Progress in Plant Protection

The results pesticide residues research in crops from the areas of provinces Silesia and Opole
in 2011–2012

Wyniki badań pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych z terenów województw śląskiego i opolskiego w latach 2011–2012

Klaudia Pszczolińska, e-mail: k.pszczolinska@ior.gliwice.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Oddział Sośnicowice Laboratorium Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin , Gliwicka 29, 44‐153 Sośnicowice , Polska

Urszula Rzeszutko

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Oddział Sośnicowice Laboratorium Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin , Gliwicka 29, 44‐153 Sośnicowice, Polska

Izabela Domańska

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Oddział Sośnicowice Laboratorium Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin , Gliwicka 29, 44‐153 Sośnicowice, Polska

Justyna Wlazło

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Oddział Sośnicowice Laboratorium Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin , Gliwicka 29, 44‐153 Sośnicowice, Polska

Joanna Rolnik

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Oddział Sośnicowice Laboratorium Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin , Gliwicka 29, 44‐153 Sośnicowice, Polska
Streszczenie

In the years 2011–2012 in Laboratory of Pesticide Residue Research in Sośnicowice, 226 samples were examined under official control of testing pesticide residues in agricultural crops. The samples for testing were supplied by the Provincial Inspectors Plant Protection and Seed inKatowiceandOpole. Within two years the laboratory received 139 vegetable samples (which is 61% of the tested material), 63 fruit samples (27.9%), 15 mushroom samples (6.6%) and 9 samples of cereals (4%). The analyses of samples detected 18 active substances authorized for use. Exceeding of the maximum residue levels was found in three active substances and three active substances of plant protection products prohibited for use in a given assortment were also found. In all cases, the information notice was sent under the RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed).

 

W latach 2011–2012, w Laboratorium Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin w Sośnicowicach przebadano 226 próbek w ramach urzędowej kontroli badania pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych. Próbki do badań dostarczane były przez Inspektorów Wojewódzkich Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach i Opolu. W przeciągu dwóch lat do laboratorium dostarczono 139 prób warzyw (co stanowi 61% badanego materiału), 63 próby owoców (27,9%), 15 prób grzybów (6,6%) oraz 9 prób zbóż (4%). W wyniku przeprowadzonych analiz w badanych próbkach wykryto 18 substancji czynnych dopuszczonych do stosowania. Przekroczenia najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości stwierdzono w przypadku trzech substancji czynnych oraz wykryto trzy substancje czynne środków ochrony roślin niedozwolonych do stosowania w danym asortymencie. We wszystkich przypadkach wysłano powiadomienia informacyjne w ramach systemu RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed).

 

 

Słowa kluczowe
pesticide residue; fruit; vegetables; arable crops; monitoring; pozostałości środków ochrony roślin; owoce; warzywa; płody rolne; monitoring
Progress in Plant Protection (2013) 53: 582-585
Data pierwszej publikacji on-line: 2013-09-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2013-067
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy