Progress in Plant Protection

List of referees 2014

Kazimierz Adamczewski, Polska

Emerytowany Profesor Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego, Poznań

 

Tadeusz Baranowski, Polska

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie

 

Paweł Bereś, Polska

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
Terenowa Stacja Doświadczalna, Rzeszów

 

Natasza Borodynko, Polska

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań

 

Maria Buchowska-Ruszkowska, Polska

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań

 

Henryk Burczyk, Polska

Emerytowany Profesor Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, Poznań

 

Mirosława Cieślińska, Polska

Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice

 

Wawrzyniec Czubak, Polska

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Marta Damszel, Polska

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Renata Dobosz, Polska

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań

 

Krzysztof Domaradzki, Polska

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli, Wrocław

 

Beata Feledyn-Szewczyk, Polska

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, Puławy

 

Żaneta Fiedler, Polska

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań

 

Marian Flis, Polska

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

Dorota Frużyńska-Jóźwiak, Polska

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Mariola Głazek, Polska

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział Sośnicowice

 

Maria Golinowska, Polska

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 

Anna Goździcka-Józefiak, Polska

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Piotr Grzesiak, Polska

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań

 

Romuald Gwiazdowski, Polska

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań

 

Joanna Horoszkiewicz-Janka, Polska

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań

 

Michał Hurej, Polska

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 

Ewa Jajor, Polska

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań

 

Magdalena Jakubowska, Polska

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań

 

Regina Janas, Polska

Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice

 

Małgorzata Jędryczka, Polska

Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk, Poznań

 

Sylwia Kaczmarek, Polska

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań

 

Zbigniew Karolewski, Polska

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Roman Kierzek, Polska

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań

 

Marek Korbas, Polska

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań

 

Bożena Kordan, Polska

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Michał Kostiw, Polska

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Radzików

Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka w Boninie

 

Jolanta Kowalska, Polska

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań

 

Roman Krawczyk, Polska

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań

 

Mariusz Kucharski, Polska

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli, Wrocław

 

Tomasz P. Kurowski, Polska

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Grzegorz Lemańczyk, Polska

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

 

Anna Maćkowiak-Sochacka, Polska

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań

 

Henryk Malinowski, Polska

Emerytowany Profesor Instytutu Badawczego Leśnictwa, Sękocin Stary

 

Irena Małecka, Polska

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Małgorzata Mańka, Polska

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Kinga Matysiak, Polska

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań

 

Marek Mrówczyński, Polska

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań

 

Jan Nawrot, Polska

Emerytowany Profesor Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego, Poznań

 

Mariusz Nietupski, Polska

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Anna Nowacka, Polska

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań

 

Leszek B. Orlikowski, Polska

Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice

 

Jerzy Osowski, Polska

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Radzików

Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka w Boninie

 

Danuta Parylak, Polska

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 

Jacek Piszczek, Polska

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy

Terenowa Stacja Doświadczalna, Toruń

 

Maria Pobożniak, Polska

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 

Janusz Prusiński, Polska

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

  

Wojciech Pusz, Polska

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 

Michał Raczkowski, Polska

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań

 

Dorota Remlein-Starosta, Polska

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań

 

Janusz Rosada, Polska

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań

 

Grzegorz Schroeder, Polska

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Grzegorz Skrzypczak, Polska

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Andrzej Skwiercz, Polska

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Przemysław Strażyński, Polska

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań

 

Hanna Sulewska, Polska

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Jerzy Szukała, Polska

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Czesław Ślusarski, Polska

Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice

  

Anna Tereba, Polska

Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary

 

Cezary Tkaczuk, Polska

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 

Marek Tomalak, Polska

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań

 

Anna Tratwal, Polska

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań

 

Jacek Twardowski, Polska

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 

Marek Urban, Polska

Emerytowany Profesor Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego, Poznań

 

Marek Wachowiak, Polska

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań

 

Felicyta Walczak, Polska

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań

 

Stanisław Walorczyk, Polska

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań

 

Zbigniew Weber, Polska

Emerytowany Profesor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

 

Barbara Wilkaniec, Polska

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Zenon Woźnica, Polska

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Andrzej Wójtowicz, Polska

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań

 

Sławomir Wróbel, Polska

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Radzików

Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka w Boninie