereals on weed infestation dynamic]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 42 (1): 228–233.

Dubas A., Drzymała S., Mocek A., Owczarzak W., Szulc P. 2012. Wpływ uproszczeń w uprawie roli w wieloletniej monokulturze kukurydzy (Zea mays L.) na właściwości gleby oraz przebieg wegetacji i plonowanie. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu: 7–74.

Elandt R. 1964. Statystyka matematyczna w zastosowaniu do doświadczalnictwa rolniczego. PWN, Warszawa, 595 ss.

Głowacka A. 2011. Dominant weeds in maize (Zea mays L.) cultivation and their competitiveness under conditions of various methods of weed control. Acta Agrobotanica 64 (2): 119–126.

Gołębiowska H. 2006. Wpływ wieloletniej uprawy kukurydzy na ziarno na występowanie chwastów. Pamiętnik Puławski 142: 127–136.

Gołębiowska H. 2011. Diversity of weed infestation depending on maize cropping system. Acta Scientiarum Polonorum, Agricultura 10 (1): 13–23.

Gorlach E., Mazur T. 2002. Chemia rolna. PWN, Warszawa, 345 ss.

Księżak J., Bojarszczuk J. 2010. The economic assessment of maize cultivation depending on pre-sowing tillage system. Acta Scientiarum Polonorum, Agricultura 9 (4): 55–67.

Machul M., Księżak J. 2007. Ocena plonowania kukurydzy w zależności od sposobu przygotowania roli i metody określenia dawki nawożenia azotem w warunkach monokultury i zmianowania. Fragmenta Agronomica 3 (95): 292–299.

Menzel L., Dubas A. 2003. Reakcja kukurydzy uprawianej w monokulturze na uproszczenia w uprawie roli. Pamiętnik Puławski 133: 123–134.

Morris N.L., Miller P.C.H., Orson J.H., Froud-Williams R.J. 2010. The adoption of non-inversion tillage systems in the United Kingdom and the agronomic impact on soil, crops and the environment – A review. Soil and Tillage Research 108: 1–15.

Owczarzak W., Mocek A., Dubas A. 2009. Wpływ uproszczeń uprawowych w monokulturze kukurydzy na kształtowanie struktury poziomów wierzchnich gleby. Inżynieria Rolnicza 5 (114): 219–228.

Radecki A., Opic J. 1991. Metoda siewu bezpośredniego w świetle literatury krajowej i zagranicznej. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria A, 109 (2): 119–141.

Stupnicka-Rodzynkiewicz E., Stępniak K., Lepiarczyk A. 2004. Wpływ zmianowania, sposobu uprawy roli i herbicydów na bioróżnorodność zbiorowisk chwastów. Acta Scientiarum Polonorum, Agricultura 3 (2): 235–245.

Szulc P., Dubas A. 2008. Zachwaszczenie kukurydzy uprawianej w wieloletniej monokulturze. [Weed occurrence in maize (Zea mays L.) growing in long-lasting monoculture]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 48 (1): 317–323.

Wrzesińska E., Dzienia S., Wereszczaka J. 2003. Wpływ systemów uprawy roli na ilość i rozmieszczenie nasion chwastów w glebie. Acta Scientiarum Polonorum, Agricultura 2 (1): 169–175.

Torresem K., Skuterud R., Tandsaether H., Hagemo B. 2003. Long-term experiments width reduced tillage in spring cereals. I. Effect on weed flora, weed seedbank and grain yield. Crop Protection 22: 185–200.

Progress in Plant Protection (2015) 55: 291-295
Data pierwszej publikacji on-line: 2015-04-17 08:26:53
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2015-051
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy