Progress in Plant Protection

Pathogenicity of Blumeria graminis f. sp. tritici and Blumeria graminis f. sp. triticale the causal agents of wheat and triticale powdery mildew
Chorobotwórczość Blumeria graminis f. sp. tritici i Blumeria graminis f. sp. triticale sprawców mączniaka prawdziwego zbóż i traw na pszenicy i pszenżycie

Grzegorz Czajowski, e-mail: g.czajowski@ihar.edu.pl

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Radzików, 05-870 Błonie, Polska

Paweł Czembor, e-mail: p.czembor@ihar.edu.pl

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Radzików, 05-870 Błonie, Polska
Streszczenie

A total of 656 isolates of Blumeria graminis were collected from wheat and triticale plants in Poland from 2008 to 2011. In population from wheat high level of virulence to wheat were observed. Isolates from triticale had lover level of virulence to wheat than isolates from wheat. All isolates were avirulent to Pm21, only few were virulent to Pm29. In population from wheat lover level of virulence to triticale were observed than in population from triticale. To two triticale varieties: Grenado and Dinaro virulence were very low. Most isolates from wheat were virulent to 10, 11, 12 and 13 wheat cultivars. Avirulence isolates to triticale accounted for 51% of the population. Most isolates from triticale were virulent to 4 wheat cultivars, and to 6 and 7 triticale cultivars.


W latach 2008–2011 testowano 656 izolatów Blumeria graminis pochodzących z pszenicy i pszenżyta. Obserwowano wysoki poziom wirulencji izolatów pochodzących z pszenicy wobec odmian pszenicy ze znanymi genami odporności Pm. Izolaty z pszenżyta charakteryzowały się mniejszą wirulencją wobec odmian pszenicy. Izolaty z obydwu populacji były awirulentne wobec linii pszenicy z genem Pm21, a tylko kilka z nich wirulentnych wobec Pm29. W populacji B. graminis z pszenicy obserwowano mniejszy poziom wirulencji do odmian pszenżyta, niż w populacji pochodzącej z pszenżyta. Wobec odmian: Grenado i Dinaro wirulencja była na niskim poziomie. Większość izolatów pochodzących z pszenicy było wirulentnych wobec 10, 11, 12 i 13 odmian pszenicy. Izolaty awirulentne do odmian pszenżyta stanowiły 51% populacji. Wśród izolatów B. graminis zebranych z odmian pszenżyta przeważały wirulentne wobec 4 odmian pszenicy, a także 6 i 7 odmian pszenżyta.

Słowa kluczowe
Blumeria graminis; population; resistance genes; virulence; virulence complexity; populacja; geny odporności; wirulencja; złożoność wirulencji 
Referencje

Arseniuk E., Oleksiak T., Strzembicka A., Reszka E., Poznań W. 2006. Occurence and relative importance of triticale diseases in Poland. 6th International Triticale Symposium. Stellenbosch, South Africa, 3–7 September, 2006. Programme and Abstracts, 22 pp.

Czembor H.J., Doraczyńska O., Czembor J.H. 2013. Odporność odmian pszenżyta na mączniaka prawdziwego (Blumeria graminis ff. ssp.) występującego w Polsce. [Resistance of triticale cultivars to powdery mildew (Blumeria graminis ff. ssp.) occurring in Poland]. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 267: 3–16.

Czembor H.J., Domeradzka O., Czembor J.H., Mańkowski D.R. 2014. Virulence structure of the powdery mildew (Blumeria graminis) population occurring on triticale (x Triticosecale) in Poland. Journal of Phytopathology 162: 499–512.

Klocke B., Flath K., Miedaner T. 2013. Virulence phenotypes in powdery mildew (Blumeria graminis) populations and resistance genes in triticale (x Triticosecale). European Journal of Plant Pathology 137 (3): 463–476.

Kowalczyk K., Gruszecka D., Nowak M., Leśniowska-Nowak J. 2011. Resistance of triticale hybrids with Pm4b and Pm6 genes to powdery mildew. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 53 (1): 57–62.

Mains E.B., Dietz S.M. 1930. Physiologic forms of barley mildew, Erysiphe graminis hordei Marchal. Phytopathology 20: 229–239.

Menardo F., Praz C.R., Wyder S., Ben-David R., Bourras S., Matsumae H., McNally K.E., Parlange F., Riba A., Roffler S., Schaefer L.K., Shimizu K.K., Valenti L., Zbinden H., Wicker T., Keller B. 2016. Hybridization of powdery mildew strains gives rise to pathogens on novel agricultural crop species. Nature Genetics 48 (2): 201–205.

McIntosh R.A., Yamazaki Y., Dubcovsky J., Rogers J., Morris C., Appels R., Xia X.C. 2013. Catalogue of gene symbols for wheat. 12th International Wheat Genetics Symposium. Yokohama, Japan, 8–13 September, 2013, 31 pp.

Mwale V.M., Chilembwe E.H.C., Uluko H.C. 2014. Wheat powdery mildew (Blumeria graminis f. sp. tritici): Damage effects and genetic resistance developed in wheat (Triticum aestivum). International Research Journal of Plant Science 5 (1): 1–16.

Oerke E.C., Dehne H.W., Schönbeck F., Weber A. 1994. Estimated Losses in Major Food and Cash Crops. Elsevier, Amsterdam, 830 pp.

Oettler G. 2005. The fortune of a botanical curiosity-triticale: past, present and future. Journal of Agricultural Science 143 (5): 329–346.

Pietrusińska A., Czembor P.Cz., Czembor J.H. 2013. Lr39 + Pm21: a new effective combination of resistance genes for leaf rust and powdery mildew in wheat. Czech Journal of Genetics and Plant Breeding 49: 109–115.

Pietrusińska A., Czembor J.H. 2014. Struktura wirulencji populacji Błumeria graminis f. sp. tritici występującej na terenie Polski w latach 2012–2013. [Virulence structure of the Blumeria graminis f. sp. tritici population occurring in Poland across 2012–2013]. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 274: 15–25.

Parks R., Carbone I., Murphy J.P., Marshall D., Cowger C. 2008. Virulence structure of the eastern U.S. wheat powdery mildew population. Plant Disease 92: 1074–1082.

Troch V., Audenaert K., Bekaert B., Hofte M., Haesaert G. 2012. Phylogeography and virulence structure of the powdery mildew population on its ‘new’ host triticale. BMC Evolutionary Biology 12: 76. DOI: 10.1186/1471-2148-12-76.

Troch V., Audenaert K., Wyand R.A., Haesaert G., Höfte M., Brown J.K.M. 2014. Formae speciales of cereal powdery mildew: close or distant relatives? Molecular Plant Pathology 15 (3): 304–314.

Vallavielle-Pope de C., Giosue S., Munk L., Newton A.C., Niks R.E., Ostergard H., Pons-Kuhnemann J., Rossi V., Sache I. 2000. Assessment of epidemiological parameters and their use in epidemiological and forecasting models of cereal airborne diseases. Agronomie 20 (7): 715–727.

Walker A.S., Bouguennec A., Confais J., Morgant G., Leroux P. 2011. Evidence of host-range expansion from new powdery mildew mildew (Blumeria graminis) infections of triticale (x Triticosecale) in France. Plant Pathology 60 (2): 207–220.

Zeng F.S., Yang L.J., Gong S.J., Shi W.Q., Zhang X.J., Wang H., Xiang L.B., Xue M.F., Yu D.Z. 2013. Virulence and diversity of Blumeria graminis f. sp. tritici population in China. Journal of Integrative Agriculture 13: 2424–2437. DOI: 10.1016/S2095- -3119(13)60669-3.

Progress in Plant Protection (2016) 56: 360-365
Data pierwszej publikacji on-line: 2016-09-28 14:25:02
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2016-058
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy