Progress in Plant Protection

Zieleń miejska Gdyni jako środowisko występowania parazytoidów z podrodziny Pimplinae (Hymenoptera, Ichneumonidae)
Urban greenery of Gdynia as a habitat for parasitoids of the subfamily Pimplinae (Hymenoptera, Ichneumonidae)

Hanna Piekarska-Boniecka, e-mail: hanna.boniecka@up.poznan.pl

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Dąbrowskiego 159, 60-594 Poznań, Polska

Jan Kowalczyk, e-mail: gosia2707@wp.pl

Matejki 13/45, 81-407 Gdynia, Polska
Streszczenie

Zieleń miejska charakteryzuje się dużym zagęszczeniem i różnorodnością gatunkową rosnących tam roślin. W związku z tym jest środowiskiem występowania różnych grup owadów, m.in. szkodników i entomofagów. Celem badań było ustalenie składu gatunkowego i liczebności parazytoidów z podrodziny Pimplinae zasiedlających tereny zieleni miejskiej. Badania prowadzono w latach 2009–2016 w Gdyni. Zastosowano metodę czerpakowania i zbierania martwych owadów z plaży. Zgromadzono 442 osobniki należące do 45 gatunków Pimplinae. Stanowiły one 66,18% gatunków wykazach z tego środowiska i 32,61% gatunków stwierdzonych w Polsce. Dominowały następujące gatunki: Tromatobia lineatoria (14,26%), Scambus inanis (10,41%), Zaglyptus varipes (7,92%), Tromatobia ovivora (7,70%), Acropimpla pictipes (6,57%), Scambus calobatus (5,43%) i Gregopimpla inquisitor (5,21%). Wśród parazytoidów wyróżniono trzy grupy troficzne, do których należały parazytoidy fitofagów, Arachnida i Aculeata. Najliczniejszymi były parazytoidy fitofagów [34 gatunki (75,55%)].

 

Urban greenery is defined by the high density and species diversity of plants. As such, it is a habitat for various groups of insects, including pests and insectivores. This study aims to determine the species composition and abundance of parasitoids of the subfamily Pimplinae in urban green spaces. The study was conducted between 2009 and 2016 in Gdynia. Sweep-net sampling and collecting dead insects from the beach were used. A total of 442 specimens belonging to 45 species of Pimplinae were collected. They represented 66.18% of the species listed in this habitat and 32.61% of the species found in Poland. The dominant species included Tromatobia lineatoria (14.26%), Scambus inanis (10.41%), Zaglyptus varipes (7.92%), Tromatobia ovivora (7.70%), Acropimpla pictipes (6.57%), Scambus calobatus (5.43%) and Gregopimpla inquisitor (5.21%). Three trophic groups were distinguished among the parasitoids, including parasitoids of phytophagous insects, i.e. Arachnida and Aculeata. Parasitoids of phytophagous insects were the most abundant [34 species (75.55%)].

Słowa kluczowe
Pimplinae; Ichneumonidae; parazytoidy; zieleń miejska; Gdynia; parasitoids; urban greenery
Referencje

Beatley T. 2000. Green Urbanism: Learning From European Cities. Island Press, Washington, California, 491 ss. ISBN 1-55963-682-3.

 

Bogdanowicz W., Chudzicka E., Pilipiuk I., Skibińska E. 2007. Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków. Tom 2. Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa, 505 ss.

 

Gauld I.D., Wahl D.B., Broad G.R. 2002. The suprageneric groups of the Pimplinae (Hymenoptera: Ichneumonidae): a cladistic re‐evaluation and evolutionary biological study. Zoological Journal of the Linnean Society 136 (3): 421–485. DOI: 10.1046/j.1096-3642.2002.00031.x

 

Kasparyan D.R. 1981. Part 3. Wasps. W: Guide to insects of the European part SSSR (G.S. Miedviediev, red.). Leningrad State Publishing House, 688 ss.

 

Lis B., Kowalczyk J.K. 2017. Lądowe pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Gdyni (Pobrzeże Bałtyku). Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica 11: 51–63.

 

Milanowska A., Janicka I. 2016. Bioróżnorodność dachów zielonych na terenach zurbanizowanych. Zieleń Miejska 1 (105): 31–33.

 

Piekarska-Boniecka H. 2004. Pimplinae, Diacritinae i Poemeniinae (Hymenoptera, Ichneumonidae) terenów zieleni miasta Poznania. s. 179–186. W: Fauna miast Europy Środkowej 21. wieku (P. Indykiewicz, T. Barczak, red.). Wydawnictwo LOGO, Bydgoszcz, 584 ss.

 

Piekarska-Boniecka H., Mazur R., Wagner A., Trzciński P. 2015. Selected elements of cultural landscape structure in Wielkopolska region of Poland as habitats for the parasitoid hymenoptera Pimplinae (Hymenoptera, Ichneumonidae). Insect Conservation and Diversity 8 (1): 54–70. DOI: 10.1111/icad.12082

 

Piekarska-Boniecka H., Ratajczak J., Dolańska-Niedbała E. 2009a. Parasitic wasps of the Pimplinae, Poemeniinae and Diacritinae (Hymenoptera, Ichneumonidae) subfamilies at Kórnik Arboretum. [Pasożytnicze błonkówki z podrodzin Pimplinae, Poemeniinae i Diacritinae (Hymenoptera, Ichneumonidae) Arboretum Kórnickiego]. Folia Horticulturae 21 (1): 119–127. DOI: 10.2478/fhort-2013-0131

 

Piekarska-Boniecka H., Trzciński P., Dolańska-Niedbała E. 2009b. Parazytoidy (Hymenoptera, Ichneumonidae) występujące w Ogrodzie Botanicznym UAM w Poznaniu. [Parasitoids (Hymenoptera, Ichneumonidae) occurring in the Botanical Garden of Adam Mickiewicz University in Poznań]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 49 (2): 874–877.

 

Piekarska-Boniecka H., Zyprych-Walczak J., Siatkowski I., Dolańska-Niedbała E., Rzańska-Wieczorek M., Tran Dinh D. 2018. The impact of apple orchard Edge plants on communities of Pimplinae (Hymenoptera, Ichneumonidae). Journal of the Entomological Research Society 20 (2): 43–59.

 

Robinson S.L., Lundholm J.T. 2012. Ecosystem services provided by urban spontaneous vegetation. Urban Ecosystems 15: 545–557. DOI: 10.1007/s11252-012-0225-8

 

Rzańska M., Piekarska-Boniecka H. 2016. Ogród Botaniczny UAM w Poznaniu jako środowisko występowania parazytoidów z podrodzin Pimplinae i Poemeniinae (Hymenoptera, Ichneumonidae). [Adam Mickiewicz University Botanical Garden in Poznań as the environment for parasitoids of the Pimplinae and Poemeniinae subfamilies (Hymenoptera, Ichneumonidae)]. Nauka Przyroda Technologie 10 (1): #3. DOI: 10.17306/J.NPT.2016.1.3

 

Rzańska M., Piekarska-Boniecka H., Trzciński P. 2014. Parazytoidy z podrodziny Pimplinae (Hymenoptera, Ichneumonidae) występujące w kolekcji roślin ozdobnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. s. 127–135. W: Animal, Man, and the City – Interactions and Relationships (P. Indykiewicz, J. Böhner, red.). ArtStudio, Bydgoszcz, 397 ss.

 

Rzańska M., Piekarska-Boniecka H., Trzciński P. 2015. Występowanie parazytoidów z rodziny gąsienicznikowatych (Hymenoptera, Ichneumonidae) w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. [Occurrence of parasitoids of the family Ichneumonidae (Hymenoptera) in the Botanical Garden of the Adam Mickiewicz University in Poznań]. Progress in

Plant Protection 55 (3): 340–345. DOI: 10.14199/ppp-2015-058

 

Sawoniewicz J. 1982. Ichneumonidae (Hymenoptera) of Warsaw and Mazovia. [Ichneumonidae (Hymenoptera) Warszawy i Mazowsza]. Memorabilia Zoologica 36: 5–39.

 

Yu D.S. 2012. Interactive catalogue of world Ichneumonidae. Taxapad. http://www.taxapad.com/

Progress in Plant Protection (2023) 63: 29-34
Data pierwszej publikacji on-line: 2023-01-20 14:19:26
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2023-003
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy