Progress in Plant Protection

Recenzja książek
Korbas M., Mrówczyński M. (red.). 2011. Metodyka integrowanej ochrony pszenżyta ozimego i jarego Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań, 190 ss.
ISBN 978-83-89867-68-1
Piszczek J., Mrówczyński M. (red.). 2012. Metodyka integrowanej ochrony buraka cukrowego i pastewnego dla doradców Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań, 124 ss.
ISBN 978-83-89867-84-1
Krawczyk R., Mrówczyński M. (red.). 2012. Metodyka integrowanej ochrony łubinu wąskolistnego, żółtego i białego dla doradców Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań, 190 ss.
ISBN 978-83-8986-86-5
Strażyński P., Mrówczyński M. (red.). 2012. Metodyka integrowanej ochrony wyki siewnej i wyki kosmatej dla doradców Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań, 52 ss.
ISBN 978-83-89867-69-8
Korbas M., Mrówczyński M. (red.). 2011. Metodyka integrowanej ochrony pszenżyta ozimego i jarego dla producentów Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań, 58 ss.
ISBN 978-83-89867-76-6
Piszczek J., Mrówczyński M. (red.). 2012. Metodyka integrowanej ochrony buraka cukrowego i pastewnego dla producentów Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań, 54 ss.
ISBN 978-83-89867-79-7
Korbas M., Mrówczyński M. (red.). 2012. Metodyka integrowanej ochrony jęczmienia ozimego i jarego dla producentów Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań, 70 ss.
ISBN 978-83-89867-78-0
Krawczyk R., Mrówczyński M. (red.). 2012. Metodyka integrowanej ochrony łubinu wąskolistnego, żółtego i białego dla producentów Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań, 62 ss.
ISBN 978-83-8986-82-7
Horoszkiewicz-Janka J., Mrówczyński M. (red.). 2012. Metodyka integrowanej ochrony lucerny siewnej dla producentów i doradców Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań, 48 ss.
ISBN 978-83-89867-81-0
Strażyński P., Mrówczyński M. (red.). 2012. Metodyka integrowanej ochrony wyki siewnej i wyki kosmatej dla producentów Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań, 28 ss.
ISBN 978-83-89867-72-8
Jajor E., Mrówczyński M. (red.). 2012. Metodyka integrowanej ochrony słonecznika dla producentów Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań, 42 ss.
ISBN 978-83-89867-74-2
Filoda G., Mrówczyński M. (red.). 2012. Metodyka integrowanej ochrony soi dla producentów Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań, 30 ss.
ISBN 978-83-89867-73-5

Danuta Wolna, e-mail: d.wolna@iorpib.poznan.pl,

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Stefan Wolny, e-mail: s.wolny@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska
Streszczenie

W roku 2012, w ramach zadania 1.1: „Aktualizacja i opracowanie metodyk integrowanej ochrony roślin”, wchodzącego w zakres strategicznego Programu Wieloletniego Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu (2011–2015): „Ochrona Roślin Uprawnych z Uwzględnieniem Bezpieczeństwa Żywności oraz Ograniczenia Strat w Plonach i Zagrożeń dla Zdrowia Ludzi, Zwierząt Domowych i Środowiska” Działanie 1. „Integrowana Ochrona Roślin oraz Ograniczanie Zagrożeń Związanych ze Stosowaniem Środków Ochrony Roślin dla Ludzi, Zwierząt i Środowiska”, Instytut Ochrony Roślin – PIB wychodząc naprzeciw tym nowym wyzwaniom, wydał następujące metodyki integrowanej ochrony. Zgodnie ze znaczeniem słowa „metodyka”, zaprezentowane „Metodyki integrowanej ochrony” zawierają pełny zestaw informacji ogólnych, stanowiących podstawy racjonalnego zintegrowania metod ochrony z elementami produkcji oraz szczegółową wiedzę praktyczną o integrowanej ochronie: pszenżyta ozimego i jarego, buraka cukrowego i pastewnego, łubinu wąskolistnego, żółtego i białego, wyki siewnej i kosmatej, jęczmienia ozimego i jarego, lucerny siewnej, słonecznika i soi.

Słowa kluczowe
integrowana ochrona; metodyka
Progress in Plant Protection (2013) 53: 886-888
Data pierwszej publikacji on-line: 2013-12-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2013-039
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy