Progress in Plant Protection

Evaluation of soybean cultivars [Glycine max (L.) Merr.] susceptibility to damage caused by Arion vulgaris Moquin Tandon, Arion rufus (Linnaeus) and Deroceras reticulatum (O.F. Müller)
Ocena podatności odmian soi [Glycine max (L.) Merr.] na uszkodzenia przez Arion vulgaris Moquin Tandon, Arion rufus (Linnaeus) i Deroceras reticulatum (O.F. Müller)

Monika Jaskulska, e-mail: m.jaskulska@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Jan Kozłowski, e-mail: j.kozlowski@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polaska

Maria Kozłowska, e-mail: markoz@up.poznan.pl

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Metod Matematycznych i Statystycznych, Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Polska
Streszczenie

Slugs cause serious damage locally to soybean cultivations, particularly at seedling emergence and at the development of first leaves. Susceptibility of soybean plants to slugs may vary due to varying eating preferences of these pests and specific cultivar characteristics. In order to determine the extent of damage caused by Arion vulgaris, Arion rufus and Deroceras reticulatum, we performed laboratory tests, in which young plants of ten soya cultivars were exposed to the feeding of slugs. It was concluded that soybean plants differ in their susceptibilities to damage depending on the cultivar and slug species. The slugs of the Arion genus caused the least damage to Simona and Aldana cultivars. The slugs of the genus Deroceras did not show food preferences in relation to selected cultivars of soybean.


Ślimaki nagie wyrządzają lokalnie znaczne szkody w niektórych uprawach soi, zwłaszcza w okresie wschodów i rozwoju pierwszych liści. W związku z różnymi preferencjami pokarmowymi ślimaków i specyficznymi właściwościami odmianowymi roślin, poziom ich podatności na te szkodniki może być zróżnicowany. W celu poznania wielkości uszkodzeń roślin powodowanych przez Arion vulgaris, Arion rufus i Deroceras reticulatum, wykonano badania laboratoryjne, w których eksponowano młode rośliny dziesięciu odmian soi na żerowanie ślimaków. Stwierdzono, że rośliny soi różnią się pod względem podatności na uszkodzenia w zależności od odmiany rośliny i gatunku ślimaka. Najsłabiej uszkadzane przez ślimaki z rodzaju Arion były odmiany Simona i Aldana. Ślimaki z rodzaju Deroceras nie wykazywały preferencji pokarmowych w stosunku do wybranych odmian soi.


Słowa kluczowe
slugs; soybean; cultivars; damage; ślimaki; soja; odmiany; uszkodzenia
Referencje

Aguiar R., Wink M. 1999. Mollusc-deterrent activity of lupin alkaloids. p. 97–98. In: Proceeding 9th International Lupin Conference. Klink/Mültriz, “International Lupin Association”. New Zeeland, Canterbury, June 20–24, 1999, 481 pp.

 

Barratt B.I.P., Byers R.A., Bierlein D.L. 1994. Conservation tillage crop yields in relation to grey garden slug [Deroceras reticulatum (Müller)] (Mollusca: Agriolimacidae) density during establishment. Crop Protection 13 (1): 49–52.

 

Dirzo R., Harper J.L. 1982. Experimental studies on slug-plant interactions. IV The performance of cyanogenic and acyanogenic morphs of Trifolium repens in the field. Journal of Ecology 70: 119–138.

 

Douglas M.R., Tooker J. 2012. Slug (Mollusca: Agriolimacidae, Arionidae) ecology and management in no-till flied crops, with an emphasis on Mid-Atlantic region. Journal of Integrated Pest Management 3 (1): C1–C9.

 

Ester A., Trul R. 2000. Slug damage and control of field slug (Deroceras reticulatum (Müller)) by carvone in stored potatoes. Potato Research 43 (3): 253–261.

 

Moens R., Glen D.M. 2002. Agriolimacidae, Arionidae and Milacidae as pests in West European oilseed rape. p. 301–314. In: “Molluscs as Crop Pest” (G.M. Barker, ed.). Landcare Research Hamilton, New Zealand, CABI Publishing, UK, 468 pp.

 

Ohmura W., Doi S., Aoyama M., Ohara S. 2000. Antifeedant activity of flavonoids and related compounds against the subterranean termite Coptotermes formosanus Shiraki. Journal of Wood Science 46 (2): 149–153.

 

Speiser B. 2001. Food and feeding behaviour. p. 259–288. In: “Biology of Terrestrial Molluscs” (G.M. Barker, ed.). Landcare Research Hamilton, New Zealand, CABI Publishing, UK, 558 pp.

 

Volpin H., Phillips D.A., Okon Y., Kapulnik Y. 1995. Suppression of an isoflavonoid phytoalexin defense response in mycorrhizal alfalfa roots. Plant Physiology 108 (4): 1449–1454.

Progress in Plant Protection (2017) 57: 66-69
Data pierwszej publikacji on-line: 2017-02-23 15:01:47
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2017-010
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy