Progress in Plant Protection

List of referees 2021

Arkadiusz Artyszak

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

Tadeusz Baranowski

emerytowany profesor

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

 

Anna Baturo-Cieśniewska

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Bydgoszcz

 

Paweł K. Bereś

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań

Terenowa Stacja Doświadczalna w Rzeszowie

 

Marta Budziszewska

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań

 

Anna Gorczyca

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie       

 

Stanisław Grześ

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Małgorzata Haliniarz

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

Robert Idziak

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Agnieszka Jamiołkowska

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

Małgorzata Jeske

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Bydgoszcz

       

Renata Kieloch

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa

Państwowy Instytut Badawczy, Puławy

Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli, Wrocław

 

Beata Komorowska

Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy, Skierniewice

 

Tomasz Kosiada

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Jolanta Kowalska

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań

 

Krzysztof Krawczyk

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań

 

Mariusz Kucharski

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa

Państwowy Instytut Badawczy, Puławy

Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli, Wrocław

     

Robert Lamparski

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Bydgoszcz

 

Anna Maćkowiak-Sochacka

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań

        

Katarzyna Marczewska-Kolasa

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa

Państwowy Instytut Badawczy, Puławy

Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli, Wrocław

 

Kinga Matysiak

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań

 

Julia Minicka

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań

 

Wojciech Miziniak

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań

Terenowa Stacja Doświadczalna w Toruniu

 

Ewa Moliszewska

Uniwersytet Opolski, Opole

 

Robert Nawrot

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu       

 

Mirosław Nowakowski

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
Państwowy Instytut Badawczy, Radzików

Oddział w Bydgoszczy

 

Adam Okorski

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Katarzyna Panasiewicz

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Dariusz Piesik

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Bydgoszcz

 

Janusz Podleśny

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa

Państwowy Instytut Badawczy, Puławy

 

Joanna Puławska

Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy, Skierniewice

 

Wojciech Pusz

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 

Henryk Ratajkiewicz

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Dariusz Ropek

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie       

 

Tomasz R. Sekutowski

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa  

Państwowy Instytut Badawczy, Puławy

Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli, Wrocław 

 

Cezary Sempruch

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 

Andrzej Skwiercz

Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy, Skierniewice

 

Ewa Solarska

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

Danuta Sosnowska

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań

 

Tomasz Spiżewski

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Barbara Stachowiak

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Justyna Starzyk

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Agnieszka Synowiec

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie       

 

Cezary Tkaczuk

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 

Krzysztof Treder

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin

Państwowy Instytut Badawczy, Radzików

Oddział w Boninie

 

Dorota Tumialis

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

Jacek Twardowski

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 

Anna Urbanowicz

Instytut Chemii Bioorganicznej

Polskiej Akademii Nauk, Poznań

 

Elżbieta Wołejko

Politechnika Białostocka, Białystok

 

Andrzej Wójtowicz

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań