Progress in Plant Protection

List of referees 2023

Arkadiusz Artyszak
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

Tadeusz Baranowski
emerytowany profesor
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

 

Grzegorz Bartoszewski
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

Paweł K. Bereś
Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań
Terenowa Stacja Doświadczalna w Rzeszowie

 

Beata Borowiak-Sobkowiak
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Jerzy Chojnacki
Politechnika Koszalińska, Koszalin

 

Marta Damszel
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Dariusz Drożdżyński
Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań

 

Magdalena Dzięgielewska
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

Łukasz Flis
Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa

 

Renata Gaj
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Anna Gorczyca
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 

Anna Grupa-Urbańska
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
Państwowy Instytut Badawczy, Radzików
Oddział w Młochowie

 

Robert Idziak
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Agnieszka Jamiołkowska
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

Beata Komorowska
Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy, Skierniewice

 

Marek Korbas
Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań

 

Bożena Kordan
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Tomasz Kosiada
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Roman Krawczyk
Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań

 

Wojciech Kubasik
Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań

 

Mariusz Kucharski
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli, Wrocław

 

Grzegorz Lemańczyk
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Bydgoszcz

 

Leszek Lenc
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Bydgoszcz

 

 

 

Elżbieta Magnucka
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 

Anna Majchrowska-Safaryan
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 

Katarzyna Marcinkowska
Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań

 

Krzysztof Matkowski
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 

Anna Mazurkiewicz-Woźniak
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

Ewa Moliszewska
Uniwersytet Opolski, Opole

 

Marek Mrówczyński
Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań

 

Mariusz Nietupski
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Elżbieta Pląskowska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 

Janusz Podleśny
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
Państwowy Instytut Badawczy, Puławy

 

Henryk Ratajkiewicz
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Dariusz Ropek
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 

Tomasz R. Sekutowski
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli, Wrocław

 

Teresa Skrajna
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 

Piotr Sobiczewski
Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy, Skierniewice

 

Zbigniew Sobisz
Uniwersytet Pomorski w Słupsku

 

Danuta Sosnowska
Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań

 

Alicja Sułek
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
Państwowy Instytut Badawczy, Puławy

 

Cezary Tkaczuk
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 

Anna Tratwal
Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań

 

Jacek Twardowski
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 

Wojciech Wakuliński
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

Urszula Walczak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Zenon Woźnica
emerytowany profesor
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu