Progress in Plant Protection

List of referees 2022

Arkadiusz Artyszak
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

Anna Baturo-Cieśniewska
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Bydgoszcz

 

Beata Borowiak-Sobkowiak
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Marta Damszel
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Krzysztof Domaradzki
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli, Wrocław

 

Dariusz Drożdżyński
Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań

 

Anna Gorczyca
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 

Tomasz Góral
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
Państwowy Instytut Badawczy, Radzików

 

Dariusz Górski
Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań
Terenowa Stacja Doświadczalna w Toruniu

 

Anna Grupa-Urbańska
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
Państwowy Instytut Badawczy, Radzików
Oddział w Młochowie

 

Małgorzata Haliniarz
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

Robert Idziak
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Stanisław Ignatowicz
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

Magdalena Jakubowska
Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań

 

Małgorzata Jeske
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Bydgoszcz

 

Agata Kaczmarek
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
Państwowy Instytut Badawczy, Radzików
Oddział w Boninie

 

Renata Kieloch
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli, Wrocław

 

Tomasz Kosiada
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Krzysztof Krawczyk
Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań

 

Roman Krawczyk
Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań

 

Ewa Król
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

Mariusz Kucharski
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli, Wrocław

 

Robert Lamparski
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Bydgoszcz

 

Grzegorz Lemańczyk
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Bydgoszcz

 

Alina Liersch
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
Państwowy Instytut Badawczy, Radzików
Oddział w Poznaniu

 

Katarzyna Marczewska-Kolasa
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli, Wrocław

 

Kinga Matysiak
Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań

 

Marek Mrówczyński
Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań

 

Mariusz Nietupski
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Wojciech Nowacki
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
Państwowy Instytut Badawczy, Radzików
Oddział w Jadwisinie

 

Adam Okorski
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Wojciech Pusz
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 

Henryk Ratajkiewicz
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Dariusz Ropek
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 

Katarzyna Sadowska
Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań

 

Tomasz R. Sekutowski
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli, Wrocław

 

Urszula Sienkiewicz-Cholewa
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli, Wrocław

 

Łukasz Sobiech
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Danuta Sosnowska
Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań

 

Mariola Staniak
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
Państwowy Instytut Badawczy, Puławy

 

Hanna Sulewska
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Dorota Szopińska
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Anna Tratwal
Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań

 

Jacek Twardowski
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 

Elżbieta Wołejko
Politechnika Białostocka, Białystok