Progress in Plant Protection

Lista recenzentów 2017

Hanna Adamska, Polska

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 

Roman Andrzejak, Polska

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu     

 

Anna Baturo-Cieśniewska, Polska

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

 

Janina Bennewicz, Polska

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

 

Hanna Berniak, Polska             

Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice        

 

Beata Borowiak-Sobkowiak, Polska 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu        

 

Henryk Bujak, Polska

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu       

 

Aneta Chałańska, Polska

Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice        

 

Marta Damszel, Polska

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie       

 

Renata Dobosz, Polska

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań

 

Roma Durak, Polska                       

Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów        

 

Beata Feledyn-Szewczyk, Polska

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

 

Marcin Grobela, Polska

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań       

 

Daniela Gwiazdowska, Polska

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 

Małgorzata Haliniarz, Polska             

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

Robert Idziak, Polska

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu        

 

Stanisław Ignatowicz, Polska

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

Krassimira Ilieva-Makulec, Polska

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

Ewa Jajor, Polska

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań       

 

Małgorzata Jeske, Polska

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

 

Sylwia Kaczmarek, Polska

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań

       

Olga Kalitowska, Polska

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli, Wrocław       

 

Renata Kieloch, Polska

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli, Wrocław

 

Beata Komorowska, Polska

Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice

 

Marek Korbas, Polska

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań       

 

Marcin Kozak, Polska

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

       

Roman Krawczyk, Polska            

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań       

 

Mariusz Kucharski, Polska

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli, Wrocław        

 

Tomasz P. Kurowski, Polska              

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie       

 

Cezary Kwiatkowski, Polska

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

Grzegorz Lemańczyk, Polska

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy   

 

Leszek Lenc, Polska

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy   

 

Bożena Łozowicka, Polska

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy

Terenowa Stacja Doświadczalna w Białymstoku

 

Aleksander Łukanowski, Polska

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

 

Krzysztof Matkowski, Polska   

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

        

Ewa Matyjaszczyk, Polska

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań       

 

Ewa Moliszewska, Polska

Uniwersytet Opolski, Opole         

 

Ewa Moszczyńska, Polska   

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu        

 

Barbara Nowak, Polska

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie        

 

Katarzyna Pieczul, Polska

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań       

 

Hanna Piekarska-Boniecka, Polska

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu        

 

Joanna Pieńkowska, Polska    

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Elżbieta Pląskowska, Polska

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu        

 

Henryk Pospieszny, Polska

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań       

 

Henryk Ratajkiewicz, Polska

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu        

 

Dorota Remlein-Starosta, Polska

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań       

 

Katarzyna Rybarczyk-Mydłowska, Polska

Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa

 

Zuzanna Sawinska, Polska

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Grzegorz Schroeder, Polska

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu       

 

Tomasz Sekutowski, Polska

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli, Wrocław 

 

Łukasz Sobiech, Polska

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  

 

Grażyna Soika, Polska     

Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice

 

Przemysław Strażyński, Polska

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań   

 

Ewa Stworzewicz, Polska

Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk, Kraków

 

Agnieszka Synowiec, Polska

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie     

 

Krzysztof Treder, Polska

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy

Oddział w Boninie

 

Jacek Twardowski, Polska

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu     

 

Janusz Urbanowicz, Polska

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy

Oddział w Boninie

 

Barbara Wilkaniec, Polska

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu     

 

Małgorzata Włodarczyk, Polska

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

Andrzej Wojciechowski, Polska

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Elżbieta Wołejko, Polska

Politechnika Białostocka, Białystok