Progress in Plant Protection

Occurrence of Fusarium and major mycotoxins in cereal grains harvested in 2011–2012

Występowanie grzybów rodzaju Fusarium oraz głównych mikotoksyn w ziarnie zbóż w latach 2011–2012

Magdalena Twarużek, e-mail: twarmag@ukw.edu.pl

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Instytut Biologii Eksperymentalnej Zakład Fizjologii i Toksykologii , Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz , Polska

Natalia Grajewska-Wanat

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Instytut Biologii Eksperymentalnej Zakład Fizjologii i Toksykologii , Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz , Polska

Anna Błajet-Kosicka

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Instytut Biologii Eksperymentalnej Zakład Fizjologii i Toksykologii , Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz , Polska

Jan Grajewski

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Instytut Biologii Eksperymentalnej Zakład Fizjologii i Toksykologii , Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz , Polska
Streszczenie

Fusarium, due to its toxic properties, has become the fungus with steadily growing significance in Poland as well as worldwide. It is a major agent of fusariosis of cereal ears, the disease responsible for great economic loses, most commonly occuring in wheat, yet also dangerous for rye and barley. Fusarium contamination of cereal does not only lead to harvest decrease and quality drop but more importantly, as a result of its ability to produce secondary metabolites – mycotoxins, to toxicity of cereal produce. In the analysed samples of wheat, triticale, rye and barley grains harvested in 2011–2012, high levels of Fusarium contamination were detected. However, the products harvested in 2011 showed much higher average contamination with the general number of moulds as well as those of the Fusarium genera. Mycotoxicological analysis revealed that wheat and barley contained the highest amount of mycotoxins, respectively. 

 

W ostatnich latach w Polsce, podobnie jak i na świecie, coraz większego znaczenia nabierają grzyby rodzaju Fusarium. Pod względem ekonomicznym, najgroźniejszą i najważniejszą chorobą powodowaną przez grzyby rodzaju Fusarium jest fuzarioza kłosów. Najczęściej występuje na pszenicy, ale jest również zagrożeniem dla pozostałych zbóż ozimych i jarych. Szkodliwość polega nie tylko na zmniejszeniu plonu ziarna i pogorszeniu jakości, ale również na wytwarzaniu przez te grzyby szkodliwych wtórnych metabolitów – mikotoksyn. W przeprowadzonych badaniach ziarna: pszenicy, pszenżyta, żyta i jęczmienia, przeprowadzonych w latach 2011 i 2012, wykryto wysoki poziom skażenia grzybami rodzaju Fusarium. Surowce zbożowe z 2011 roku charakteryzowały się znacznie wyższym średnim skażeniem ogólnej liczby grzybami rodzaju Fusarium. Analiza mikotoksykologiczna wykazała, że szczególnie w pszenicy, a następnie w jęczmieniu, występował wyższy udział mikotoksyn.


 

 

Słowa kluczowe
Fusarium; mycotoxins; cereal; mikotoksyny; zboża
Progress in Plant Protection (2013) 53: 801-806
Data pierwszej publikacji on-line: 2013-12-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2013-028
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy