Progress in Plant Protection

Dla Recenzenta

• PROCEDURA RECENZOWANIA PUBLIKACJI (.pdf)

 

Recenzent na pocztę e-mail otrzymuje zaproszenie do recenzji wraz z tytułem pracy, jej streszczeniem i w terminie 5 dni jest zobowiązany do przyjęcia zaproszenia.

Jeżeli recenzent po 5 dniach nie przyjmie zaproszenia, Redakcja ma prawo zrezygnować ze współpracy i poprosić o wykonanie recenzji inną osobę.

Jeżeli recenzent nie przyjmie zaproszenia w tym czasie, Redaktor Działowy może wysłać e-mailem przypomnienie.

Na wykonanie opinii Recenzent ma 21 dni. Jeżeli po tym czasie Recenzent nie odeśle pracy – Redaktor Działowy jest zobowiązany do wysłania e-mailem przypomnienia.

 

Recenzent po zaakceptowaniu zaproszenia pobiera pełną treść pracy w formacie PDF, z numerowanymi wierszami, a następnie dokonuje opisowej recenzji, sugerując Redakcji jaka jego zdaniem, powinna być ostateczna decyzja dotycząca danego manuskryptu.

Należy wybrać jedną z czterech możliwości:

  1. Przyjąć 
  2. Przyjąć po uwzględnieniu poprawek
  3. Ponownie rozważyć po dokonaniu istotnych poprawek
  4. Odrzucić

Wybrana sugestia pełni jedynie funkcję pomocniczą, jednak ostateczną decyzję, co do konkretnej pracy podejmuje Redaktor Działowy.

 

Opisowa recenzja powinna zawierać odpowiedzi na następujące problemy:

– czy praca jest oryginalna,

– czy tytuł odpowiada treści,

– czy wstęp odpowiada problematyce badań oraz zawiera cel i hipotezę badawczą,

– czy materiały i metody są właściwie dobrane i opisane,

– czy opracowanie statystyczne jest wystarczające,

– czy tabele i rysunki są niezbędne i czytelne,

– czy interpretacja wyników jest poprawna,

– czy dyskusja wyników jest prawidłowa,

– czy wnioski są właściwe,

– czy literatura jest aktualna i dobrana prawidłowo,

– czy słowa kluczowe i streszczenia są odpowiednie,

– czy język pracy jest poprawny,

– czy jednostki miary są zgodne z wymogami Redakcji.

Ponieważ wydawnictwo stosuje zasadę dwustronnie anonimowej recenzji (double blind) Recenzent nie może podpisać recenzji.

W przypadku odpowiedzi Recenzenta (dotyczy możliwości 2. i 3.), Redaktor Działowy wysyła list decyzyjny wraz z recenzjami do Autora, który dokonuje poprawek i odsyła poprawiony artykuł do Redakcji mającej – na tym etapie pracy – następujące możliwości działania:

  1. Przyjęcie artykułu do druku
  2. Wysłanie do decyzji lub konsultacji recenzentom
  3. Odrzucenie

W drugim przypadku, po otrzymaniu odpowiedzi Recenzenta, Redakcja podejmuje decyzję o przyjęciu, odrzuceniu manuskryptu czy kolejnym kontakcie z Autorem.