Progress in Plant Protection

Evaluation of the health of energetic crops in Podkarpacie region
Ocena zdrowotności roślin energetycznych w warunkach Podkarpacia

Ewa Szpunar-Krok, e-mail: szpunar-krok@wp.pl

Uniwersytet Rzeszowski, Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów, Polska

Ewa Stompor-Chrzan, e-mail: romonda10@gmail.com

Uniwersytet Rzeszowski, Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów, Polska

Sabina Grochowska, e-mail: szpunar-krok@wp.pl

Uniwersytet Rzeszowski, Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów, Polska

Dorota Bobrecka-Jamro, e-mail: bobjamro@ur.edu.pl

Uniwersytet Rzeszowski, Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów, Polska
Streszczenie

The field trials were conducted over the period 2012–2013 at Krasne near Rzeszów (50°03’N; 22°06’E). The occurrence of diseases caused by fungi on the aboveground parts of energy crops was investigated. In both years of the observations the following diseases were recorded: powdery mildew (Erysiphe cichoreacerum) on Helianthus tuberosus (leaves and shoots), gray mold (Botrytis cinerea) on Helianthus tuberosus and Sylphium perfoliatum (leaves), Sclerotinia sclerotiorum on Sida hermaphrodita (shoots). Leaf spots were observed on Miscanthus giganteus, Miscanthus sacchariflorus (Alternaria alternata, Helminthosporium spp., Stagonospora tainaenensis) and on Sida hermaphrodita (Phoma sp.). The highest mean intensity of powdery mildew was found on H. tuberosus (leaves), leaf spots on S. hermaphrodita (leaves) and sclerotinia rot on S. hermaphrodita (shoots). The intensity of diseases depended on weather conditions and plant species.


W latach 2012–2013 badano występowanie chorób powodowanych przez grzyby na nadziemnych częściach roślin energetycznych uprawianych w Krasnem koło Rzeszowa (50°03’N; 22°06’E). W obu latach badań wystąpiły: mączniak prawdziwy (Erysiphe cichoreacerum) na roślinach Helianthus tuberosus (liście i pędy), szara pleśń (Botrytis cinerea) na Helianthus tuberosus i Sylphium perfoliatum (liście), zgnilizna twardzikowa (Sclerotinia sclerotiorum) na Sida hermaphrodita (pędy), a plamistość liści notowano na Miscanthus giganteus i Miscanthus sacchariflorus (Alternaria alternata, Helminthosporium spp., Stagonospora tainaenensis) oraz na Sida hermaphrodita (Phoma sp.). Stwierdzono największe średnie nasilenie mączniaka prawdziwego na H. tuberosus (liście), plamistości liści na S. hermaphrodita (liście) i zgnilizny twardzikowej na S. hermaphrodita (pędy). Intensywność nasilenia chorób zależała od warunków pogodowych i gatunku rośliny.


Słowa kluczowe
energy crops; severity; diseases; rośliny energetyczne; zdrowotność; choroby
Referencje

Arx J.A. 1974. The Genera of Fungi. J. Cramer, Vaduz, 424 pp.

 

Barnett H.L., Hunter B.B. 1999. Illustrated Genera of Imperfect Fungi. APS Press, St. Paul, Minnesota, 218 pp.

 

Burgieł Z. 1984. Wpływ niektórych herbicydów na występowanie i rozwój patogenów powodujących choroby podsuszkowe pszenicy ozimej. Cz. II. Rozwój patogenów. Acta Agraria et Silvestria, Seria Agraria 23: 187–196.

 

Cho S.-E., Park M.-J., Park J.-H., Han K.-S., Shin H.-D. 2012. First report of Golovinomyces cichoracearum associated with powdery mildew on Helianthus tuberosus in Korea. Australasian Plant Disease Notes 7 (1): 35–37.

 

Ellis M.B. 1971. Dematiaceous, Hyphomycetetes. DMI, Kew, Surrey, England, 608 pp.

 

Gilman J.C. 1957. A Manual of Soil Fungi. ISCP, Iowa, USA, 450 pp.

 

Kays J.S., Nottingham F.N. 2007. Biology and chemistry of Jerusalem artichoke. CRC Press, New York, USA: 375–376.

 

Kotecki A. (red.). 2010. Uprawa miskanta olbrzymiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu: 138–146.

 

McCarter S.M. 1993. Reactions of Jerusalem artichoke genotypes to two rusts and powdery mildew. Plant Disease 77 (3): 242–245.

 

McCarter S.M., Kays S.J. 1984. Diseases limiting of Jerusalem artichokes in Georgia. Plant Disease 68 (4): 299–302.

 

Pusz W., Pląskowska E. 2010. Stagonospora tainanensis – new patogen of giant miscanthus (Miscanthus × giganteus Greef et Deu) in Poland. Phytopathologia 57: 39–43.

 

Remlein-Starosta D. 2007. Choroby roślin energetycznych. [Diseases of bioenergy crops]. Progress in Plant Protection/Postępy w Och-ronie Roślin 47 (4): 351–357.

 

Remlein-Starosta D. 2008a. Szkodliwość najważniejszych patogenów wybranych roślin energetycznych. Pamiętnik Puławski 148: 79–85.

 

Remlein-Starosta D. 2008b. Szkodliwość zgnilizny twardzikowej na ślazowcu pensylwańskim i możliwości jej ograniczania. [Damages cause by Sclerotinia rot on Virginia mallow and possibility of it control]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 48 (3): 1106–1110.

Progress in Plant Protection (2017) 57: 196-200
Data pierwszej publikacji on-line: 2017-08-25 14:24:48
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2017-030
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy