Progress in Plant Protection

Recenzja książki
Hagstrum D.W., Klejdysz T., Subramanyam B., Nawrot J. 2013.
Atlas of Stored – Product Insects and Mites
Atlas owadów i roztoczy – szkodników przechowywanych produktów
AAAC International Inc, St. Paul Minnesota USA, 55121, 589 ss.
ISBN 978‐1‐891127‐75‐5

Jerzy J. Lipa, e-mail: J.J.Lipa@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań , Polska
Streszczenie

Bezdyskusyjnie jest to najlepsze w literaturze światowej monograficzne opracowanie dużej liczby gatunków owadów i roztoczy uszkadzających magazynowane produkty spożywcze w przechowalniach, magazynach i warunkach domowych. Ta kategoria szkodników wyrządza ogromne straty w gospodarstwach domowych, magazynach i przechowalniach oraz w młynach i sklepach. Ich prawidłowe rozpoznanie i identyfikacja pozwala podjąć odpowiednie środki celem ich zwalczania i eliminacji z produktów i pomieszczeń. Poza olbrzymimi szkodami materialnymi, owady i roztocze są przyczyną obniżania bezpieczeństwa żywności, gdyż są lub mogą być sprawcami alergicznych reakcji skórnych lub zaburzeń procesów w przewodzie pokarmowym ludzi i zwierząt. Ta imponująca pozycja wydawnicza ma objętość blisko 600 stron i zawiera siedem obszernych rozdziałów desygnowanych jako tablice i tabele oraz doskonałe barwne ilustracje kilkudziesięciu gatunków owadów. 

Słowa kluczowe
atlas; owady; roztocza; szkodniki
Progress in Plant Protection (2013) 53: 635-636
Data pierwszej publikacji on-line: 2013-09-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2013-074
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy