Progress in Plant Protection

Perspectives on the use of bacteria in the protection of apple and pear against fire blight (Erwinia amylovora)
Perspektywy zastosowania bakterii w ochronie jabłoni i grusz przed zarazą ogniową (Erwinia amylovora)

Artur Mikiciński, e-mail: artur.mikicinski@inhort.pl

Instytut Ogrodnictwa, Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, Polska

Piotr Sobiczewski, e-mail: piotr.sobiczewski@inhort.pl

Instytut Ogrodnictwa, Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, Polska
Streszczenie

Protection of plants against fire blight (FB) caused by Erwinia amylovora includes the integration of various methods aimed at preventing their infection and elimination of FB disease. Copper containing plant protection products are the only compounds registered in Poland. However, various limitations associated with use of these pesticides increased interest in application of alternative methods, including antagonistic bacteria, which occur in natural conditions and have ability to protect plants from FB. The studies in various countries have demonstrated that the species Pantoea agglomerans and Pseudomonas fluorescens, as well as Bacillus subtilis and Lactobacillus plantarum are the most effective. The commercialy available bioproducts are based on the first three species. They are mainly used in apple and pear production at blooming period and in programs integrated with chemical pesticides. The results of the research conducted in Poland provide the basis for the development of a biopreparat containing one of the two prospective strains: 48M (Pantoea agglomerans) and 59M (Pseudomonas protegens).

 

Ochrona roślin przed zarazą ogniową obejmuje integrację różnych metod ukierunkowanych na zapobieganie ich porażeniu oraz wyniszczanie choroby. Spośród chemicznych środków ochrony roślin do walki z zarazą zarejestrowane są w Polsce prawie wyłącznie preparaty miedziowe. Jednak różne ograniczenia związane z ich stosowaniem spowodowały wzrost zainteresowania metodami alternatywnymi, w tym metodą biologiczną z wykorzystaniem bakterii. Stwierdzono, że w warunkach naturalnych występują bakterie działające antagonistycznie wobec sprawcy zarazy ogniowej oraz mające zdolności ochrony roślin przed chorobą. Badania prowadzone w różnych krajach wykazały, że najbardziej skuteczne są bakterie gatunków Pantoea agglomerans i Pseudomonas fluorescens, a także Bacillus subtilis i Lactobacillus plantarum. Na bazie wyselekcjonowanych szczepów trzech pierwszych z wymienionych gatunków produkuje się biopreparaty. Są one stosowane głównie w okresie kwitnienia jabłoni i grusz, a także w programach integrowanych ze środkami chemicznymi. Wyniki badań przeprowadzonych w Polsce dają podstawę do opracowania biopreparatu, którego składnikiem czynnym może być jeden z dwóch perspektywicznych szczepów: 48M (Pantoea agglomerans) i 59M (Pseudomonas protegens).

Słowa kluczowe
apple; pear; fire blight; biocontrol; efficacy; jabłoń; grusza; zaraza ogniowa; biologiczna ochrona; skuteczność
Referencje

Abo-El-Dahab M.K., El-Goorani M.A. 1964. Antagonistic effect of a Bacillus subtilis strain upon Erwinia amylovora. Phytopathology 54 (10): 1285–1286.

 

Aldwinckle H.S., Bhaskara Reddy M.V., Norelli J.L. 2002. Evaluation of control of fire blight infection of apple blossoms and shoots with SAR inducers, biological agents, a growth regulator, copper compounds, and other materials. Acta Horticulturae 590: 325–331. DOI: 10.17660/ActaHortic.2002.590.48.

 

Alexandrova M., Bazzi C., Lameri P. 2002. Bacillus subtilis strain BS-F3: Colonization of pear organs and its action as a biocontrol agent. Acta Horticulturae 590: 291–297. DOI: 10.17660/ActaHortic.2002.590.43.

 

Basim E., Yegen O., Ünlü A., Laux P., Zeller W. 2002. Biocontrol of Erwinia amylovora with antagonistic bacteria. Bulletin International Organisation for Biological and Integrated Control 25: 147–150.

 

Beer S.V., Norelli J.L., Rundle J.R., Hodges S.S., Palmer J.R., Stein J.I., Aldwinckle H.S. 1980. Control of fire blight by non-pathogenic bacteria. Phytopathology 70: 459.

 

Benlioğlu K., Erdoğan O. 1999. Detection of bacterial microflora antagonistic to Erwinia amylovora on apple, pear, and quince trees. Acta Horticulturae 489: 631–634. DOI: 10.17660/ActaHortic.1999.489.112.

 

Biondi E., Bazzi C., Vanneste J.L. 2006. Reduction of fire blight incidence on apple flowers and colonisation of pear shoots in experimental orchard using Pseudomonas spp. IPV-BO G19 and IPV-BO 3371. Acta Horticulturae 704: 323–327. DOI: 10.17660/ActaHortic.2006.704.47.

 

Broggini G.A.L., Duffy B., Holliger E., Schärer H.-J., Gessler C., Patocchi A. 2005. Detection of the fire blight biocontrol agent Bacillus subtilis BD170 (Biopro®) in a Swiss apple orchard. European Journal of Plant Pathology 111 (2): 93–100. DOI: 10.1007/s10658-004-1423-x.

 

Dye D.W. 1964. Erwinia herbicola (Löhnis 1911). International Journal of Systematic Bacteriology 30: 294.

 

Dyrektywa Rady 2000/29/EC z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków wprowadzanych celem zapobiegania wprowadzaniu organizmów szkodliwych dla roślin i produktów roślinnych oraz ich rozprzestrzenianiu na terenie Wspólnoty. Dziennik Urzędowy UE Nr L169: 1–112.

 

Farabee G.J., Lockwood J.L. 1958. Inhibition of Erwinia amylovora by Bacterium sp. isolated from fire blight cankers. Phytopathology 48: 209–211.

 

Galasso O., Sponza G., Bazzi C., Vanneste J.L. 2002. Characterisation of two fluorescent strains of Pseudomonas as biocontrol agents against fire blight. Acta Horticulturae 590: 299–307. DOI: 10.17660/ActaHortic.2002.590.44.

 

Gavini F., Mergaert J., Beji A., Mielcarek C., Izard D., Kersters K., de Ley J. 1989. Transfer of Enterobacter agglomerans (Beijerinck 1888) Ewing and Fife 1972 to Pantoea gen. nov. as Pantoea agglomerans comb. nov. and description of Pantoea dispersa sp. nov. International Journal of Systematic Bacteriology 39 (3): 337–345. DOI: 0020-7713/89/030337-09$02.00/0.

 

Geider K. 2006. Twenty years of molecular genetics with Erwinia amylovora: Answers and new questions about EPS-synthesis and other virulence factors. Acta Horticulturae 704: 397–402. DOI: 10.17660/ActaHortic.2006.704.62.

 

Gerami E., Hassanzadeh N., Abdollahi H., Ghasemi A., Heydari A. 2013. Evaluation of some bacterial antagonists for biological control of fire blight disease. Journal of Plant Pathology 95 (1): 127–134. DOI: 10.4454/JPP.V95I1.026.

 

Hevesi M., Hudak I., Dorgai L., Szentkirályi A., Bubán T. 2006. Pantoea agglomerans HIP32: A new bacterial antagonist to Erwinia amylovora. Phytopathologia Polonica 39: 79–85.

 

Jock S., Völksch B., Mansvelt L., Geider K. 2002. Characterization of Bacillus strains from apple and pear trees in South Africa antagonistic to Erwinia amylovora. FEMS Microbiology Letters 211 (2): 247–252. DOI: 10.1111/j.1574-6968.2002.tb11232.x.

 

Johnson K.B., Stockwell V.O. 2000. Biological control of fire blight. Chapter 16. p. 319–338. In:“Fire Blight: the Disease and its Causative Agent, Erwinia amylovora” (J.L. Vanneste, ed.). CABI Publishing, Wallingford, UK. ISBN 0851992943. DOI: 10.1079/9780851992945.0000.

 

Kokoškova B. 1995. Biologická ochrana proti původci spály růžovitych rostlin (Erwinia amylovora). Biological control of fire blight (Erwinia amylovora). Dissertation. Czech University of Agliculture Prague, 184 pp.

 

Krupiński G. 2001. Prognozowanie zagrożenia jabłoni przez zarazę ogniową Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., w rejonie Krakowa oraz niekonwencjonalne możliwości ochrony roślin przed tą chorobą. Praca doktorska. Akademia Rolnicza w Krakowie, 129 ss.

 

Laux P., Wesche J., Zeller W. 2003. Field experiments on biological control of fire blight by bacterial antagonists. Journal of Plant Diseases and Protection 110 (4): 401–407. DOI: http://www.jstor.org/stable/43216071.

 

Lindow S.E., McGourty G., Elkins R. 1996. Interactions of antibiotics with Pseudomonas fluorescens strain A506 in the control of fire blight and frost injury to pear. Phytopathology 86 (8): 841–848.

 

Mikiciński A. 2017. Bakterie i induktory odporności w ochronie jabłoni przed zarazą ogniową (Erwinia amylovora). Praca doktorska. Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice, 201 ss.

 

Mikiciński A., Sobiczewski P., Berczyński S. 2008. Selection of bacteria from epiphytic populations on apple trees and soil environment for ability to control fire blight (Erwinia amylovora). Phytopathologia Polonica 47: 43–55.

 

Mikiciński A., Sobiczewski P., Puławska J., Maciorowski R. 2016a. Control of fire blight (Erwinia amylovora) by a novel strain 49M of Pseudomonas graminis from the phyllosphere of apple (Malus spp.). European Journal of Plant Pathology 145 (2): 265–276. DOI: 10.1007/s10658-015-0837-y.

 

Mikiciński A., Sobiczewski P., Puławska J., Malusa E. 2016b. Antagonistic potential of Pseudomonas graminis 49M against Erwinia amylovora, the causal agent of fire blight. Archives of Microbiology 198: 531–539. DOI: 10.1007/s00203-016-1207-7.

 

Özaktan H., Bora T., Sukan F.V., Sukan S., Sargin S. 1999. Studies on determination of antagonistic potential and biopreparation of some bacteria against the fireblight pathogen. Acta Horticulturae 489: 663–668. DOI: 10.17660/ActaHortic.1999.489.118.

 

Parker K.G. 1936. Fire blight: overwintering, dissemination, and control of the pathogen. New York (Ithaca) Agricultural Experiment Station Memory, 193 pp.

 

Paulin J.P. 1978. Biological control of fire blight: Preliminary experiments. Proceedings of the 2 International Conference Plant Pathogenic Bacteria 4: 525.

 

Pujol M., Badosa E., Manceau C., Montesinos E. 2006. Assessment of the environmental fate of the biological control agent of fire blight, Pseudomonas fluorescens EPS62e, on apple by culture and real-time PCR methods. Applied and Environmental Microbiology 72 (4): 2421–2427. DOI: 10.1128/AEM.72.4.2421-2427.2006.

 

Rezzonico F., Vogel G., Duffy B., Tonolla M. 2010. Application of whole-cell matrix-assisted laser desorption ionization-time of flight mass spectrometry for rapid identification and clustering analysis of Pantoea species. Applied and Environmental Microbiology 76 (13): 4497–4509. DOI: 10.1128/AEM.03112-09.

 

Riggle J.H., Klos E.J. 1972. Relationship of Erwinia herbicola to Erwinia amylovora. Canadian Journal of Botany 50 (5): 1077–1083. DOI: 10.1139/b72-133.

 

Roselló G., Bonaterra A., Francés J., Montesinos L., Badosa E., Montesinos E. 2013. Biological control of fire blight of apple and pear with antagonistic Lactobacillus plantarum. European Journal of Plant Pathology 137 (3): 621–633. DOI: 10.1007/s10658-013-0275-7.

 

Rundle J.R., Beer S.V. 1987. Populations dynamics of Erwinia amylovora and a biological control agent, Erwinia herbicola, on apple blossom parts. Acta Horticulturae 217: 221–222. DOI: 10.17660/ActaHortic.1987.217.37.

 

Sobiczewski P. 2010. Bakterie w ochronie roślin przed agrofagami – znaczenie gospodarcze i biotechnologia. [Bacteria in plant protection against agrophages – economic importance and biotechnology]. Postępy w Ochronie Roślin/Progress in Plant Protection 50 (3): 1064–1073.

 

Sobiczewski P., Mikiciński A., Berczyński S., Puławska J. 2008. Biological control of fire blight on apple blossoms and shoots with epiphytic and soil bacteria. Acta Horticulturae 793: 409–414. DOI: 10.17660/ActaHortic.2008.793.61.

 

Starr M.P. 1981. The genus Erwinia. p. 1260–1271. In:“The Prokaryotes. A Handbook on Habitats, Isolation and Identification of Bacteria”Vol. II (M.P. Starr, H. Stolp, H.G. Truper, A. Ballows, H.G. Schlegel, eds.). Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, Toronto.

 

Stessel G.J., Leben C., Keitt G.W. 1953. Screening tests designed to discover antibiotics suitable for plant disease control. Mycologia 45: 325–334.

 

Thomson S.V., Schroth M.N., Moller W.J., Reil W.O. 1976. Efficacy of bactericides and saprophytic bacteria in reducing colonization and infection of pear flowers by Erwinia amylovora. Phytopathology 66: 1457–1459.

 

Ülke G., Çinar O. 1999. Biological control studies of fire blight caused by Erwinia amylovora (Burr.) Winslow et al. Acta Horticulturae 489: 611–614. DOI: 10.17660/ActaHortic.1999.489.106.

 

van der Zwet T. 1993. Manipulation on epiphytic microbial community to promote biological control of Erwinia amylovora on pear and apple. Acta Horticulturae 338: 351–352. DOI: 10.17660/ActaHortic.1993.338.56.

 

Vanneste J.L. 2011. Biological control agents of fire blight: successes and challenges. Acta Horticulturae 896: 409–416. DOI: 10.17660/ActaHortic.2011.896.58.

 

Vanneste J.L., Cornish D.A., Yu J., Voyle M.D. 2002. P10C: A new biological control agent for control of the fire blight which can be sprayed or distributed using honey bees. Acta Horticulturae 590: 231–235. DOI: 10.17660/ActaHortic.2002.590.33.

 

Wilson M., Epton H.A.S., Sigee D.C. 1990. Biological control of fire blight of hawthorn (Crataegus monogyna) with Erwinia herbicola under protected conditions. Plant Pathology 39 (2): 301–308. DOI: 10.1111/j.1365-3059.1990.tb02507.x.

 

Wilson M., Epton H.A.S., Sigee D.C. 1992. Biological control of fire blight of hawthorn (Crataegus monogyna) with fluorescent Pseudomonas spp. under protected conditions. Journal of Phytopathology 136 (1): 16–26. DOI: 10.1111/j.1439-0434.1992.tb01277.x.

 

Zeller W., Laux P. 2006. Biocontrol of fire blight with the bacterial antagonist Rhanella aquatilis Ra39 in combination with aromatic compounds. Acta Horticulturae 704: 341–344. DOI: 10.17660/ActaHortic.2006.704.50.

 

Zeller W., Massfeller D., Krebs E. 1984. Further experiments to control fire blight in the Federal Republic of Germany. Acta Horticulturae 151: 165–172. DOI: 10.17660/ActaHortic.1984.151.20.

 

Zeller W., Wolf B. 1996. Studies on biological control of fire blight. Acta Horticulturae 411: 341–346. DOI: 10.17660/ActaHortic.1996.411.69.

Progress in Plant Protection (2018) 58: 68-75
Data pierwszej publikacji on-line: 2018-03-27 14:46:53
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2018-009
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy