Progress in Plant Protection

List of referees 2018

Anna Baturo-Cieśniewska, Polska

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

 

Paweł K. Bereś, Polska

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy

Terenowa Stacja Doświadczalna w Rzeszowie

 

Beata Borowiak-Sobkowiak, Polska 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu        

 

Aneta Chałańska, Polska

Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice        

 

Joanna Dłużniewska, Polska

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie        

 

Beata Feledyn-Szewczyk, Polska

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, Puławy

 

Żaneta Fiedler, Polska

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań       

 

Jolanta Floryszak-Wieczorek, Polska

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Iwona Gruss, Polska             

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 

Romuald Gwiazdowski, Polska

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań

 

Małgorzata Haliniarz, Polska

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

Robert Idziak, Polska

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Małgorzata Jeske, Polska

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

 

Sylwia Kaczmarek, Polska

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań       

 

Renata Kieloch, Polska

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli, Wrocław

 

Marek Korbas, Polska

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań       

 

Tomasz Kosiada, Polska

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

       

Jolanta Kowalska, Polska

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań       

 

Krzysztof Krawczyk, Polska            

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań       

  

Roman Krawczyk, Polska            

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań       

 

Tomasz P. Kurowski, Polska              

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie       

 

Robert Lamparski, Polska

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy   

 

Grzegorz Lemańczyk, Polska

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy   

 

Leszek Lenc, Polska

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

 

Danuta Leszczyńska, Polska   

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, Puławy

 

Gabriel Łabanowski, Polska

Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice

 

Bożena Łozowicka, Polska

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy

Terenowa Stacja Doświadczalna w Białymstoku

 

Anna Maćkowiak-Sochacka, Polska            

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań       

 

Katarzyna Marczewska-Kolasa, Polska   

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli, Wrocław

        

Kinga Matysiak, Polska

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań       

 

Wojciech Miziniak, Polska

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy

Terenowa Stacja Doświadczalna w Toruniu

 

Ewa Moliszewska, Polska

Uniwersytet Opolski, Opole         

 

Katarzyna Nijak, Polska

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań       

 

Wojciech Nowacki, Polska

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy

Oddział w Jadwisinie

 

Sylwia Okoń, Polska

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

Jerzy Osowski, Polska

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy

Oddział w Boninie

 

Katarzyna Panasiewicz, Polska

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu        

 

Katarzyna Pieczul, Polska

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań       

 

Hanna Piekarska-Boniecka, Polska

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu        

 

Elżbieta Pląskowska, Polska

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu        

 

Włodzimierz Przewodowski, Polska

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy

Oddział w Boninie

 

Henryk Ratajkiewicz, Polska

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu        

 

Bogumił Rychcik, Polska

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Zuzanna Sawinska, Polska

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Grzegorz Schroeder, Polska

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu       

 

Tomasz R. Sekutowski, Polska

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli, Wrocław 

 

Piotr Sobiczewski, Polska

Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice

 

Łukasz Sobiech, Polska

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  

 

Danuta Sosnowska, Polska     

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań       

 

Jarosław Stalenga, Polska

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, Puławy

 

Przemysław Strażyński, Polska

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań   

 

Katarzyna Szajko, Polska

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy

Oddział w Młochowie

 

Cezary Tkaczuk, Polska

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 

Anna Tratwal, Polska

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań   

 

Krzysztof Treder, Polska

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy

Oddział w Boninie

 

Janusz Urbanowicz, Polska

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy

Oddział w Boninie

 

Franciszek Wielebski, Polska

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy

Oddział w Poznaniu

 

Elżbieta Wołejko, Polska

Politechnika Białostocka, Białystok   

 

Olga Zajączkowska, Polska

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli, Wrocław