Progress in Plant Protection

Integrated pest management of crucifer crops against clubroot (Plasmodiophora brassicae) on crucifers crops cultivation

Integrowana ochrona roślin kapustowatych przed kiłą (Plasmodiophora brassicae)

Józef Robak, e-mail: jozef.robak@inhort.pl

Instytut Ogrodnictwa Zakład Ochrony Roślin Warzywnych Pracownia Fitopatologii , Konstytucji 3 Maja 1/3 , 96-100 Skierniewice , Polska

Anna Czubatka, e-mail: anna.czubatka@inhort.pl

Instytut Ogrodnictwa Zakład Ochrony Roślin Warzywnych Pracownia Fitopatologii , Konstytucji 3 Maja 1/3 , 96-100 Skierniewice , Polska

Agnieszka Czajka, e-mail: agnieszka.czajka@inhort.pl

Instytut Ogrodnictwa Zakład Ochrony Roślin Warzywnych Pracownia Fitopatologii , Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice , Polska
Streszczenie

On soils heavy contaminated with Plasmodiophora brassicae growing any susceptible crop of brassicae is impossible even using fumigation method involving the use of calcium cyanamide or dazomet. The satisfactory results suggested that resistant crucifers might effectively reduce numbers of resting spores of P. brassicae in soils. The total lack of disease symptoms was achieved when used disinfection with calcium cyanamide (Perlka 1000 kg/ha) and sowing resistant winter oilseed cultivar Mendel F1 and Alister F1.

 

 

Uprawa podatnych roślin kapustowatych na glebach silnie zasiedlonych przez Plasmodiophora brassicae z zastosowaniem cyjanamidu wapniowego jako środka dezynfekcyjnego nie daje skutecznej ochrony przed chorobą. Z przeprowadzonych badań wynika, że uprawa odpornych roślin kapustowatych na zakażonej glebie znacznie obniża stopień zasiedlenia jej przez P. brassicae. Najwyższy stopień obniżenia stopnia zasiedlenia P. brassicae uzyskano po uprawie odpornych odmian rzepaku ozimego Mendel F1 i Alister F1. Efekt biofumigacji z zastosowaniem odpornych roślin chwytnych był zbliżony do fumigacji chemicznej z zastosowaniem cyjanamidu wapniowego w postaci nawozu azotowo-wapniowego (Perlka 1000 kg/ha).

 

Słowa kluczowe
Plasmodiophora brassicae; catch crops; calcium cyanamide; integrated pest management; rośliny chwytne; cyjanamid wapnia; integrowane zwalczanie
Progress in Plant Protection (2014) 54: 19-24
Data pierwszej publikacji on-line: 2014-03-11 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2014-004
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy