Progress in Plant Protection

Woolly aphids (Pemphigidae) on ornamental plants in container production

Mszyce z rodziny bawełnicowatych (Pemphigidae) w pojemnikowej uprawie roślin ozdobnych

Gabriel Łabanowski, e-mail: Gabriel.Labanowski@inhort.pl

Instytut Ogrodnictwa, Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice , Polska

Grażyna Soika

Instytut Ogrodnictwa, Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice , Polska

Edyta Kowalska

Instytut Ogrodnictwa, Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice , Polska
Streszczenie

The following species of woolly aphids appeared in containers with coniferous shrubs: Gootiella tremulae on yews (Juniperus chinensisJ. horizontalisJ. × media and J. squamata), Prociphilus (Stagonapini on pines (Pinus sylvestris and P. mugo) and Pachypappa vesicalis on Norway spruce (Picea abies). In container production of perennial plants, Colopha compressa was feeding on roots of sedges (Carex buchananii and C. morowii) and Thecabius (Parathecabiuslysimachiae on roots of golden creeping jenny (Lysimachia nummularia). In containers with deciduous shrubs such as Thunberg's barberry (Berberis thunbergii), smooth hydrangea (Hydrangea arborescens), weigela (Weigela florida), shrubby cinquefoil (Potentilla fruticosa), Japanese spiraea (Spiraea japonica) and Grefsheim spiraea (Spiraea × cinerea), the lettuce root aphid (Pemphigus bursarius) was found. However, this aphid was not inhibiting roots of deciduous shrubs, but was feeding on roots of common dandelion (Taraxum officinale) – common weed in container production. 

 

W uprawie pojemnikowej krzewów iglastych występują: na jałowcach (Juniperus chinensis, J. horizontalis, J. × media i J. squamata) bawełnica osikowo‐jałowcowa (Gootiella tremulae), na sosnach (Pinus sylvestris i P. mugo) bawełnica głogowo‐sosnowa [Prociphilus (Stagona) pini], na świerkach (Picea abies) bawełnica topolowo‐świerkowa (Pachypappa vesicalis). W pojemnikowej uprawie bylin, na korzeniach turzyc (Carex buchananii i C. morowii) żeruje bawełnica wiązowo‐turzycowa (Colopha compressa), a na korzeniach tojeści rozesłanej (Lysimachia nummularia) odmiana Aurea bawełnica topolowo‐tojeściowa [Thecabius (Parathecabius) lysimachiae]. W pojemnikach z krzewami liściastymi: berberys Thunberga (Berberis thunbergii), hortensja krzewiasta (Hydrangea arborescens), krzewuszka cudowna (Weigela florida), pięciornik krzewiasty (Potentilla fruticosa), tawuła japońska (Spiraea japonica) i tawuła szara (Spiraea × cinerea) stwierdzono bawełnicę topolowo‐sałatową – Pemphigus bursarius. Mszyca ta zasiedlała nie korzenie krzewów liściastych, lecz korzenie chwastu – mniszka lekarskiego (Taraxum officinale).

 

 

 

Słowa kluczowe
wooly aphids; ornamental shrubs; containers; nurseries; bawełnice; krzewy ozdobne; pojemniki; szkółki
Progress in Plant Protection (2013) 53: 691-696
Data pierwszej publikacji on-line: 2013-12-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2013-007
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy