Progress in Plant Protection

Recenzja książki
Rataj-Guranowska M., Pukacka A. (red.). 2012.
Kompendium symptomów chorób roślin i morfologii ich sprawców
Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 178 ss.
ISBN 978-83-63400-35-4 

Jerzy J. Lipa, e-mail: J.J.Lipa@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań , Polska
Streszczenie

Poprawne rozpoznanie sprawcy lub czynnika choroby rośliny to podstawowy element decyzji o zwalczaniu lub zapobieganiu. Należy pogratulować autorkom drugiego wydania „Kompendium”, które zawiera opisy większej liczby gatunków i ich ilustracji niż wcześniejsze wydanie. Wydanie drugie różni się od pierwowzoru aktualną systematyką i nazewnictwem sprawców, nowymi dobrymi fotografiami, a każdy opis patogenu uzupełniono o nowe elementy, takie jak charakterystyka molekularna oraz informacje na temat fizjologii patogenów i ich toksynotwórczości.

Słowa kluczowe
kompendium; symptomy chorób roślin; morfologia sprawców chorób
Progress in Plant Protection (2013) 53: 637-637
Data pierwszej publikacji on-line: 2013-09-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2013-075
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy