Progress in Plant Protection

SHORT COMMUNICATION
Potwierdzenie występowania Nesidiocoris tenuis (Reuter, 1895) (Hemiptera: Miridae) w Polsce
Confirmation of the occurrence of Nesidiocoris tenuis (Reuter, 1895) (Hemiptera: Miridae) in Poland

Aleksandra Raut, e-mail: aleksandra.raut@up.poznan.pl

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii, Katedra Entomologii i Ochrony Środowiska, Dąbrowskiego 159, 60-594 Poznań, Polska

Beata Borowiak-Sobkowiak, e-mail: beata.borowiak@up.poznan.pl

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii, Katedra Entomologii i Ochrony Środowiska, Dąbrowskiego 159, 60-594 Poznań, Polska
Streszczenie

Od ponad 5 lat w krajach północno-zachodniej Europy obserwuje się rosnące zagrożenie nowym szkodnikiem, który nie ma jeszcze polskiej nazwy, a którego obecność potwierdzono w obiektach produkcyjnych w Polsce w ostatnich 3 latach. Nesidiocoris tenuis jest pluskwiakiem różnoskrzydłym, który nakłuwa roślinę i wysysa sok z floemu. W miejscach żerowania powstają martwice tkanki, doprowadzając do deformacji, brązowych ringów i w konsekwencji do zahamowania wzrostu nakłutych części roślin. Paradoksalnie, w krajach śródziemnomorskich od lat owad ten traktowany jest jako pożyteczny drapieżca i w ramach ochrony biologicznej stosowany do walki ze skośnikiem pomidorowym Tuta absoluta.

 

For over 5 years, in the countries of north-western Europe, there has been a growing threat of a new pest, which does not yet have a Polish name, and whose presence has been confirmed from production facilities in Poland in the last 3 years. Nesidiocoris tenuis is a true bug that pierces the plant and sucks the sap from the phloem. In places of feeding, tissue necrosis occurs, leading to deformations, brown rings and, consequently, inhibition of the growth of punctured plant parts. Paradoxically, in the Mediterranean countries, this insect has been treated as a useful predator for years and, as part of biological protection, used to fight the tomato moth Tuta absoluta.

Słowa kluczowe
Nesidiocoris tenuis; tasznikowate; nowe stwierdzenie; pomidory pod osłonami; Miridae; new records; greenhouse tomatoes
Referencje

Bhatt N.A., Patel M.V. 2018. Tomato bug, Nesidiocoris tenuis (Reuter): A zoophytophagous insect. Journal of Entomology and Zoology Studies 6 (4): 1550–1556. DOI: 10.13140/RG.2.2.22183.19361

 

Chinchilla-Ramírez M., Garzo E., Fereres A., Gavara-Vidal J., ten Broeke C.J.M., van Loon J.J.A., Urbaneja A., Pérez-Hedo M. 2021. Plant feeding by Nesidiocoris tenuis: Quantifying its behavioral and mechanical components. Biological Control 152: 104402. DOI: 10.1016/j.biocontrol.2020.104402

 

Ferguson K.B., Visser S., Dalíková M., Provazníková I., Urbaneja A., Pérez-Hedo M., Marec F., Werren J.H., Zwaan B.J., Pannebakker B.A., Verhulst E.C. 2021. Jekyll or Hyde? The genome (and more) of Nesidiocoris tenuis, a zoophytophagous predatory bug that is both a biological control agent and a pest. Insect Molecular Biology 30 (2): 188–209. DOI: 10.1111/imb.12688

 

Kim J.G., Lee W.H., Yu Y.M., Yasunaga-Aoki C., Jung S.H. 2016. Lifecycle, biology, and descriptions of greenhouse biological control agent, Nesidiocoris tenuis (Reuter, 1895) (Hemiptera: Miridae). Journal of the Faculty of Agriculture, Kyushu University 61 (2): 313–318. DOI: 10.5109/1685887

 

Mouratidis A., Leman A., Poelman E.H., Messelink G. 2022. Dicyphus predatory bugs pre-established on tomato plants reduce Nesidiocoris tenuis population growth. Journal of Pest Science 95 (4): 1659–1670. DOI: 10.1007/s10340-022-01482-8

 

Raman K., Sanjayan K.P. 1984. Histology and histopathology of the feeding lesion by Cyrtopeltis tenuis Reut. (Hemiptera: Miridae) on Lycopersicon esculentum Mill. (Solanaceae). Proceedings Indian Academy of Sciences (Animal Sciences) 93 (6): 543–547.

 

Souto P., Abraços-Duarte G., da Silva E.B., Figueiredo E. 2022. Half friend, half enemy? Comparative phytophagy between two dicyphini species (Hemiptera: Miridae). Insects 13 (2): 175. DOI: 10.3390/insects13020175

Progress in Plant Protection (2023) 63: 97-100
Data pierwszej publikacji on-line: 2023-06-26 11:33:55
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy