Progress in Plant Protection

Wpływ ilości wody użytej do nawodnienia okrywy na rozwój chorób bakteryjnych pieczarki
The effect of amount of water used to irrigate casing soil on the development of bacterial diseases of the white button mushrooms

Joanna Szumigaj-Tarnowska, e-mail: joanna.tarnowska@inhort.pl

Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy, Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, Polska

Zbigniew Uliński, e-mail: zbigniew.ulinski@inhort.pl

Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy, Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, Polska
Streszczenie

Najczęściej pojawiającymi się chorobami bakteryjnymi pieczarki są plamistość brunatna wywoływana przez Pseudomonas tolaasii i plamistość imbirowa wywoływana przez Pseudomonas ‘gingeri’. Ochrona przed infekcjami bakteryjnymi polega między innymi na zapewnieniu odpowiedniego mikroklimatu w hali uprawowej. Celem badań była ocena nasilenia objawów plamistości bakteryjnych w zależności od ilości wody podlewającej uprawę. Uprawę zainfekowano zawiesiną komórek bakterii w ilości warunkującej uzyskanie około 2,6 × 107 oraz 2,6 × 108 komórek na m2 okrywy. Uprawę podlewano wodą w ustalonej ilości, tj. 7, 10 i 14 litrów na m2 przed pierwszym rzutem oraz 6, 8 i 10 litrów przed drugim rzutem. Ilość wody podlewającej miała istotny wpływ na nasilenie plamistości imbirowej powodowanej przez P. ‘gingeri’, zwłaszcza w pierwszym rzucie owocników. Plon owocników porażonych był istotnie wyższy w uprawie podlewanej największą ilością wody niż w pozostałych wariantach doświadczenia. W przypadku P. tolaasii obserwowano jedynie zwiększoną nieistotnie statystycznie ilość grzybów porażonych w uprawie, gdzie zastosowano najwyższą ilość wody podlewającej. Wyznaczona zależność nasilenia objawów chorobowych od ilości wody użytej do nawodnienia okrywy była wysoko lub umiarkowanie skorelowana ze sobą. Wykazano, że odpowiednio przeprowadzony zabieg podlewania wpływa na ograniczanie rozwoju plamistości bakteryjnych na owocnikach pieczarki.

 

The most common bacterial diseases of mushrooms are the brown blotch caused by Pseudomonas tolaasii and the ginger blotch caused by Pseudomonas ‘gingeri’. Protection against bacterial infections consists in ensuring an appropriate microclimate in the cultivation rooms. The aim of the study was to assess the severity of bacterial blotch symptoms depending on the amount of irrigating water of mushroom cultivation. The crop was infected with a suspension of bacterial cells as equivalent to the application of 2.6 × 107 and 2.6 × 108 cells per 1 m2 of casing surface. The crop was watered in a fixed amount, i.e. 7, 10 and 14 litres per m2 of casing before the first flush and 6, 8 and 10 litres before the second flush. It was found that the amount of water had a significant impact on the severity of ginger blotch, especially in the first flush. The yield of infected mushrooms was significantly higher in the cultivation watered with the highest amount of water than in the other variants of the experiment. In the case of P. tolaasii statistically insignificant amount of infected mushrooms was observed in the cultivation with the highest amount of irrigating water. The severity of disease symptoms and the amount of water used to irrigate casing soil were highly or moderately correlated with each. It has been shown that a properly conducted watering treatment reduces the development of bacterial blotches on mushrooms.

Słowa kluczowe
Agaricus bisporus; choroby bakteryjne; pieczarka; warunki uprawy; zwalczanie chorób; bacterial blotch; button mushroom; crop conditions; control diseases
Referencje

Beveridge T. 2001. Use of the Gram stain in microbiology. Biotechnic & Histochemistry 76 (3): 111–118. DOI: 10.1080/bih.76.3.111.118

 

Buchanan R.E., Gibbons N.E. 1974. Bergey’s Manual of Determinative Bacteriology. 8th ed. Williams and Wilkins, Baltimore, USA, 1246 ss.

 

Fletcher J.T., Gaze R.H. 2008. Mushroom Pest and Disease Control: A Colour Handbook. Manson Publishing LTD, London, UK, 192 ss. DOI: 10.1201/b15139

 

Geels F.P., Hesen L.P.W., Griensven van L.J.D. 1994. Brown discolouration of mushrooms caused by Pseudomonas agarici. Journal of Phytopathology 140 (3): 249–259. DOI: 10.1111/j.1439-0434.1994.tb04814.x

 

Geijn van de J. 1981. Bacterial diseases in practice. Mushroom Journal 102: 197–199.

 

Gill W.M. 1995. Bacterial diseases of Agaricus mushrooms. Reports of the Tottori Mycological Institute 33: 34–55.

 

Hugh R., Leifson E. 1953. The taxonomic significance of fermentative versus oxidative metabolism of carbohydrates by various gram negative bacteria. Journal of Bacteriology 66 (1): 24–26. DOI: 10.1128/jb.66.1.24-26.1953

 

King E.O., Ward K., Raney D.E. 1954. Two simple media for the demonstration of pyocyanin and fluorescein. Journal of Laboratory and Clinical Medicine 44 (2): 301–307.

 

Lelliott R.A., Billing E., Hayward A.C. 1966. A determinative scheme for the fluorescent plant pathogenic pseudomonads. Journal of Applied Bacteriology 29 (3): 470–489. DOI: 10.1111/j.1365-2672.1966.tb03499.x

 

Navarro M.J., Gea F.J., Gonzalez A.J. 2018. Identification, incidence and control of bacterial blotch disease in mushroom crops by management of environmental conditions. Scientia Horticulturae 229: 10–18. DOI: 10.1016/j.scienta.2017.10.023

 

Olivier J.M., Mamoun M., Munsch P. 1997. Standardization of the a method to assess mushroom blotch resistance in cultivated and wild Agaricus bisporus strains. Canadian Journal of Plant Pathology 19 (1): 36–42. DOI: 10.1080/07060669709500569

 

Osdaghi E., Martins S.J., Ramos-Sepulveda L., Viera F.R., Pecchia J.A., Beyer D.M., Bell T.H., Yang Y., Hockett K.L., Bull C.T. 2019. 100 Years since Tolaas: bacterial blotch of mushrooms in the 21st century. Plant Disease 103 (11): 2714–2732. DOI: 10.1094/PDIS-03-19-0589-FE

 

Paine S.G. 1919. Studies in bacteriosis. II. A brown blotch disease of cultivated mushrooms. Annals of Applied Biology 5 (3–4): 206–219. DOI: 10.1111/j.1744-7348.1919.tb05291.x

 

Preece T.F., Wong W.C. 1982. Quantitative and scanning electron microscope observations on the attachment of Pseudomonas tolaasii and other bacteria to the surface of Agaricus bisporus. Physiological Plant Pathology 21 (2): 251–257. DOI: 10.1016/0048-4059(82)90043-1

 

Royse D.J., Wuest P.J. 1980. Mushroom brown blotch: effects of chlorinated water on disease intensity and bacterial populations in casing soil and on pilei. Phytopathology 70 (9): 902–905.

 

Soler-Rivas C., Arpin N., Oliver J.-M., Wichers H.J. 1997. Activation of tyrosinase in Agaricus bisporus strains following infection by Pseudomonas tolaasii or treatments with a tolaasin-containing preparation. Mycological Research 101 (3): 375–382. DOI: 10.1017/S0953756296002729

 

Soler-Rivas C., Arpin N., Oliver J.-M., Wichers H.J. 1999. Biochemical and physiological aspects of brown blotch disease of Agaricus bisporus. FEMS Microbiology Review 23 (5): 591–614. DOI: 10.1111/j.1574-6976.1999.tb00415.x

 

Szumigaj-Tarnowska J., Oskiera M., Szymański J. 2010. Pseudomonas gingeri - sprawca plamistości bakteryjnej pieczarki. [Pseudomonas gingeri - the causative agent of bacterial blotch of mushrooms]. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 554: 239–244.

 

Tolaas A.G. 1915. A bacterial disease of cultivated mushrooms. Phytopathology 5: 51–54.

 

Wong W.C., Fletcher J.T., Unsworth B.A., Preece T.F. 1982. A note on ginger blotch, a new bacterial disease of the cultivated mushroom, Agaricus bisporus. Journal of Applied Bacteriology 52 (1): 43–48. DOI: 10.1111/j.1365-2672.1982.tb04371.x

 

Wong W.C., Preece T.F. 1980. Pseudomonas tolaasii in mushroom crops: a note on primary and secondary sources of the bacterium on a commercial farm in England. Journal of Applied Bacteriology 49 (2): 305–314. DOI: 10.1111/j.1365-2672.1980.tb05129.x

 

Wong W.C., Preece T.F. 1982. Pseudomonas tolaasii in cultivated mushroom (Agaricus bisporus) crops: numbers of the bacterium and symptom development on mushrooms grown in various environments after artificial inoculation. Journal of Applied Bacteriology 53 (1): 87–96. DOI: 10.1111/j.1365-2672.1982.tb04737.x

Progress in Plant Protection (2022) 62: 167-173
Data pierwszej publikacji on-line: 2022-07-15 15:00:52
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2022-019
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy