Progress in Plant Protection

List of referees 2019

Kazimierz Adamczewski, Polska

Emerytowany Profesor

Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego, Poznań

 

Teresa Badowska-Czubik, Polska

Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice        

 

Marcin Baran, Polska

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań

 

Paweł K. Bereś, Polska

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy

Terenowa Stacja Doświadczalna w Rzeszowie

 

Andrzej Borowy, Polska 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie       

 

Jerzy Chojnacki, Polska

Politechnika Koszalińska, Koszalin

 

Marta Damszel, Polska

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie       

 

Beata Feledyn-Szewczyk, Polska

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa

Państwowy Instytut Badawczy, Puławy

 

Romuald Gwiazdowski, Polska

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań       

  

Joanna Horoszkiewicz-Janka, Polska

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań

 

Ewa Jajor, Polska

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań

 

Małgorzata Jeske, Polska

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

 

Sylwia Kaczmarek, Polska

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań       

 

Renata Kieloch, Polska

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa

Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli, Wrocław

 

Bożena Kordan, Polska

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie       

       

Zofia Książkiewicz-Parulska, Polska

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Mariusz Kucharski, Polska

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa

Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli, Wrocław

     

Tomasz P. Kurowski, Polska              

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie       

 

Grzegorz Lemańczyk, Polska

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy   

 

Leszek Lenc, Polska

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

 

Alina Liersch, Polska   

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy

Oddział w Poznaniu

 

Aleksander Łukanowski, Polska

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy   

 

Ewa Matyjaszczyk, Polska

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań

        

Kinga Matysiak, Polska

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań       

 

Ewa Moliszewska, Polska

Uniwersytet Opolski, Opole

 

Ewa Moszczyńska , Polska

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 

Mirosław Nowakowski, Polska

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy

Oddział w Bydgoszczy

 

Kamila Nowosad, Polska

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Katarzyna Pieczul, Polska

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań       

 

Jan Piekarczyk, Polska

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Joanna Piekut, Polska

Politechnika Białostocka, Białystok

 

Jacek Piszczek, Polska

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy

Terenowa Stacja Doświadczalna w Toruniu

 

Elżbieta Pląskowska, Polska

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 

Wojciech Pusz, Polska

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 

Henryk Ratajkiewicz, Polska

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu        

 

Lidia Sas Paszt, Polska

Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice

 

Zuzanna Sawinska, Polska

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Tomasz R. Sekutowski, Polska

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa  

Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli, Wrocław 

 

Anna Skoracka, Polska

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Iwona Skrzecz, Polska

Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary

 

Danuta Sosnowska, Polska     

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań       

 

Przemysław Strażyński, Polska

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań   

 

Ewa Stworzewicz, Polska

Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt

Polskiej Akademii Nauk, Kraków

 

Cezary Tkaczuk, Polska

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 

Anna Tratwal, Polska

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań   

 

Elżbieta Wołejko, Polska

Politechnika Białostocka, Białystok

 

Andrzej Wójtowicz, Polska

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań