Progress in Plant Protection

Evaluation of susceptibility of potential rape pathogens to selected essential oils
Ocena wrażliwości potencjalnych patogenów rzepaku na wybrane olejki eteryczne

Katarzyna Sadowska, e-mail: k.sadowska@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Natalia Łukaszewska-Skrzypniak, e-mail: N.Skrzypniak@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Jagoda Wojczyńska, e-mail: J.Wojczynska@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Sylwia Stępniewska-Jarosz, e-mail: S.Jarosz@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Małgorzata Tyrakowska, e-mail: M.Tyrakowska@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Maria Rataj-Guranowska, e-mail: M.Guranowska@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska
Streszczenie

The effect of selected essential oils on rape pathogens such as Sclerotinia sclerotiorum, Phoma lingam, Rhizoctonia solani and Fusarium oxysporum was estimated in vitro studies. S. sclerotiorum showed the lowest susceptibility to the examined essential oil treatments. The thyme oil displayed the highest fungistatic effect and suppressed the culture growth of all tested fungal species when applied at the concentration of 0.2 and 0.02%. The lemongrass oil applied at the concentration of 0.2 and 0.02% inhibited the culture growth of the examined species from 90 to 100%. The tea tree and grapefruit essential oils applied and the concentration less than 0.2% showed poor effectiveness or no fungistatic effect on F. oxysporum and S. sclerotiorum.


W warunkach in vitro określano wpływ wybranych olejków eterycznych na wzrost liniowy grzybów, którym przypisuje się cechy patogenów rzepaku: Sclerotinia sclerotiorum, Phoma lingam, Rhizoctonia solani i Fusarium oxysporum. Spośród badanych grzybów najmniej wrażliwy na aplikację olejków do pożywki okazał się gatunek Sclerotinia sclerotiorum. Najsilniejszymi właściwościami fungistatycznymi odznaczał się olejek tymiankowy. Jego obecność w podłożu w stężeniu 0,2 i 0,02% przyczyniła się do zahamowania w 100% wzrostu wszystkich testowanych grzybów. Olejek z trawy cytrynowej w stężeniu 0,2 i 0,02% hamował wzrost testowanych grzybów w zakresie od 90 do 100%. Najmniej skuteczne były olejki grejpfrutowy i z drzewa herbacianego, które nie wykazywały właściwości fungistatycznych wobec F. oxysporum i S. sclerotiorum w stężeniu poniżej 0,2%.


Słowa kluczowe
essential oils; fungistatic activity; biological control; rape pathogens; olejki eteryczne; aktywność fungistatyczna; biologiczna ochrona; patogeny rzepaku
Referencje

Amini M., Safaie N., Salmani M.J., Shams-Bakhsh M. 2012. Antifungal activity of three medicinal plant essential oils against some phytopathogenic fungi. Trakia Journal of Sciences 10 (1): 1–8.

 

Banaszkiewicz T., Borkowska K. 2006. Ocena wybranych cech fizykochemicznych oraz zawartości energii metabolicznej nasion rzepaku w aspekcie ich wielkości. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops 27: 367–376.

 

Bartyńska M., Budzikur-Ramza R. 2001. The action of some essential oils on fungi. Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Serie Biological Sciences 49 (4): 327–331.

 

Borecki Z. 1984. Fungicydy stosowane w ochronie roślin. PWN, Warszawa, 173 ss.

 

Bralewski T.W., Frąckowiak M., Kozera-Stochaj L. 2007. Effect of selected aromatic oils on the development of pathogenic fungi colonizing vegetable seeds in the laboratory conditions. Bulletin of the University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napocanr 64.

 

Burgieł Z.J., Smagłowski M. 2008. Fungistatyczne właściwości olejku z drzewa herbacianego. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 529: 13–18.

 

Ćosić J., Vrandečić K., Poštić J., Jurković D., Ravlić M. 2010. In vitro antifungal activity of essential oils on growth of phytopathogenic fungi. Poljoprivreda 16 (2): 25–28.

 

Daferera D.J., Ziogas B.N., Polissiou M.G. 2000. GC-MS analysis of essential oils from some greek aromatic plants and their fungitoxicity on Penicillium digitatum. Journal of Agricultural and Food Chemistry 48 (6): 2576–2581.

 

Feng W., Chen J., Zheng X., Liu Q. 2011. Thyme oil to control Alternaria alternata in vitro and in vivo as fumigant and contact treatments. Food Control 22 (1): 78–81.

 

Jajor E., Mrówczyński M. (red.). 2013. Metodyka integrowanej ochrony rzepaku ozimego i jarego dla producentów. Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań, 68 ss.

 

Jamiołkowska A. 2011. Laboratory effect of azoxystrobin (Amistar 250 SC) and grapefruit extract (Biosept 33 SL) on growth of fungi colonizing zucchini plants. Acta Scientiarum Polonorum, Hortorum Cultus 10 (2): 245–257.

 

Kalemba D., Kunicka A. 2003. Antibacterial and antifungal properties of essential oils. Current Medicinal Chemistry 10 (10): 813–829.

 

Kilmach A., Wieczorek W., Góra J. 1996. Wpływ olejków eterycznych na ograniczenie występowania niektórych chorób grzybowych i bakteryjnych roślin. Pestycydy 1: 45–54.

 

Kręcidło Ł., Krzyśko-Łupicka T. 2015. Wrażliwość grzybów wyizolowanych z magazynów zakładu przemysłu spożywczego na wybrane olejki eteryczne. Inżynieria Ekologiczna Ecological Engineering 43: 100–108. DOI: 10.12912/23920629/58910.

 

Krzyśko-Łupicka T., Walkowiak W. 2014. Evaluation of susceptibility of phytopathogenic Fusarium culmorum strain on selected essential oils. Ecological Chemistry and Engineering A 21 (3): 355–366.

 

Orlikowski L.B. 2001. Effect of grapefruit extract on development of Phytophthora cryptogea and control of food rot of gerbera. Journal of Plant Protection Research 41 (3): 288–294.

 

Orlikowski L.B. 2003. Development and spread of Phytophthora ramorum in the presence of grapefruit extract. Journal of Plant Protection Research 43 (3): 213–218.

 

Pawar V.C., Thaker V.S. 2006. In vitro efficacy of 75 essential oils against Aspergillus niger. Mycoses 49 (4): 316–323. DOI: 10.1111/j. .1439-0507.2006.01241.x.

 

Soliman K.M., Badeaa R.I. 2002. Effect of oil extracted from some medicinal plants on different mycotoxigenic fungi. Food and Chemi-cal Toxicology 40 (11): 1669–1675.

 

Survilienė E., Valiuškaitė A., Snieškienė V., Stankevičienė A. 2009. Effect of essential oils isolated from apples and vegetables. Scientific works of the Lithuanian Institute of Horticulture and Lithuanian University of Agriculture. Sodininkystė ir Daržininkystė 28 (3): 228–234.

 

Terzi V., Morcia C., Faccioli P., Valè G., Tacconi G., Malnati M. 2007. In vitro antifungal activityof the tea tree (Melaleuca alternifolia) essential oil and its major components against plant pathogens. Letters in Applied Microbiology 44 (6): 613–618. DOI: 10.1111/j.1472-765X.2007.02128.x.

 

Velluti A., Marin S., Gonzales P., Ramos A., Sanchis V. 2004. Initial screening for inhibitory activity of essential oils on growth of Fusarium verticillioides, F. proliferatum and F. graminearum on maize-based agar media. Food Microbiology 21 (6): 649–656.

Progress in Plant Protection (2017) 57: 201-205
Data pierwszej publikacji on-line: 2017-09-20 14:03:41
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2017-031
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy