Progress in Plant Protection

Comparison of ground beetle (Coleoptera, Carabidae) assemblages in tillage and no-tillage cultivation of cereals crop
Porównanie zgrupowań biegaczowatych (Coleoptera, Carabidae) w orkowej i bezorkowej uprawie zbóż

Agnieszka Kosewska, e-mail: a.kosewska@uwm.edu.pl

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej, Prawocheńskiego 17, 10-720 Olsztyn, Polska
Streszczenie

The objective of the research was to compare the species composition and structures of ground beetle assemblages in tillage and no-tillage cultivation of cereals crop. We also tried to determine the life parameters of Carabidae, which illustrate the best an impact of using deep plowing on beneficial entomofauna. The observations were carried out in north-eastern Poland, near Olsztyn in 2011–2012. The fields of triticale and wheat cultivated in the traditional system as well as fields of triticale and barley cultivated in the no-tillage cultivation system were selected for the research. Based on the collected results it was concluded that plowing might have an impact on reducing the number of Carabidae species. Simplifying the growing system and using no-tillage cultivation increases the number of medium zoophages and hemizoophages on cultivated fields.

 

Badania miały na celu porównanie składu gatunkowego i struktur zgrupowań biegaczowatych w zbożach uprawianych systemem orkowym i bezorkowym. Próbowano również określić parametry życiowe Carabidae, które najlepiej opisują oddziaływanie stosowania orki głębokiej na entomofaunę pożyteczną. Obserwacje prowadzono w Polsce północno-wschodniej, w okolicach Olsztyna, w latach 2011–2012. Do badań wybrano pola pszenżyta i pszenicy uprawiane w tradycyjnym systemie orkowym oraz pola pszenżyta i jęczmienia uprawiane w systemie bezorkowym. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że stosowanie orki może mieć wpływ na zmniejszenie liczby gatunków Carabidae. Uproszczenia w postaci uprawy bezorkowej przyczyniają się do zwiększenia liczebności średnich zoofagów i hemizoofagów na polach uprawnych.

Słowa kluczowe
carabid beetles; assemblages; soil tillage; ploughing; biegaczowate; zgrupowania; uprawa gleby; orka
Referencje

Aleksandrowicz O.P. 2004. Biegaczowate (Carabidae). s. 28–42. W: „Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków” (W. Bogdanowicz, E. Chudzicka, I. Pilipiuk, E. Skibińska, red.). Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa, I, 509 ss.

 

Aleksandrowicz O., Pakuła B., Mazur J. 2008. Biegaczowate (Coleoptera: Carabidae) w uprawie pszenicy w okolicy Lęborka. [Carabid beetles (Coleoptera: Carabidae) in the wheat field near Lębork]. Słupskie Prace Biologiczne 5: 15–25.

 

Andersen A. 2003. Long-term experiments with reduced tillage in spring cereals. II. Effects on pest and beneficial insects. Crop Protection 22 (1): 147–152. DOI: 10.1016/S0261-2194(02)00133-3.

 

Baguette M., Hance T. 1997. Carabid beetles and agricultural practices: influence of soil ploughing. Biological Agriculture and Horticulture 15 (1–4): 185–190. DOI: 10.1080/01448765.1997.9755193.

 

Barney R.J., Pass B.C. 1986. Ground beetle (Coleoptera: Carabidae) populations in Kentucky alfalfa and influence of tillage. Journal of Economic Entomology 79 (2): 511–517. DOI: 10.1093/jee/79.2.511.

 

Bréavult T., Bikay S., Maldès J.M., Naudin K. 2007. Impact of a no-till with mulch soil management stategy on soil macrofauna communities in a cotton cropping system. Soil and Tillage Research 97 (2): 140–149. DOI: 10.1016/j.still.2007.09.006.

 

Cárcamo H.A., Niemalä J., Spence J.R. 1995. Farming and ground beetles: effects of agronomic practice on populations and community structure. The Canadian Entomologist 127 (1): 123–140. DOI: 10.4039/Ent127123-1.

 

Eyre M.D., Luff M.L., Leifert C. 2013. Crop, field boundary, productivity and disturbance influences on ground beetles (Coleoptera, Carabidae) in the agroecosystem. Agriculture, Ecosystems and Environment 165: 60–67. DOI: 10.1016/j.agee.2012.12.009.

 

Gailis J., Turka I. 2014. The diversity and structure of ground beetles (Coleoptera: Carabidae) assemblages in differently managed winter wheat fields. Baltic Journal of Coleopterology 14 (1): 33–46.

 

Gailis J., Turka I., Ausmane M. 2017a. Soil tillage and crop rotation differently affect biodiversity and species assemblage of ground beetles inhabiting winter wheat fields. Agronomy Research 15 (1): 94–111.

 

Gailis J., Turka I., Ausmane M. 2017b. The most frequent ground beetles (Coleoptera: Carabidae) are differently affected by main soil treatment and crop rotation in winter fields. Acta Biologica Universitatis Daugavpiliensis 17 (1): 29–52.

 

Hatten T.D., Bosque-Pérez N.A., Labonte J.R., Guy S.O., Eigenbrode S.D. 2007. Effects of tillage on the activity density and biological diversity of carabid beetles in spring and winter crops. Environmental Entomology 36 (2): 356–368. DOI: 10.1093/ee/36.2.356.

 

Hole D.G., Perkins A.J., Wilson J.D., Alexander I.H., Grice P.V., Evans A.D. 2005. Does organic farming benefit biodiversity? Biological Conservation 122 (1): 113–130. DOI: 10.1016/j.biocon.2004.07.018.

 

Holland J.M. 2004. The environmental consequences of adopting conservation tillage in Europe: reviewing the evidence. Agriculture, Ecosystems and Environment 103: 1–25. DOI: 10.1016/j.agee.2003.12.018.

 

Holland J.M., Luff M.L. 2000. The effects of agricultural practices on Carabidae in temperate agroecosystems. Integrated Pest Management Reviews 5 (2): 109–129. DOI: 10.1023/A:1009619309424.

 

Holland J.M., Reynolds C.J.M. 2003. The impact of soil cultivation on arthropod (Coleoptera and Araneae) emergence on arable land. Pedobiologia 47 (2): 181–191. DOI: 10.1078/0031-4056-00181.

 

Hůrka K. 1996. Carabidae of the Czech and Slovak Republics. Kabournek – Zlin, 565 pp.

 

Irmler U. 2003. The spatial and temporal pattern of Carabid beetles on arable fields in northern Germany (Schleswig-Holstein) and their value as ecological indicators. Agriculture, Ecosystems and Environment 98 (1–3): 141–151. DOI: 10.1016/S0167-8809(03)00076-8.

 

Kędzior R., Szwalec A., Mundała P., Skalski T. 2017. Zgrupowania biegaczowatych w rekultywowanych i regenerujących się spontanicznie ekosystemach leśnych na obszarach postindustrialnych. [Ground beetle assemblages in recultivated and spontaneously regeneratem forest ecosystems on post-industrial areas]. Sylwan 161 (6): 512–518.

 

Kosewska A. 2016. Conventional and non-inversion tillage systems as a factor causing changes in ground beetles (Col. Carabidae) assemblages in oilseed rape (Brassica napus) fields. Periodicum Biologorum 118 (3): 231–239. DOI: 10.18054/pb.2016.118.3.4074.

 

Kosewska A., Nietupski M., Ciepielewska D., Słomka W. 2009. Czynniki wpływające na struktury zgrupowań naziemnych biegaczowatych (Col., Carabidae) w wybranych uprawach zbóż. [Factors influencing structures of assemblages of epigeic carabids (Col., Carabidae) populating some cereal plantations]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 49 (3): 1035–1046.

 

Kosewska A., Nietupski M., Nijak K., Skalski T. 2016. Effect of plant protection on assemblages of ground beetles (Coleoptera, Carabidae) in pea (Pisum L.) and lupine (Lupinus L.) crops. Periodicum Biologorum 118 (3): 213–222. DOI: 10.18054/pb.2016.118.3.3911.

 

Kosewska A., Skalski T., Nietupski M. 2014. Effect of conventional and non-inversion tillage systems on the abundance and some life history traits of carabid beetles (Coleoptera: Carabidae) in winter triticale fields. European Journal of Entomology 111 (5): 669–676. DOI: 10.14411/eje.2014.078.

 

Kotze D.J., Brandmayr P., Casale A., Dauffy-Richard E., Dekoninck W., Koivula M.J., Lövei G.L., Mossakowski D., Noordijk J., Paarmann W., Pizzolotto R., Saska P., Schwerk A., Serrano J., Szyszko J., Taboada A., Turin H., Venn S., Vermeulen R., Zetto T. 2011. Forty years of carabid beetle research in Europe – from taxonomy, biology, ecology and population studies to bioindication, habitat assessment and conservation. ZooKeys 100: 55–148. DOI: 10.3897/zookeys.100.1523.

 

Kromp B. 1999. Carabid beetles in sustainable agriculture: a review on pest control efficacy, cultivation impacts and enhancement. Agriculture, Ecosystems and Environment 74 (1–3): 187–228. DOI: 10.1016/S0167-8809(99)00037-7.

 

Larsson S.G. 1939. Entwicklungstypen und Entwicklungszeiten der dän Carabiden. Entomologic Meddelels 20: 270–560.

 

Lys J.A., Nentwig W. 1991. Surface activity of carabids beetles inhabiting cereal fields. Seasonal phenology and the influence of farming operations on five abundant species. Pedobiologia 35 (3): 129–138.

 

Nietupski M., Kosewska A., Markuszewski B., Sądej W. 2015. Soil management system in hazelnut groves (Corylus sp.) versus the presence of ground beetles (Coleoptera: Carabidae). Journal of Plant Protection Research 55 (1): 26–34. DOI: 10.1515/jppr-2015-0004.

 

Purvis G., Fadl A. 2002. The influence of cropping rotations and soil cultivation practice on the population ecology of carabids (Coleoptera: Carabidae) in arable land. Pedobiologia 46 (5): 452–474. DOI: 10.1078/0031-4056-00152.

 

Rainio J., Niemelä J. 2003. Ground beetles (Coleoptera: Carabidae) as bioindicators. Biodiversity and Conservation 12 (3): 487–506. DOI: 10.1023/A:1022412617568.

 

Schwerk A., Dymitryszyn I. 2017. Mowing intensity influences degree of changes in carabid beetle assemblages. Applied Ecology and Environmental Research 15 (4): 427–440. DOI: 10.15666/aeer/1504_427440.

 

Skłodowski J.J. 2014. Effects of top-soil preparation and broad-leaved tree mixture on carabid beetles in afforested fallow plots. Restoration Ecology 22 (1): 13–21. DOI: 10.1111/rec.12034.

 

Sunderland K.D. 2002. Invertebrate pest control by carabids. p. 165–214. In: “The Agroecology of Carabid Beetles” (J.M. Holland, ed.). Intercept, Andover, Hampshire, UK, 356 pp. ISBN 1-898298-76-9.

 

Tamutis V., Monsevičius V., Pekarskas J. 2004. Ground and rove beetles (Coleoptera: Carabidae, Staphylinidae) in ecological and conventional winter wheat fields. Baltic Journal of Coleopterology 4 (1): 31–40.

 

Thiele H.U. 1977. Carabid Beetles in their Environments. A Study on Habitat Selection by Adaptation in Physiology and Behavior. Zoophysiology and Ecology 10. Springer-Verlag, Berlin, 369 pp.

 

Twardowski J. 2010. Wpływ uproszczeń w uprawie roli pod pszenicę ozimą na zgrupowania stawonogów epigeicznych i glebowych. Monografia. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 141 ss.

 

Twardowski J.P., Pastuszko K. 2008. Siedliska brzeżne w agrocenozie pszenicy ozimej jako rezerwuary pożytecznych biegaczowatych (Col., Carabidae). [Field margins in winter wheat agrocenosis as reservoirs of beneficial ground beetles (Col., Carabidae)]. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 53 (4): 123–127.

Progress in Plant Protection (2018) 58: 40-48
Data pierwszej publikacji on-line: 2018-03-19 12:22:48
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2018-005
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy